Publicerad: 2017-02-08 15:18 | Uppdaterad: 2017-02-09 13:25

KI-forskare delar på 100 miljoner för individanpassade läkemedel

En forskargrupp med deltagare från Karolinska Institutet har tilldelats 100 miljoner kronor av Stiftelsen för strategisk forskning. I gruppen, som forskar om individanpassade läkemedel, ingår även deltagare från Göteborgs universitet och Chalmers.

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, har beslutat dela ut 400 miljoner kronor till fyra projekt inom programmet "Industrial Research Centres" (IRC). Projekten ska bidra till en konkurrenskraftig industri, ett uthålligt samhälle och effektivare behandlingsmetoder för sjukdomar.

I ett av projekten deltar två forskare från Karolinska Institutet; Molly Stevens, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik och Samir El-Andaloussi, forskningsassistent vid institutionen för laboratoriemedicin. De ska tillsammans med projektledare Fredrik Höök, professor vid institutionenf för fysik vid Chalmers, studera grundläggande förutsättningar för nukleotidbaserade läkemedel. I teamet ingår även representanter från läkemedelsindustrin.