Publicerad: 2022-02-04 14:43 | Uppdaterad: 2022-02-08 12:54

Ny co-workingmiljö öppnar på campus Flemingsberg

Alfred Nobels Allé 8
Under våren väntas en ny co-workingmiljö öppna på Alfred Nobels Allé 10. Foto: Erik Flyg

A Working Lab utvidgar sin verksamhet med en nod för co-working och delade laboratoriemiljöer vid Alfred Nobels Allé 10, som planeras att öppna våren 2022. Här ska studenter, forskare och universitetets medarbetare kunna mötas och hitta samarbetsformer för innovationer inom life science.

Den nya arbetsmiljön drivs av Akademiska Hus tillsammans med Karolinska institutet. Initiativet är en del i ett pilotprojekt som kan bli en permanent verksamhet.

– Ett mer flexibelt erbjudande för A Working Labs medlemmar är att stärka upp verksamheten med en nod även i Flemingsberg, vilket nu också blir verklighet. Vi har en hög efterfrågan på laboratorielokaler och kontor på campus Solna i dag och tack vare noden på campus Flemingsberg öppnar vi upp för fler medlemmar och ännu mer samverkan mellan studenter, forskare, företagare och start up-bolag inom life science, säger Åsa Johansson, chef för A Working Lab på Akademiska Hus.

Växande efterfrågan

Intresset för den här typen av miljöer är stort, 133 medlemmar och ett 30-tal bolag är verksamma i miljöerna på A Working Lab Innomedicum i Solna. Trycket är särskilt stort på att hyra labbplatser, en efterfrågan som nu blir möjlig att tillgodose genom den nya noden. Utöver labb och kontor kommer lokalerna i Flemingsberg även att ge tillgång till mötesrum och en aula.

Lokalerna i Flemingsberg ska skapa en bro mellan akademi och näringsliv  för samarbeten, tillväxt och utveckling. Noden i Flemingsberg ska också ge tillfälle att utforska hur nya lösningar för ökad lokaleffektivitet kan utvecklas.