Publicerad: 2020-09-01 08:46 | Uppdaterad: 2020-09-01 08:51

Nytt projekt om utveckling av socialtjänstens service i glesbyggd beviljas medel av Forte

Forskaren Elisabet Höög (SOLIID) var medsökande i ett av de projekt som beviljades medel i Fortes utlysning gällande Tillämpad välfärdsforskning i våras.

Forskaren Elisabet Höög, SOLIID, vid institutionen för lärande, informatik, management och etik, fortsätter utforskandet av hur socialtjänstens arbete kan utvecklas i glesbygdskommuner. Hon var medsökande i ett av de projekt som beviljades medel i Fortes utlysning gällande Tillämpad välfärdsforskning tidigare i våras och som fick 970 000 Skr i planeringsbidrag.

Annika Nordström, Umeå universitet/FoU Välfärd i Västerbotten, är huvudsökande och projektledare för projektet “Gränsöverskridande kompetensförsörjning för en kunskapsstyrd socialtjänst i små glesbygdskommuner”.

Kontakt