Publicerad: 2015-05-22 08:06 | Uppdaterad: 2019-10-09 12:14

Karolinska Institutet inleder nya samarbeten kring innovationer och forskning

Karolinska Institutets helägda bolag Karolinska Institutet Holding AB har tecknat samarbetsavtal med Johnson & Johnson Innovation. Samarbetet syftar till att stärka innovationskraften vid Karolinska Institutet och omsätta den i produkt- och företagsutveckling samt implementering i hälso- och sjukvården. Samtidigt inleder Karolinska Institutet ett forskningssamarbete med Janssen Pharmaceuticals.

Som en del av samarbetet skapar Johnson & Johnson Innovation ett nav vid Karolinska Institutet för att tillsammans med Karolinska Institutet Holding AB stödja och driva tillväxten av life science-företag sprungna ur akademisk medicinsk forskning. Lovande projekt inom nordisk life science-industrin ska ges stöd att utveckla tjänster produkter som når patienter och konsumenter.

Samarbetet mellan Karolinska Institutet Holding AB och Johnson & Johnson Innovation riktar sig till entreprenörer inom läkemedel, medicinteknik och hälsovård. Det omfattar kunskapsutbyte, etablering av coachning- och scoutingprogram, investeringar för att utveckla idéer till färdiga koncept, samt finansiering för nystartade företag.

– I Karolinska Institutets uppdrag ingår att bidra till att medicinska upptäckter utvecklas vidare till innovationer och produkter som gör nytta för patienter, säger Karolinska Institutets rektor Anders Hamsten. En viktig del av vår strategi för de kommande åren är att vi på olika sätt ska samverka med näringslivet för att stärka innovationskraften vid vårt universitet och omsätta den i företagsutveckling och implementering i hälso- och sjukvården. Samarbetet med Johnson & Johnson är ett viktigt steg på den vägen.

Samtidigt inleder Karolinska Institutet ett samarbete med läkemedelsföretaget Janssen (inom Johnson & Johnson), där ett antal forskartjänster skapas för observationsstudier (Real World Evidence). I fokus för detta samarbete står uppföljning och effekter av sjukdom och behandling, med hjälp av rutindata från hälso- och sjukvården (”real world data”) och hur de relaterar till effekter i kliniska prövningar. Även sociala och ekonomiska faktorer kommer att utvärderas. Forskningen kommer initialt att fokusera på metodutveckling, depression, prostatacancer, psoriasis, och blodcancer. Samarbetet mellan Karolinska Institutet och Janssen kommer att ledas av Johan Askling, professor vid Institutionen för medicin i Solna.

– Vi ska bland annat studera relationen mellan data från randomiserade prövningar och observationsdata från klinisk praxis, för att öka förståelsen för hur dessa kan göras jämförbara, och hur observationsdata kan användas som ett komplement till kliniska prövningsdata, säger Johan Askling.

Läs ett pressmeddelande om de båda initiativen