Publicerad: 2023-07-05 14:26 | Uppdaterad: 2023-07-05 14:42

Samer Yammine årets manliga entreprenörsutbildare

Samer håller sitt pris
Samer Yammine utsedd till årets bäste manliga entreprenörsutbildare.

Stort grattis Samer Yammine vid Insititutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), som kammade hem priset 'årets manliga entreprenörskapsutbildare' en utmärkelse som ingår i The Triple E Awards.

Samer Yammine arbetar som lärare och ”Entrepreneur-in-residence” på enheten för bioentreprenörskap (UBE), och har under många år utvecklat och innoverat utbildning på Karolinska Institutet. I tävlan med över 1000 sökande, vann Samer Yammine det så kallade "Male Entrepreneurship Educator of the Year Award".

Triple E Awards är ett globalt erkännande av enskilda personers och hela universitets ansträngningar för att etablera entreprenörskap och samverkan i högre utbildning, med syfte att förändra universitetens roll. Det är den första utmärkelsen som fokuserar på den så kallade 'tredje uppgiften' med hela dess bredd.

UBE – Enheten för bioentreprenörskap

Enheten för bioentreprenörskap inspirerar, utbildar, skapar nätverk och forskar inom området innovation och entreprenörskap. Detta sker genom poänggivande kurser och program, förändringsprojekt och vetenskapliga studier. Visionen är att brygga akademi med industri, forskning med företagande, för att i ökad utsträckning nyttiggöra kunskap hos forskare och studenter. På ett övergripande plan är det av yttersta vikt att stärka den translationella förmågan i det biomedicinska systemet.

Enheten är den första proaktiva länken inom KI:s innovationssystem och har sedan starten vuxit till att bli dess nod för akademisk verksamhet. UBE är också KI:s kompetenscentrum inom Stockholm School of Entrepreneurship (SSES). Särskilt utmärkande är att verksamheten sker i nära samverkan med den biomedicinska industrin. Detta sker dels i form av att företag utgör studieobjekt i olika forskningsprojekt, dels genom att KI-forskares patentaktiviteter över lång tid undersöks i detalj och dels genom att studenter tillbringar praktikperioder hos, och utför projekt i samverkan med företag, myndigheter och andra aktörer.

Mer om UBE

Kontakt

Anna Birgersdotter Projektsamordnare