Publicerad: 2019-11-26 09:40 | Uppdaterad: 2019-11-29 07:39

Från noll till prototyp på tre timmar

EIT Health students exploring design-thinking
– Det är roligt att ta fram något nytt som förhoppningsvis kan bidra till en bättre vardag för patienter med MS. Genom att arbeta tillsammans, med patientens behov i fokus, kan vi komma till bättre lösningar eftersom vi ser på problemet ur olika perspektiv, säger Valeria Valieva, masterstudent vid institutionen för biovetenskaper och näringslära. Foto: Eric Cronberg

Närmare 90 studenter deltog i årets upplaga av innovationsdagen EIT Health Innovation Day, som arrangerades vid Karolinska Institutet den 15 november. Uppgiften var att utveckla en produkt som löser ett problem för en patient med multipel skleros.

Kartong och trästavar. Ståltråd, folie och piprensare. Årets upplaga av innovationsdagen EIT Health Innovation Day har nått fram till prototyp-byggande. Andreas Lundquist, projektkoordinator och lärare vid enheten för bioentreprenörskap vid Karolinska Institutet, fyller ett bord med material till de närmare 90 deltagarna.

Från frustration till resultat

– Det är extremt högt tempo; det går från noll till prototyp på tre timmar. Det kan uppstå frustration, men till slut brukar alla komma fram till något bra. Det är häftigt att se, säger Andreas Lundquist.

Innovationsdagen är en del i den europeiska innovationssatsningen EIT Health och arrangeras i år för fjärde gången vid Karolinska Institutet. Dagen är öppen för studenter från alla KI:s utbildningsprogram.

EIT Health students exploring design-thinking
– Jag deltar för att se om innovation och entreprenörskap intresserar mig och för att träffa studenter från andra program. Det behövs interdiciplinärt tänkande för att bidra till bättre vård. Jag är intresserad av global hälsa och tror att innovation kommer att spela en stor roll inom det området, säger Muaad Hussien, student på läkarprogrammet. Foto: Erik Cronberg

– Syftet är att ge studenterna en första inblick i entreprenörskap och grundläggande verktyg för att hantera idéer, säger Andreas Lundquist.

Löser problem för patienter med MS

Dagen inleddes med några inspirerande föreläsningar. Därefter startade övningen där studenterna arbetar i grupper med deltagare från olika program och årskurser, för att tillsammans utveckla en produkt. I år är uppgiften att lösa ett problem i hemmet för en patient med multipel skleros, MS.

Arbetet följer en innovationsmetod som kallas design thinking. Här är användarens perspektiv centralt och under dagen deltar patienter från föreningen Neuro Ung med MS för att berätta om sina erfarenheter och ge synpunkter på deltagarnas idéer.

EIT Health students exploring design-thinking
– Det har varit väldigt bra, speciellt att vi intervjuar riktiga patienter. Det känns meningsfullt, med riktiga problem som vi kan lära oss av och kanske till och med hitta lösningar på. Jag vill arbeta i en innovativ miljö och här kan jag få inspiration genom att träffa andra studenter och representanter från industrin i utställningsdelen, säger Juli Alhusen, student som gör sin masteruppsats vid institutionen för fysiologi och farmakologi. Foto: Erik Cronberg

– Vi ser det här som ett sätt att hjälpa till att ta fram innovationer – man kan inte uppfinna något utan att prata med den som ska använda produkten. Det ska bli jättespännande att se vilka lösningar som kommer fram, säger Mattias Millbro, ordförande i Neuro Ung Med MS.

Till sin hjälp har varje grupp en student från bioentreprenörskapsprogrammet som coach. I år planeras och genomförs evenemangen också för första gången av studenter.

Med en prototyp av aluminiumfolie fäst runt sitt ena ben och en variant av piprensare runt det andra, förklarar deltagaren Nerea Capon Lamelas hur deras idé har utvecklats.

EIT Health students exploring design-thinking
Nerea Capon Lamelas, som gör sin masteruppsats vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Foto: Erik Cronberg

– Vi ändrade vår design efter återkoppling från användaren, säger Nerea Capon Lamelas, som gör sin masteruppsats vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Hon är väldigt nöjd med innovationsdagen så här långt.
– Det är jätteroligt och intressant. Jag har en bakgrund inom molekylär forskning och vill använda min kunskap för att skapa produkter och nya lösningar. Här lär jag mig tekniker för att göra det, säger hon.

Bästa bidraget vinner en resa

I slutet av dagen presenterar grupperna sina produkter för en jury med representanter från akademi, industri och användare. Innovationsdagen hålls vid universitet i flera olika europeiska länder och det bästa bidraget vinner en resa till Paris för att träffa de andra vinnarna. Men till det avslutande minglet i puben på Medicinska Föreningen var alla deltagare välkomna.

EIT Health students exploring design-thinking
– Vi arbetar med en biochipbaserad, automatiserad lösning som kan underlätta livet för användaren med hjälp av biosensordata. Innovationsdagen har varit ett fantastiskt tillfälle att träffa människor från olika discipliner, med olika expertis, och arbeta med innovativt idéskapande. Jag lärt mig mycket om tidsstyrning och vikten av att presentera idéer och argument på ett övertygande sätt, säger Abid Ali Fareedi, deltagare i den vinnande gruppen och student på masterprogrammet i hälsoinformatik. Foto: Erik Cronberg
EIT Health students exploring design-thinking
– Den här dagen ger verktyg för hur man kan gå vidare om man har en idé. Jag är läkare och kommer kanske inte att bygga prototyper i min arbetsvardag. Men jag är intresserad av innovation, och om jag ställs inför ett problem kan jag ha användning av metodiken jag lär mig här för att hitta innovativa lösningar, säger Orsolya Réka Süli, student på masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management. Foto: Erik Cronberg