Publicerad: 2018-12-03 14:35 | Uppdaterad: 2019-04-26 08:21

Avtal med Biogen ska underlätta forskning om neurologiska sjukdomar

Ett nytt övergripande avtal mellan KI och Biogen ska underlätta framtida samarbetsprojekt och studier om olika neurologiska sjukdomar. Avtalet, som är resultatet av en lång process, syftar också till att få en bättre översyn och effektivitet i samarbetet.

KI har sedan länge samarbetat med Biogen inom kärnområdet multipel skleros (MS). Med det nya övergripande avtalet blir det möjligt att snabbare identifiera och sjösätta nya samarbetsprojekt av intresse för båda parter. Andra tänkbara forskningsområden är till exempel Alzheimers sjukdom och spinal muskelatrofi.

– Biogen introducerade tidigt ett effektivt läkemedel vid MS, men med en sällsynt allvarlig biverkning. Vi på KI bidrog i arbetet att utveckla metoder för riskstratifiering för läkemedlet. Detta visar att samarbete mellan läkemedelsföretag och akademin är helt avgörande för att nå framgång i behandlingen av kroniska inflammatoriska sjukdomar, såsom MS, säger Tomas Olsson, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet.

– Vårt fortsatta samarbete med Biogen har stor betydelse, inte bara för att bedöma läkemedelseffekter utan också för möjligheten att samla in uppgifter från patienter med MS från hela landet, för utvecklandet av biomarkörer och fastställandet av sjukdomsrelaterade genvariationer, fortsätter han.

Avtalet reglerar också bildandet av en gemensam rådgivande kommitté för översyn av alla samarbetsprojekt.

– Vi kan inte utveckla våra produkter på egen hand, det kan bara ske i samarbete med vården och akademin. Varje insats syftar till att förbättra vården, som till exempel diagnosticering. Insatserna kan vara direkt kopplade till våra produkter men behöver inte vara det, säger Leif Lohm, nordisk medicinsk chef på Biogen för Sverige och Norden.