Publicerad: 2020-11-11 10:44 | Uppdaterad: 2020-11-11 10:44

Avdelningen för Innovativ vård partner i EU-projektet Magnet4Europe

EU-finansierade projektet Magnet4Europe startar under hösten sin implementeringsfas. Partner på KI är Avdelningen för Innovativ vård.

Magnet4Europe är ett internationellt samarbetsprojekt som syftar till att förbättra mental hälsa och välbefinnande för hälso- och sjukvårdspersonal genom att förbättra den kliniska arbetsmiljön på cirka 60 sjukhus i Europa.

I ett 4-årigt EU-finansierat projekt, Magnet4Europe (H2020-848031), kommer forskarna att studera införandet av en evidensbaserad organisatorisk modell med målet att förbättra den kliniska arbetsmiljön på akutsjukhus och öka den mentala hälsan och välbefinnandet bland hälso- och sjukvårdspersonal vid ca 60 sjukhus i 6 europeiska länder (Sverige, Belgien, Tyskland, Norge, Storbritannien och Irland).

Magnet4Europe i media

Dagens Medicin Tre "magnetsjukhus" i Sverige

Projektledare (PI)

Lars E Eriksson

Projektteam

Lisa Smeds Alenius

Rikard Lindqvist 

Kontakt

Lars E Eriksson Professor