Publicerad: 2020-03-09 13:56 | Uppdaterad: 2020-03-09 13:59

Nu lanseras lärandearenan ”Utveckla framtidens utveckling”

Den 24-25 mars 2020 går startskottet för den nya lärandearenan ”Utveckla framtidens utveckling” med målet att öka organisatorisk kompetens och kapacitet för utveckling på multipla niåver inom komplexa organisatoriska system.

Den första workshopen hålls på Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) och sedan alterneras följande sessioner mellan de deltagande regionerna Stockholm, Uppsala och Västerbotten. Tjugofyra deltagare från både regioner och kommuner med formella roller och uppdrag att utveckla vård och omsorg deltar i det tvååriga pilottestet av arenan, finansierat av VInnova.

Bakgrunden är en insikt i de utmaningar som välfärdssektorn står inför och den ökade komplexiteten vid arbetet med nya lösningar på så kallade ”wicked problems” – komplexa problem som kräver multidimensionella och dynamiska lösningar för att klara framtidens vård och omsorg. Detta ställer nya och ökade krav på organisatoriska funktioner med uppdrag att stödja och facilitera förändring.

Traditionellt har facilitering av utveckling fokuserat på att effektivisera, förbättra och innovera. Men redan idag krävs ett ökat fokus på och en förmåga att kunna stödja transformation, optimering och skapandet av ett kraftfullt engagemang på alla organisatoriska nivåer.

Arenan kombinerar flera kunskapsområden med en systemsyn och generiska modeller inom flera lärandecykler. Inom arenan tillämpas ett interaktivt angreppssätt som innefattar workshops, lärande nätverk och in-houseinsatser som baseras på ’action learning’. Det longitudinella angreppssättet kombinerar utmaningar och svårigheter som rör hälso- och sjukvård och social omsorg med forskning, lärande, handling och kapacitetsbyggande och skapar synergier.

Den nya arenan aspirerar på att bli en frizon och ett drivhus för utveckling som sammanför viktiga omvärldsfrågor, nya insikter, kunskap, kompetens, idéer, nätverk och metoder och därigenom ökar den innovativa utvecklingskraften inom vård och omsorg.

Kontakt

Profile image

Monica Nyström

Associate Professor