Publicerad: 2020-06-08 13:03 | Uppdaterad: 2020-06-09 10:48

Hälsoinnovatörsskolan breddar intagningen

Scientist wearing rubber gloves, holding up a small glass container.

School of Health Innovation är det första och enda nordiska initiativet som erbjuder kurser i innovation som en förlängning av de akademiska ämnena hälsovetenskap och livsvetenskaper. Skolan grundades av Karolinska Institutet, KI, Oslo universitet, UiO, och Norwegian University of Science and Technology NTNU. Nu ansluter även Köpenhamns universitet samtidigt som stiftelsen Novo Nordisk Foundation tillkännager sitt stöd med över 10 miljoner kronor skolan under de kommande tre åren.

Syftet med skolan är att bygga en starkare bro mellan universitetens forskning och utvecklingen av nya läkemedel och behandling. Forskare inom hälsovetenskap får verktyg och kompetens inom innovation och entreprenörskap. Stödet gör det bland annat möjligt att öppna antagningen till forskare i hela Sverige, inte bara KI som tidigare. 

Kursen är öppen för forskare inom hälsa i de tre länderna på alla nivåer från doktorand till professorer. Under de första tre åren har 200 forskare deltagit i en eller flera av de tre kurser som erbjuds. Förutom det övergripande målet att öka medvetenheten om innovation, är ambitionen att forskare ska skapa konkreta innovationsprojekt.

– Investeringar i kompetens genom utbildning och lärande är avgörande för de flesta verksamheter – inklusive innovation. Vi hoppas att många fler tar chansen att lära sig mer om innovation både för sin vetenskapliga verksamhet och för sin personliga utveckling, säger Carl-Johan Sundberg, prefekt vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).

Flera deltagare har initierat projekt om allt från ny behandling av migrän, fetma, infertilitet, till metoder för mer exakt diagnos av prostatacancer och bröstcancer.

– Genom att förse forskare med kunskap och färdigheter genom School of Health Innovation, kan vi få ut mer kommersiellt intressant forskning till näringslivet. Det är viktigt att vi kan göra detta över hela Norden och hela Danmark - från doktorsnivå till professorer, säger Trine Winterø, vicedekan för innovation, fakulteten för hälsovetenskaper, Köpenhamns universitet.

Stiftelsen Novo Nordic Foundations mål med sitt stöd är att deltagarna på kurserna år 2023 ska ha initierat minst fem nya kommersiella projekt.

– Vi vill bidra till att stärka företagarkulturen bland hälsoforskare. I USA och Storbritannien är det ganska vanligt att forskare är involverade i flera nystartade företag. Vi vill bidra till denna kultur här hemma, säger Mikkel Skovborg, innovationschef på Novo Nordisk Foundation.

Läs mer om School of Health Innovation och hur och när du söker här 

Fakta:

School of Health Innovation grundades 2017 som ett samarbete mellan Universitetet i Oslo (UiO), det norska vetenskapliga och tekniska universitetet (NTNU) i Trondheim, Karolinska Institutet i Stockholm och industriklustret Nansen Neuroscience. Från hösten 2020 deltar även Köpenhamns universitet.

Kurserna är gratis för forskare inom hälsovetenskap och alla resekostnader för moduler i andra nordiska länder täcks. Målet är att utvidga programmet till att erbjuda 140 platser 2023. Deltagarna kommer att väljas på grundval av sitt engagemang i ansökningen eller beskrivningar av specifika forskningsprojekt. Det är möjligt att anmäla sig till kurs 2 som går hösten 2020 och kurs 3 som går i slutet av hösten 2020. Kurs 1 hålls igen våren 2021.