Publicerad: 2024-04-22 08:50 | Uppdaterad: 2024-04-26 18:54

Institutionen FyFa fyller 75 år

Sophie Erhardt, prefekt på institutionen för fysiologi och farmakologi, i sitt labb..
Sophie Erhardt, prefekt på institutionen för fysiologi och farmakologi, i sitt labb. Foto: Fredrik Persson.

Institutionen för fysiologi och farmakologi firar 75 år sedan den kungliga invigningen på campus i Solna. Men FyFas historia sträcker sig längre tillbaka än så – och blickar framåt mot många år av gemenskap och framstående forskning och undervisning. Den 23 april firar institutionen med en heldag, med såväl föredrag som draknäste.

Sophie Erhardt, prefekt på institutionen för fysiologi och farmakologi undervisar.
Sophie Erhardt undervisar. Foto: Fredrik Persson

– Fysiologi och farmakologi är visserligen gamla ämnen, men vi på FyFa utforskar dem på ett modernt sätt. Vår forskning sträcker sig från grundläggande studier av cellens funktion hela vägen till kliniska studier av patienter, säger Sophie Erhardt,  prefekt för institutionen för fysiologi och farmakologi som sammanfattning av FyFas  verksamhet.

– Kort sagt: fysiologi och farmakologi är kärnämnen inom medicin, därför forskar och undervisar vi. Vi har ett ansvar att föra vidare vår kunskap till nästa generation, och att göra nytta för samhället, fortsätter Sophie Erhardt. 

Sophie Erhardt kom till FyFa som student 1997 och gjorde sitt exjobb där. Med undantag för en tid som postdoc i USA har Sophie Erhardt sedan stannat kvar på institutionen och 2022 blev hon institutionens prefekt. 

– Tiden på FyFa har ända från början präglats av gemenskap, glädje, sammanhållning och inspiration – det är alltid roligt att gå till jobbet på FyFa, säger Sophie Erhardt. 

Nobelpris och många fantastiska upptäckter

– Det har gjorts så många fantastiska upptäckter inom fysiologi och farmakologi på institutionen och jag tror att det är för att vi har så högt i tak, fortsätter Sophie Erhardt. 

– Vi har ett öppet samtalsklimat som driver innovation. Det har stundtals varit ganska heta diskussioner genom åren, men alltid med respekt. Vi har en stark samhörighet och värderar våra kärnämnen väldigt högt. Dynamiken på institutionen har lett fram till stora upptäckter, exempelvis upptäckten av noradrenalin som neurotransmittor, något som gav institutionens professor Ulf von Euler Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1970, säger hon. 

Bland nutida framsteg inom FyFas forskning märks exempelvis upptäckten av utandad kväveoxid som markör för inflammation vid astma och beskrivningen av mekanismen bakom att patienter med mycket svår akut lungsvikt klarar syrsättningen av blodet bättre om de vårdas i bukläge, något som hade stor betydelse för vården av patienter med covid-19.

– Utmärkande för FyFa är också undervisningens centrala position, säger Sophie Erhardt och fortsätter: Samtliga professorer och lektorer vid FyFa är aktiva föreläsare; att undervisningen har en stark forskningsanknytning är viktigt. Nära kontakt med studenter ger liv åt diskussioner och är en förutsättning för att kunna rekrytera nya doktorander. 

Tidslinje

1810  KI grundas
1866  Institutionen för farmakologi grundas
1874  Institutionen för fysiologi grundas
1949  Institutionerna invigs i Solna 
1970  Ulf von Euler tilldelas Nobelpriset i fysiologi eller medicin
1993  Sammanslagning av institutionerna för fysiologi och farmakologi - FyFa
2005  Sammanslagning med anestesiologi och intensivvård
2018  FyFa flyttar till Biomedicum

Bilder från FyFa genom historien

Carl Gustaf Santesson blev professor i farmakodynamik och farmakognosi 1895.
Bildgalleri
+ 5 images

FyFas historia sträcker sig tillbaka till 1800-talet 

År 1866 grundades institutionen för farmakologi och 1874 grundades institutionen för fysiologi då också Christian Lovén blev ämnets första professor. Ämnena har alltid legat nära varandra och såväl forskare som studenter har genom åren rört sig mellan institutionerna. 

Fram till mitten av 1940-talet var Karolinska Institutet beläget på Kungsholmen, nära Stockholms stadshus och dåvarande Serafimerlasarettet. Under senare delen av 1940-talet började nuvarande campus i Solna att byggas och 1948/1949 stod byggnader klara för institutionerna för fysiologi och farmakologi.

Med pompa och ståt invigdes de bägge institutionerna gemensamt den 23 april 1949. Vid invigningen deltog kronprins Gustaf Adolf senare Kung Gustaf VI Adolf, Nobelpristagare och andra framstående personer. 

År 1993 slogs institutionerna ihop och blev ”FyFa”. År 2005 uppgick anestesiologi och intensivvård i institutionen och 2018 gick flytten till Biomedicum där FyFa har sina lokaler idag. 

Firande med draknäste

Jubileumsåret bjuder på firande av olika slag. Under själva jubileumsdagen den 23 april kommer en heldag att hållas för inbjudna gäster och representanter från institutionen. 

Vidare kommer också jubileet att synas på hemsidan, samt i Biomedicum, och en ny skrift om FyFas historia kommer att publiceras i samband med jubileumsdagen. 

Programmet den 23 april kommer bland annat att innehålla föreläsningar om FyFas historia, nedslag i forskningen idag och ett eget ”Dragons’ Den” där experter kommer att utse vinnare i en tävling om bästa innovationsidé. 

Att göra skillnad för den enskilda individen 

Var är då FyFa om ytterligare 25 år då institutionen firar 100 år? 

– Jag tror att vi är en institution som har vuxit i sin kostym och hittat balansen mellan undervisning och forskning, där vi är centrala för att fostra nya tidens forskare inom fysiologi och farmakologi. Att vi är en viktig spelare inom området i Sverige och i världen. Att vi gör skillnad för den enskilda individen och patienten, avslutar Sophie Erhardt. 

Visste du att FyFa …

  • forskar inom fysiologi och farmakologi, samt anestesiologi och intensivvård. 
  • har cirka 90 doktorander samt 22 professorer och lektorer – 50 procent kvinnor och 50 procent män.
  • undervisar cirka 2 500 studenter varje år.
  • ansvarar för 1 masterprogram, 30 kurser inom andra program och 7 fristående kurser.
  • har många internationella samarbeten och samarbetar nära med svensk hälso- och sjukvård.