Publicerad: 2019-09-26 15:38 | Uppdaterad: 2019-10-10 13:52

Innovation i fokus när samarbetet mellan KI och Mayo Clinic firar 25 år

Nu firar samarbetet mellan KI och Mayokliniken, USA, 25 år. Sedan starten har samarbetet gett stöd till en rad framgångsrika forskningsprojekt och innovationer. Sophie Erhardt är ny som KI:s akademiska koordinator för samarbetsplattformen.

– Plattformen är viktig därför att den involverar forskning, utbildning, innovation och administration. Här kan vi driva kreativitet och utveckling framåt för att senare kommersialisera resultaten så att de kommer patienter till nytta på ett bra sätt, säger Sophie Erhardt, professor i experimentell psykiatri, Karolinska Institutet. 

Under 2017 gjordes en omfattande utvärdering av samarbetet. Den visade nyttan  inte bara i form av framgångsrika forskningsprojekt, men även för samarbeten inom utbildning, innovation och administration. Här finns exempel inom en rad olika områden, som cancer, psykiatri, diabetes och omvårdnad. 

– Vi kan se att antalet sampublicerade KI-Mayo artiklar har ökat markant, samt att dessa artiklar i genomsnitt har betydligt högre impact factor än publikationer från enbart KI eller Mayo, säger Sophie Erhardt. 

Årets konferens betonar innovation

Varje år arrangeras en större konferens, Mayo-KI Annual Scientific Research Meeting, som alternerar mellan Stockholm och Rochester, USA. Sedan 2012 har fler än 1700 personer deltagit i det årliga mötet. 

I år är platsen Stockholm och årets konferens betonar särskilt innovation. 

– Under symposiet Digitala innovationer i vården ges exempel på innovationer som lett till företag med verksamhet på både Mayo Clinic och KI. Målet för varje medicinsk forskare måste vara att forskningen kommer patienterna till nytta och där fyller innovationsarbetet en mycket viktig roll, säger Sophie Erhardt. 

År 2012 initierades ett gemensamt anslagsprogram inom plattformssamarbetet med årliga resebidrag och projektanslag. Sedan dess har cirka 85 resebidrag och 50 projektanslag beviljats, samt en handfull anslag för administrativt samarbete. Bland de första som beviljades resebidrag var Sophie Erhardt, som 2013 kunde resa till Mayokliniken för att inleda ett samarbete inom psykisk forskning. 

– Tack vare det hittade jag personer med gemensamma beröringspunkter som blev starten för mitt samarbete. Då blev det också tydligt för mig att här finns en ömsesidig respekt tack vare att vi delar samma värderingar och mål, säger hon. 

Viktigt involvera juniorer

Bland de saker hon ser som viktiga att ta itu med i rollen som KI:s akademiska koordinator är att involvera doktorander, postdocs och juniora forskare ytterligare. 

– Det är ju de som gör jobbet på plats under utbyten som kan sträcka sig över månader och ibland år. Kunskapen som de tar med tillbaka hem kan få en stor betydelse för Sverige, säger hon. 

En annan viktig uppgift är att säkerställa en fast finansiering för samarbetet. Något som rektor Ole Petter Ottersen har gott hopp om. 

– Det finns goda förhoppningar att detta långsiktiga samarbete ska få ett mer permanent stöd, förhoppningsvis via gemensam fundraising, säger Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska Institutet.

– Samarbetet ger oss en internationell, högklassig partner i USA som på ett utomordentligt sätt visar hur utbildning, forskning och vård integreras kombinerat med en stor satsning på innovation, säger han.

50 000 dollar till ny plattform

Årets konferens avslutades med tävlingen ”Transform the Collaboration Pitch Competition” med målet att vaska fram nya och gärna oväntade samarbetsformer inför framtiden. Fyra team tävlade om prissumman 50 000 dollar. Vinnarna blev projektidén: ”The KI-Mayo Collaborative Incubator: Structuring For Meaningful Community Engagement”. 

Teamet bakom idén vill skapa en virtuell plattform som kan hålla samarbetet levande mellan de årliga mötena. Plattformen ska bland annat fungera som en kontaktyta för nya projekt och en erfarenhetsbank över tidigare framgångar. Samt även ge de som inte kan resa en möjlighet att delta i de årliga mötena. 

– Det är omtumlande och roligt att så många gillade vår idé. Vi hoppas att plattformen kan bli en plats där goda klimatet från mötena fortsätter att leva och växa året om, säger Teresa Sörö, strategisk pedagogisk utvecklare, enheten för undervisning och lärande.

Nu ska teamet bakom idén, Andrew Maunder (KI), Alexandra Greenberg-Worisek (Mayo Clinic), Elissa Hall (Mayo Clinic) och Justin Kreuter (Mayo Clinic) och Teresa Sörö (KI), ta fram en första projektplan och en första redovisning ska komma om ett år. 

– Vi ska se till att få med oss de kunskaper och den erfarenhet som finns hos de som varit involverade i samarbetet över åren. Sen blir knäckfrågan att skapa en teknisk lösning som blir enkel, säker och smidig att använda, säger Teresa Sörö.