Publicerad: 2023-05-24 08:50 | Uppdaterad: 2023-06-01 09:49

Så vill KI-studenter få unga att röra på sig

KI Impact Challenge 2023
KI Impact Challenge 2023 handlade om hur man får unga att röra på sig. Till sin hjälp hade studenterna från Karolinska Institutet cirka 30 högstadieelever. Foto: Linnea Bengtsson

Rörelse och fysisk aktivitet stod i fokus när eventet KI Impact Challenge arrangerades för första gången efter pandemin. Cirka 45 studenter från Karolinska Institutet fick i uppdrag att komma på vad som kan göra ungdomar mer fysiskt aktiva. Till sin hjälp hade de 30 högstadieelever och de olika stegen i problem- och produktlösningsmetoden design thinking.

Text: Anna Grettve

Det var ett ambitiöst program som mötte studenterna under två dagar. Eventet inleddes med föreläsningar av forskare i idrottsfysiologi och folkhälsovetenskap, och företrädare för ideella organisationer, om ungas rörelsevanor och varför fysisk aktivitet är så viktigt.

Studenten Zara Taha som läser en master i global hälsa var entusiastisk.

– Det var nyfikenhet som drev mig hit idag. Jag tycker att det är viktigt med insatser som kan förbättra den fysiska och psykiska hälsan hos barn, säger Zara Taha.

Från blankt papper till färdigt förslag

Andra dagen börjar studenterna försöka lösa problemet: Hur kan man öka den fysiska aktiviteten bland unga? Under fem timmar uppmanas de att följa de fem stegen i design thinking-processen: att förstå användarna, definiera problemet, ta fram idéer, göra en prototyp och slutligen testa den.

– Det är viktigt att förstå vilket sammanhang ens produkt eller tjänst ska verka i, säger Andreas Lundquist från KI Innovations som är med och arrangerar dagarna. Genom att jobba med design thinking minskar man risken i ett projekt. Det är resurseffektivt att ge sig ut och prata med människor jämfört med att produktutveckla och göra kliniska studier.

KI-studenterna, som är indelade i sju grupper, börjar med att intervjua de cirka 30 inbjudna högstadieeleverna från Akalla och Åsö grundskola för att förstå deras situation bättre.

Idéerna klockas

Därefter sprider studentgrupperna ut sig med blädderblock och post-it-lappar.

Ute på altanen tar Yan Peng Zhao som studerar bioentreprenörskap fram en klocka.

– Okej, på cirka en kvart ska ni skriva ner idéer. Allt är tillåtet, abstrakt, konkret. Det kan vara en vara, en tjänst eller något helt annat.

Studenterna skrattar och stånkar. Några skriver febrilt, andra blir blockerade. De olika förslagen lockar till skratt.

– Släng bort, släng bort, skrattar Angelo Mezzoiuso när hans förslag om att bygga ut kollektivtrafiken för att få fler unga att gå till bussen, läses upp.

KI Impact Challenge 2023
Bildgalleri
+ 4 images

Motsägelsefulla svar

I en soffa framför ett bord med post-it-lappar tycker en grupp studenter att de fått motsägelsefulla svar från högstadieeleverna.

– Det var stora skillnader mellan pojkar och flickor, konstaterar Bikram Bucha som studerar folkhälsovetenskap och epidemiologi. Flickorna tyckte att pojkarna var för tävlingsinriktade på idrotten. Samtidigt sade flickorna också att de gillar att tävla.

Kanske är lösningen att tävlingsmomenten måste organiseras på olika sätt för att passa alla, resonerar studenterna.

En app för att skapa motivation

Nere i källaren är en grupp studenter färdiga med en idé. En sociala medier-app för barn med fokus på fysisk aktivitet.

Senare under dagen ska de sju studentgrupperna testa sina idéer på högstadieeleverna. Efter att ha förfinat dem ska de presentera varsitt färdigt förslag för en jury. Därefter ska en vinnare att utses.

Medan studenterna arbetar vidare i sina grupper för att kunna presentera sina förslag på ett övertygande sätt, vinkar Lauriane Baillet, biträdande rektor på Akalla grundskola, av sina högstadieelever ute på trappen.

– Många av våra elever kommer från hem utan studietradition. Det här är ett sätt för dem att se att det finns människor som liknar dem själva som går de här utbildningarna. Att få vara en dag på ett campus kan inspirera till vidare studier, säger hon.

Om KI Impact Challenge

KI Impact Challenge arrangeras en gång per år (tidigare under namnet Innovation Day). Under två dagar får studenter som anmält sig prova att tillämpa metoden design thinking för att lösa en utmaning.

En vinnare utses av en jury som i år bestod av representanter från Karolinska Institutet, KI Innovations, Norges idrottshögskola, utbildningsförvaltningen i Stockholms stad och HEInnovaSport.

Eventet arrangerades av enheten för bioentreprenörskap (vid LIME) vid KI och av KI Innovations. Det arrangeras som en del av, och samfinansieras genom, projektet HEInnovaSport (ett EIT HEI Initiative) samt sponsras av A Working Lab.

Om design thinking-metoden

Design thinking är en systematisk metod för att lösa problem och utveckla nya produkter och tjänster med användarna i fokus. Metoden tillämpas i fem steg: förstå användarna, definiera problemet, ta fram idéer, göra en prototyp och testa den.