Publicerad: 2024-06-05 08:49 | Uppdaterad: 2024-06-05 08:50

Inbjudan att nominera lärare till stipendium inom STINT ”Teaching Sabbatical”

STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) inbjuder Karolinska Institutet att nominera upp till tre kandidater till lärarutbyte inom STINTs program ”Teaching Sabbatical”, varav eventuell tredje kandidat endast erbjuds granskning i mån av plats.

STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) inbjuder Karolinska Institutet att nominera upp till tre kandidater till lärarutbyte inom STINTs program ”Teaching Sabbatical”, varav eventuell tredje kandidat endast erbjuds granskning i mån av plats.

Intern KI deadline är 4 september 2024.

Programmet syftar till att utveckla såväl individer som institutioner. Genom att ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen, snarare än i forskarrollen, vill STINT bidra till att högre utbildning förnyas och nya nätverk skapas. Stor vikt läggs på mervärdet av utlandsvistelsen, varför STINT uppmuntrar kandidater att söka nya internationella erfarenheter.

STINT samarbetar med utvalda lärosäten baserade i Hong Kong, Japan, Singapore och USA. STINTs partnerlärosäten i programmet representerar en mångfald av lärosäten som bedriver utbildning av hög kvalitet i respektive del av världen. Deltagarna vistas vid det utländska lärosätet under hela höstterminen (augusti – december). Utgångspunkten är att de ska undervisa, till exempel genom att ge en kurs själv eller tillsammans med en kollega på värdlärosätet (”co-teaching”).

Nominering till programmet sker genom det svenska lärosätet; lärare kan inte själv ansöka direkt till detta program. Deltagarnas lärdomar ska leda till förändring och förnyelse vid svenska institutioner och lärosäten. Stor vikt fästs därför vid ledningens engagemang. Den nominerade ska vara disputerad, anställd och väl förankrad i verksamheten vid det svenska lärosätet. Stipendiaten ska vara 100% tjänstledig under utlandsvistelsen. Vid beviljat stipendium fastställs beloppet för stipendiaten samt eventuella medföljande av STINT.

Partnerlärosäten för Teaching Sabbatical
De som beviljas stipendium kommer att tillbringa höstterminen vid något av följande lärosäten:

Amherst College
Arizona State University
Nanyang Technological University, Singapore*
National University of Singapore*
The Chinese University of Hong Kong*
The Ohio State University
The University of Texas at Austin
University of Botswana
University of California Berkeley
University of California Los Angeles
University of Tokyo (PEAK)*
Williams College

* Inte lämpligt för familjer med barn i skolåldern p.g.a. begränsad tillgång till lämpliga skolplatser.

Reservation för förändringar i lärosätesportföljen.

Läs mer på http://www.stint.se/se/program/teaching_sabbatical

Prefekter eller programdirektorer/programnämndsordförande kan föreslå kandidater till KIs interna nominering. Den bifogade blanketten ska användas och skickas till Kristina Jesinkey senast den 4 september 2024Observera begränsningen i antal tecken i ansökningsformuläret.

 

Dokument

Kontakt

Kristina Jesinkey Internationell Koordinator