Publicerad: 2024-06-14 10:11 | Uppdaterad: 2024-06-17 13:02

Ansök om bidrag för samarbete med partners i Afrika

Internationaliseringsnämnden vid Karolinska Institutet utlyser medel för samarbete med partners i låg- och medelinkomstländer i Afrika.

Juniora forskare, som har avlagt doktorsexamen men ännu inte blivit docenter, bjuds in att söka bidrag för att stärka pågående samarbeten eller för att etablera nya samarbeten med partners i låg- och medelinkomstländer i Afrika under 2025. 

Syftet med utlysningen är att bidra med finansiering till projekt och aktiviteter som syftar till att bekämpa fattigdom och uppnå hållbar hälsa och utveckling.  Belopp att söka är 50 000 till 100 000 kronor.

Sista ansökningsdag är den 3 september 2024.
Ansökan görs på engelska via Prisma.

För vidare information om utlysningen (på engelska).

Kontakt

Monika Berge-Thelander Internationell Koordinator
+46852486532