Nyhetsarkiv

View expanded
View compact
Sverige valde en annan covid-19-strategi än många andra länder. I en vetenskaplig artikel publicerad i tidskriften Acta Paediatrica, presenterar Jonas F Ludvigsson, en detaljerad tidslinje för hur Sverige hanterade covid-19 under de första åtta månaderna 2020.
Nyheter
Dr. Ivan Nalvarte, senior forskare och docent vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) vid Karolinska Institutet, har beviljats ett bidrag på cirka 1,75 miljoner US-dollar i fyra år, från National Institute of Health (NIH), USA.
Nyheter
Karolinska Institutet föreslår, i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset, en nationell satsning på preventivt arbete riktat till personer med riskfaktorer för att begå sexuella övergrepp. Bland annat vill man inrätta ett nationellt kunskapscentrum.
Nyheter
Det 26:e årliga mötet inom plattformssamarbetet mellan Karolinska Institutet och Mayo Clinic hölls för första gången helt digitalt på grund av den rådande pandemin med restriktioner gällande resor och folksamlingar. Konferensen avslutades med ett publikfriande direktsänt seminarium till David H. Murdocks ära.
Nyheter
Det är med stor sorg vi nåtts av beskedet att professor Sirkka-Liisa Ekman avlidit i en ålder av 77 år. Vi kommer alltid att sakna den glädje och entusiasm hon spred omkring sig.
Nyheter
I sin avhandling “Molecular epidemiology studies on risk factors for breast cancer and disease aggressiveness” som Emilio Ugalde Morales försvarar den 2 oktober, använder han molekylär-epidemiologiska metoder för att undersöka sambandet mellan olika riskfaktorer och bröstcancerns aggressivitet.
Nyheter
Dorota Religa, vid sektionen för klinisk geriatrik, har nu blivit utnämnd till professor i klinisk geriatrik.
Nyheter
Ove Hagelin, Richard J. Heald, Hans Jörnvall, Lars Olson och Nancy Pedersen belönas med Karolinska Institutets Stora silvermedalj 2020. De tilldelas utmärkelsen för sina betydande insatser till stöd för universitetets verksamhet.
Nyheter
Den 4 september välkomnades nya studenter till Karolinska Institutet (KI) av bland annat rektor och vicerektor. För första gången gavs mottagningsceremonin helt digitalt. Missade du sändningen? Inga problem, vi har sparat och publicerat den åt er!
Nyheter
Karolinska Institutets anseende hos allmänheten fortsätter stiga för andra året i rad. Det visar en ny enkätundersökning som publicerades den 10 september.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet ingår i tre projekt som får finansiering i EU:s andra stora satsning på forskning om det nya coronaviruset sars-cov-2, covid-19 och pandemin. Sammanlagt rör det sig om drygt 14 miljoner kronor i forskningsanslag till KI.
Nyheter
Hallå där Nicola Payton, doktorand vid Aging Research Center (NVS). Den 8 oktober kommer du att försvara din avhandling ”Att förstå preklinisk demens: Tidig upptäckt av demens genom kognitiva och biologiska markörer”, vad handlar den om?
Nyheter
Allt fler lever med alkoholberoende men det är svårt att få hjälp. Ny forskning visar att internetbaserad KBT är lika effektivt som KBT med fysiska möten. Resultaten presenteras i Magnus Johanssons doktorsavhandling vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Nämnden för prövning av oredlighet i forskning har i ett beslut som offentliggjordes sent igår (9 september) funnit att Karolinska Institutets tidigare prorektor Karin Dahlman-Wright har gjort sig skyldig till oredlighet i forskning när det gäller fyra artiklar. Artiklarna publicerades under åren 2013-2016.
Nyheter
Personer med autismspektrumtillstånd har lägre nivåer av ett protein som reglerar mängden serotonin i hjärnan. Det visar en studie från Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Molecular Psychiatry och där hjärnavbildning använts för att jämföra personer med och utan autism. Resultaten ger hopp om att i framtiden kunna hitta en läkemedelsbehandling som lindrar symtomen.
Nyheter
Karolinska Institutet och NVS tackar Lena ”Hullan” Holmberg som efter 45 år som laboratorieassistent går i pension.
Nyheter
KI-forskare Saida Hadjab förklarar smärta på molekylär nivå i en intervju i tidningen Curie.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet och SciLifeLab i Sverige och Tor Vergata University of Rome i Italien har genomfört en omfattande kartläggning av immunsvaret hos barn som drabbas av ett ovanligt men livshotande inflammatoriskt syndrom i samband med covid-19. Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cell, visar hur immunsystemet reagerar vid detta tillstånd och särskiljer det från de besläktade tillstånden Kawasakis sjukdom och cytokinstorm vid akut covid-19.
Nyheter
Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik 2020 (KIPRIME) tilldelas Dr. Glenn Regehr vid University of British Columbia i Kanada. Hans arbete har förbättrat den pedagogiska och vetenskapliga praktiken inom utbildningar för vårdyrken, och blir den tionde vinnaren av denna prestigefyllda och eftertraktade utmärkelse.
Nyheter
Den 1 september 2020 tog Karin Edman över som administrativ chef vid institutionen för lärande, informatik, management och etik. Hon har tidigare jobbat som ekonomicontroller vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), och innan dess som controller på Stockholms universitet för Området för Humanvetenskap och Juridiska fakulteten.
Nyheter
Denna årliga rankning sammanställs av Times Higher Education i Storbritannien. I den senaste THE-rankningen (2020/2021), som publicerades 2 september 2020, får Karolinska Institutet plats 36 i världen när alla universitet, oavsett inriktning rankas. Förra årets motsvarande placering var 41. Bland de europeiska lärosätena ligger KI på plats 9. Sedan 2011, då THE lade om sin metodik, har KI:s totalplacering varierat mellan 28 och 44.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har identifierat en liten neutraliserande antikropp, en så kallad nano-antikropp, som har förmågan att blockera SARS-CoV-2 från att ta sig in i våra celler. Forskarna menar att den här antikroppen har potential att utvecklas till en antiviral behandling mot covid-19. Resultatet publiceras i tidskriften Nature Communications.
Nyheter
Tre forskare vid Karolinska Institutet tilldelas det europeiska forskningsrådets startanslag 2020: Niklas Björkström, Janina Seubert och Nils Landegren. Forskningsprojekten handlar om vävnadsfasta immunceller i kroppens olika organ, de kognitiva mekanismerna bakom vilken mat vi föredrar, samt könsskillnader i vårt immunsystem och kopplingen till autoimmun sjukdom. Totalt delar ERC i år ut sitt prestigefulla startanslag till 436 unga forskningsledare från hela världen.
Nyheter
Karolinska Institutet ställer in det alternativa urvalet till läkarprogrammet (PIL) inför vårterminen (VT) 2021. I antagningsomgången VT 2021 används i stället urvalsgrunderna till programmet betyg (66 procent) och högskoleprovet (34 procent).
Nyheter
Jan Huisken, chef för medicinsk teknik vid Morgridge Institute, Madison, Wisconsin, tilldelas Lennart Nilsson priset 2020. Han vinner priset för sin utveckling av light-sheet-mikroskopi.
Nyheter
Moritz Lindquist Liljeqvist vid forskargruppen Kärlkirurgi, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Geometric, biomechanical and molecular analyses of abdominal aortic aneurysms" den 11 september 2020. Huvudhandledare är Joy Roy.
Nyheter
Ett blodprov vid sjukhusinläggning som visar om det finns SARS-CoV-2 i blodet eller inte kan särskilja patienter med hög risk för allvarligt covid-19-förlopp. Sjukhusvårdade patienter utan virus i blodet har stor chans till snabbt tillfrisknande. Det rapporterar forskare vid Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus i en ny studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Clinical Infectious Diseases.
Nyheter
Aktiva livsstilsval som att äta mer grönsaker, ökad fysisk aktivitet och att sluta röka kan minska risken för att insjukna i en kronisk njursjukdom. Det visar en studie av forskare vid Karolinska Institutet och Griffith University i Australien som publiceras i Journal of the American Society of Nephrology.
Nyheter
På initiativ av Torgny Svenssons tidigare doktorander och kollegor har ett vetenskapligt pris initierats, ”The Torgny H. Svensson Award”, i Torgnys ära. Priset delas ut under SCNPs årliga konferens var mottagaren av priset erbjuds att hålla en vetenskaplig föreläsning.
Nyheter
Läkemedlet modafinil används bland annat vid narkolepsi. Det har tidigare rapporteras en ökad risk för missbildningar hos spädbarn vars mammor använt modafinil under graviditeten. Nu visar en större registerstudie med nästan två miljoner gravida kvinnor i Sverige och Norge att det inte finns något sådant samband. Studien som publiceras i JAMA är genomförd av forskare vid Karolinska Institutet och norska Folkehelseinstituttet.
Nyheter
Forskaren Monica Nyström (SOLIID) var medsökande i ett av de projekt som beviljades medel i Fortes utlysning gällande implementeringsforskning i våras.
Nyheter
Forskaren Elisabet Höög (SOLIID) var medsökande i ett av de projekt som beviljades medel i Fortes utlysning gällande Tillämpad välfärdsforskning i våras.
Nyheter
Två färska studier har inte kunnat utesluta risken för autism hos barn vars mamma vaccinerats mot svin- respektive säsongsinfluensa under graviditeten. Nu visar forskare vid Karolinska Institutet att det inte finns något sådant samband. Studien publiceras i Annals of Internal Medicine.
Nyheter
I Sverige bedöms över 40.000 personer ha ME/CFS eller ”kroniskt trötthetssyndrom” och tillståndet har fått stor aktualitet senaste året med flera uppmärksammade fall av suicid och dödshjälp. En bakgrund till detta kan ha varit förtvivlan över en sjukdom med i stort sett okänd bakgrund och därmed få behandlingsalternativ.
Nyheter
Vi lever i en tid när det tycks vara lättare att generera data än att faktiskt tolka den. Zheng Nings avhandling fokuserar därför på metodologi och analys för att använda ny biologisk kunskap från så kallade genomtäckande associationsstudier (GWAS).
Nyheter
Nordiska Expertgruppen (NEG) har utvärderat sambandet mellan kemisk exponering i arbetsmiljön och hjärtkärlsjuklighet. Man rekommenderar en översyn av en rad hygieniska gränsvärden på grund av indikationer på effekter vid eller under gränsvärdena.
Nyheter
Personer med demenssjukdom som får hemtjänst upplever sig inte bli bemötta med respekt och värdighet i samma utsträckning som personer som inte har demens. Det visar en studie av forskare vid Mälardalens högskola (MDH), Karolinska Institutet och Högskolan i Dalarna som publicerats i tidskriften Journal of the American Medical Directors Association (JAMDA).
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset har jämfört tre olika AI-algoritmers förmåga att identifiera bröstcancer från tidigare tagna mammografibilder. Den bästa algoritmen visade sig ha lika bra träffsäkerhet som en genomsnittlig röntgenläkare. Resultatet publiceras i JAMA Oncology och kan visa vägen mot nya sätt att organisera bröstcancerscreening i framtiden.
Nyheter
Coronapandemin satte extra fokus på det ökade behovet av kunskap och kompetens inom äldreomsorgen. KI erbjuder en utbildning till specialistsjuksköterska med inriktning på vård av äldre, som förbereder för arbete inom geriatrik, kommunal äldreomsorg och primärvård.
Nyheter
Erika Franzén, vid sektionen för fysioterapi, har nu blivit utnämnd till professor i fysioterapi.
Nyheter
Hur påverkas vår självbild och personlighet av vår kropp? Skulle vår personlighet förändras om vårt medvetande en dag plötsligt vaknade upp i vår bästa väns kropp? Detta tankeexperiment har länge varit ett populärt tema inom science-fiction men en ny studie, publicerad i tidskriften iScience, visar att frågan går att undersöka vetenskapligt med hjälp av beteendeexperiment.
Nyheter
Nu är träningslägenheten i korridor A4 på ANA 23 färdigbyggd och slutbesiktigad.
Nyheter
Jobba hemma, möblera glesare på kontor och i mötesrum och utöka städrutinerna. Det är några exempel på hur man kan hindra smittspridning på arbetsplatsen under pandemin.
Nyheter
I en tvärvetenskaplig studie som kombinerar utvecklings- och beräkningsbiologi, har forskare från Karolinska Institutet och Medical University of Vienna, tillsammans med forskare i USA, Italien och Frankrike, avslöjat en dynamisk transkriptomisk färdplan för utvecklingen av somatosensoriska nervceller och vunnit insikter om de mekanismer som ligger till grund för dessa nervcellers öde. Resultaten publiceras i Nature Communications.
Nyheter
KI och S:t Eriks Ögonsjukhus ingår samarbete med det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk för att utveckla en ny behandling av åldersrelaterad makuladegeneration. Novo Nordisk kommer att ge stöd och 48 miljoner kronor i finansiering för att möjliggöra en klinisk fas 1-studie där nya näthinneceller framställda från embryonala stamceller ska transplanteras till patienter med åldersförändringar i gula fläcken. Målet är att ta fram en helt ny cellterapi mot folksjukdomen som idag saknar behandling.
Nyheter
Den 17 mars 2020 uppmanar Folkhälsomyndigheten Sveriges lärosäten och gymnasieskolor att bedriva distansundervisning för att minska spridningen av covid-19. Campus ödeläggs den 18 mars, men utbildningen ska fortgå. Nu startar ett intensivt arbete för KI:s lärare. Det märks särskilt för enheten Undervisning och lärande (UoL).
Nyheter
Från 15 juni lättades kraven på distansundervisning upp och i höst sker en successiv återgång till KI:s campus. Men den annorlunda vårterminen har gett värdefulla lärdomar och erfarenheter. Sektionschef Ann Langius-Eklöf och adjunkt Carina Georg berättar hur det var för sjuksköterskeutbildningarna – och om att arbeta mot tiden.
Nyheter
Forskare kan ha kommit ett steg närmare i att förstå hur immunsystemet medverkar till svår covid-19 sjukdom. I en studie publicerad i Science Immunology, visar forskare vid Karolinska Institutet att så kallade naturliga mördarceller (NK-celler) var starkt aktiverade tidigt efter SARS-CoV-2-infektion, men att typen av aktivering skilde sig åt hos patienter med måttlig respektive svår covid-19. Upptäckten bidrar till förståelse om utvecklingen av hyperinflammation i vissa patienter.
Nyheter
KW
KI webbförvaltning
2020-06-08