Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Anna Lantz är specialistläkare och docent i urologi - i år är hon också en av ambassadörerna i prostatacancerförbundets kampanj Mustaschkampen.
Nyheter
Grattis!
Fem forskare verksamma vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, har fått anslag från Vetenskapsrådet.
Nyheter
Den nuvarande pandemin visar hur snabbt felaktig hälsoinformation kan spridas. Det finns dock effektiva sätt för att motverka osanningar, visar en ny studie om strategier för hälsokommunikation vid Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften BMJ Global Health. Studien, som fokuserat på missuppfattningar om tyfoidfeber i Sierra Leone, tyder också på att det är mer effektivt att nämna och därefter korrigera felaktiga påståenden än att enbart tillhandahålla vetenskapliga fakta.
Nyheter
Sju forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik beviljas anslag från Vetenskapsrådet. Sammanlagd tilldelas institutionen 33,1 miljoner kronor.
Nyheter
Förändrad funktion av de röda blodkropparna leder till skador på blodkärlen vid typ 2-diabetes. Resultat från en ny studie i celler från patienter med typ 2-diabetes och i möss visar att denna effekt orsakas av brist på en viktig molekyl i de röda blodkropparna. Studien av forskare vid Karolinska Institutet har publicerats i tidskriften Diabetes.
Nyheter
Bodil Lund, professor och prefekt vid institutionen för odontologi och universitetstandvården vid KI, får ta emot Svenska Tandläkare-Sällskapets hedersmedalj 2021.
Nyheter
Agne Kvedaraite tar emot The Bernard Weissman/Dentatus Student Achievement Award, också kallad Dentatuspriset eller Årets Tandläkarstudent, vid Karolinska Institutet i år.
Nyheter
Professorerna Lars Farde och Kjell Fuxe tilldelas stiftelsen Arvid Carlsson-fondens stora pris för framstående forskning i Arvid Carlssons anda. Priserna utgörs av diplom och forskningsanslag om 700 000 kronor.
Nyheter
Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF) tilldelar fyra KI-forskare 2,5 miljoner kronor vardera för programmet SSF Industridoktorand. Bidraget ges under fyra till fem år och ska resultera i en doktorsexamen. Totalt utsågs tolv projekt och en totalsumma på 30 miljoner kronor delades ut.
Nyheter
Konstantinos Meletis, professor vid institutionen för neurovetenskap, har tilldelats ett anslag på cirka 1,73 miljoner US-dollar under tre år från initiativet Aligning Sciences Across Parkinson's (ASAP).
Nyheter
Stina Nordinge och Caroline Lager har fått utmärkelsen ”Årets arbetsterapeutstudenter” av Sveriges Arbetsterapeuter. De har visat på att ny digital teknik med virtual reality inte behöver vara krånglig utan kan lyfta bort faktorer som tid och rum för att istället fokusera på det i människan som mår bra och stärka det.
Nyheter
Hon fick priset för RAPP – en app för digital personcentrerad och nära vård. Ulrica Nilsson, professor i omvårdnad vid NVS, var en av tre finalister nominerade till priset, som delades ut på Vårdgalan den 29 oktober. Priset är en check på 250 000 kronor.
Nyheter
Efter en ordentlig utredning och sammanställning av interna synpunkter har Karolinska Institutets (KI) rektor Ole Petter Ottersen i dag beslutat att ändra namngivningen på en av universitetets salar, föreslå namnändringar på en byggnad och två vägar på KI:s campus Solna samt ändra principerna för namngivning.
Nyheter
Line Gordon och Tobias Alfvén medverkade under Nobel Calling Stockholm 2021 med en föreläsning på Nobelmuseet som arrangerades av Karolinska Institutet och Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Med fokus på Förenta Nationernas klimatpanels (IPCC) senaste rapport sammanfattades och diskuterades kunskapsläget kring klimat- och miljöförändringar och hur detta påverkar världens barn.
Nyheter
Per Svenningsson har tilldelats ett anslag på cirka 1,86 miljoner US-dollar under tre år från initiativet Aligning Science Across Parkinson’s (ASAP) för en ambitiös, tvärvetenskaplig satsning för att studera hur onormala proteinaggregat kan spridas från tarmen till hjärnan och driva på de tidiga stadierna av Parkinsons sjukdom. Det totala anslaget är 8,9 miljoner US-dollar under tre år.
Nyheter
Nasofaryngealt karcinom, NPC, är en sällsynt tumörform i huvud och hals och uppkommer i nasopharynx längst bak i näsan. NPC har en särskilt hög förekomst i södra Kina, Sydostasien och Nord- och Östafrika men är sällsynt i resten av världen. Man vet väldigt lite om dess etiologi men tror att genetisk predisposition, miljöfaktorer och infektion med Epstein-Barr-virus (EBV) är inblandade.
Nyheter
Årets bidragsbeslut från Vetenskapsrådet (VR) i kategorin medicin och hälsa, resulterade i nära 40 miljoner kronor till institutionen för medicin i Huddinge.
Nyheter
Grattis till de nio forskare vid NVS som fått anslag från Vetenskapsrådet.
Nyheter
– Jag vill verkligen att min forskning ska bidra till låg- och mellaninkomstländer, sa Susanne Guidetti när hon höll sin professorsföreläsning fredagen den 22 oktober på temat ”Rehabilitering på patientens villkor”.
Nyheter
Stort grattis till de fem forskare vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi som beviljades anslag vid Vetenskapsrådets utdelning inom området Medicin och hälsa den 28 oktober 2021.
Nyheter
70 forskare vid Karolinska Institutet fick KID-medel i 2021 års utlysning och åtta av dem är aktiva forskare vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, något som prefekten ser som en mycket uppskattad verifiering av den höga kvaliteten på både de etablerade och de nya forskarna vid institutionen.
Nyheter
Att en tonåring av och till känner sig missnöjd över sitt utseende är inte ovanligt och helt normalt. Men om tankarna leder till ångest och låg självkänsla och inte går över kan det vara dags att söka professionell hjälp. Just nu genomför vi en studie med internetbehandling mot dysmorfofobi för barn mellan 12 och 17 år i Stockholmsregionen.
Nyheter
Ett nyligen upptäckt inflammatoriskt protein kallat interleukin-26 verkar ha en viktig roll vid lunginflammation och kunna bidra till att döda bakterier. Det rapporterar forskare vid Karolinska Institutet i en ny studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Immunology - Microbial Immunology.
Nyheter
Forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, har undersökt en ny metod för att analysera globalt genuttryck i degraderat RNA från FFPE-vävnad. Studien har publicerats i tidskriften Genes Chromosomes and Cancer.

Nyheter
Melvin R. Goodes-priset 2021 tilldelades professor Kivipelto, som fick ta emot priset vid ADDF:s årliga höstsymposium på torsdagen den 28 oktober.
Nyheter
På torsdagen den 28 oktober kom årets bidragsbeslut från Vetenskapsrådet (VR) i kategorin medicin och hälsa. Det totala beloppet som delas ut är 1,1 miljard kronor och KI:s forskare tilldelas hela 500 900 000 kronor.
Nyheter
Världens befolkning blir allt äldre och Xia Li har studerat detta fenomen ur en molekylärepidemiologisk synvinkel, med fokus på biologiskt åldrande. Eftersom antalet äldre ökar globalt behöver vi en bättre förståelse för hur individuellt åldrande ser ut oberoende av kronologisk ålder. Sådan information kan användas tillsammans med genetiska bedömningar för att möjliggöra precisionsmedicin.
Nyheter
Vid docenturutskottets sammanträde den 20 oktober 2021 så beslöt utskottet att anta Per Sandgren som docent i experimentell transfusionsmedicin.
Nyheter
Vetenskapsrådet och National Natural Science Foundation of China (NSFC) beviljar tvärvetenskapliga samarbetsprojekt om individualiserad diagnostik och förebyggande åtgärder inom utlysningen Project grant for cross-disciplinary collaboration between China and Sweden. Samtliga projekt utförs på KI och av KI-forskare.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har kartlagt förekomsten av sars-cov-2-specifika antikroppar och minnesceller i immunsystemet hos unga vuxna. Resultaten som publicerats i The Journal of Allergy and Clinical Immunology visar att drygt en av fyra hade antikroppar. Av de unga som haft covid-19 var det färre än i andra åldersgrupper som hade mätbara nivåer av B- och T-minnesceller. Nu fortsätter forskarna att studera långtidssymtom och hur vaccination påverkar immuniteten hos unga vuxna.
Nyheter
Mariam Claeson är senior projektledare för Political Economy of Adolescent Mental Health vid Institutionen för Global folkhälsa på KI. Efter många års arbete utomlands är hon tillbaka på KI där hennes resa började som läkarstudent. Hon diskuterar framsteg inom barnhälsa globalt, särskilt minskning av barnadödlighet, men är oroad över de stora motgångarna som pandemin orsakat. Hennes fokus ligger nu på hur man kan förbättra psykisk hälsa och välbefinnande för barn och ungdomar.
Nyheter
Rollen av cirkulära RNA vid initiering och framskridandet av cancer har på sistone väckt stort intresse, men det finns ingen klar bild av deras funktionella betydelse. Nya fynd av forskare vid Karolinska Institutet visar på att trots ett relativt överskott och differentiellt uttryck kan ett större antal cirkulära RNA vara exempel på "passagerarmolekyler" med liten inverkan på en cell, vilket återspeglar en slumpmässighet i genuttryck och splitsningsprocesser.
Nyheter
Så många som sex solcellsanläggningar har nu satts i drift på campus Solna. Anläggningarna finns placerade på taken vid bland annat Widerströmska huset, A Working Lab Innomedicum och Berzeliuslaboratoriet. Tillsammans täcker solcellerna en yta på cirka 2 100 kvadratmeter och gör att campusområdet förses med förnybar energi.
Nyheter
Stiftelsen för Strategisk forskning tilldelar Julian Walfridsson vid MedH 2,5 miljoner kronor för projektet "Identifiering av nya läkemedelsmål för akut myeloisk leukemi". Stort grattis Julian!
Nyheter
Den beskrivs som ett tekniksprång inom skiktröntgen och förhoppningen är att avbildningstekniken på sikt ska bli standard inom sjukvården. I slutet av oktober invigs en ny typ av datortomografi i MedTechLabs, ett samarbete mellan Karolinska Institutet (KI), KTH och Region Stockholm. KI-professorn Staffan Holmin är en av forskarna bakom satsningen.
Nyheter
Muskelceller hos patienter med typ 2-diabetes har en rubbad inre biologisk klocka visar en studie vid Karolinska Institutet och Köpenhamns universitet. Resultaten tyder på att behandlingar för typ 2-diabetes kan vara mer eller mindre effektiva beroende på vilken tid på dagen de sätts in. Studien har publicerats i tidskriften Science Advances.
Nyheter
National E-infrastructure for Aging Research (NEAR) beviljas förnyat bidrag från Vetenskapsrådet (VR) för perioden 2023–2028.
Nyheter
Elva av de sjuttio forskare vid Karolinska Institutet som tilldelas KID-medel i utlysningen för 2021 är aktiva vid institutionen för medicin i Huddinge - ett stort grattis till alla er!

Nyheter
Medicinska Föreningen har fått en donation på 15 miljoner kronor från The Hans and Barbara Bergstrom Foundation för att rusta upp det gamla kårhuset. Projektet har pågått sedan många år med syftet att kunna skapa en inspirerande miljö för KI:s studenter, doktorander, forskare och alumner.
Nyheter
Måns Magnusson vid forskargruppen medfödda endokrina och metabola sjukdomar, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Bioinformatic methods in rare disease" den 22 oktober 2021. Huvudhandledare är professor Anna Wedell.
Nyheter
Antikroppar i luftvägarna försvinner snabbt efter genomgången sars-cov-2-infektion, men vaccination resulterar i en kraftig ökning av antikroppsnivåerna, särskilt efter två doser vaccin. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften JCI Insight. Att fullfölja vaccination med två doser även om man haft covid-19 kan därför vara viktigt för att skydda mot återinfektion och förhindra smittspridning, menar forskarna.
Nyheter
Grattis till Elin Larsson som får 4 980 000 kronor i projektanslag för projektet IMPROVE it-Främjande av jämlik reproduktiv hälsa: implementering av kunskapsbaserad preventivmedelsrådgivning postpartum genom kollaborativt förbättringsarbete för och med utrikesfödda kvinnor i Sverige.
Nyheter
Grattis till Claudia Hanson som är utsedd till WHO TAG Maternal mortality estimations group.
Nyheter
Det globala införandet av WHO:s folkhälsoinsatser riktade mot alkohol, ohälsosam mat och rökning går trögt visar en studie som letts av forskare vid Karolinska Institutet och London School of Hygiene & Tropical Medicine och publicerats i tidskriften The Lancet Global Health. Enligt forskarna går utvecklingen långsammast i fattiga länder, länder med bristande demokrati och där företag har stort inflytande i form av exempelvis korruption, mutor och politisk favorisering.
Nyheter
Grattis till Emilie Agardh som får 4 920 000 kronori projektanslag från Forte för projektet En ny metod för ojämlikhet i hälsa.
Nyheter
Familjen Erling Perssons Stiftelse har tilldelat Johan Lundin ett forskningsanslag på tio miljoner kronor fördelat på tre år för projektet Artificial intelligence for diagnostics of cancer and infectious diseases in resource-limited settings – the MoMic Project. Johan har just återvänt från Kenya, där han har planerat nästa steg i projektet.
Nyheter
Att ändra sina alkoholvanor kan ibland vara svårt. Forskare på Karolinska Institutet undersöker just nu om ett digitalt egenvårdsprogram kan hjälpa personer som vill dricka mindre alkohol. Deltagare över 18 år från hela landet är välkomna att anmäla sig till studien.
Nyheter
Forskning om kostens betydelse för utveckling av typ 1-diabetes har generellt låg evidens, men det finns välgjorda studier som talar för att långvarig amning och senare introduktion av gluten kan minska risken att drabbas. Det visar en omfattande systematisk översikt och metaanalys av tillgänglig forskning kring livsmedel som kan kopplas till risken för barn att utveckla sjukdomen. Studien av forskare vid Karolinska Institutet har publicerats i tidskriften EBioMedicine.
Nyheter
Vid Karolinska Institutets installationshögtid i Aula Medica den 14 oktober 2021 presenterades KI:s nya professorer och akademiska priser delades ut. Institutionen för molekylär medicin och kirurgi var representerad vid högtiden genom två professorer, två adjungerade professorer och en gästprofessor.
Nyheter
Immunsystemets tidiga utveckling, antibiotika i tandvården och stärkt medicinsk pedagogik. Det är några av de forskningsområden som Karolinska Institutets nya professorer intresserar sig för. Den 14 oktober 2021 hölls den årliga installationshögtiden i Aula Medica, där 18 nya professorer installerades och 12 adjungerade professorer respektive 2 gästprofessorer hälsades välkomna till sina nya positioner vid universitetet.
Nyheter
KW
KI webbförvaltning
2021-06-08