Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Under ett öppet möte den 17 maj på KI campus Flemingsberg kunde medarbetare från KI och Karolinska Universitetssjukhuset höra mer om Karolinska ATMP-centrum och vad det erbjuder den som forskar eller arbetar kliniskt med läkemedel för avancerade terapier. Matti Sällberg är dekan för KI Syd och tillförordnad föreståndare för centrumet och svarar här på tre frågor om vilka möjligheter som finns.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Som första forskningsenhet i Norden har Centrum för Infektionsmedicin vid Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), förvärvat MACSima™, en teknik som möjliggör avancerad immunofluorescerande avbildning och spatial biologi. Den nya tekniken samlar in mikroskopidata för en mängd olika parametrar utan att skada provet och kan bidra till banbrytande forskning.
Nyheter
Ordningen i ANA Futuras frysfacilitet måste förbättras.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Medicin, Huddinge, Odontologi
Använder du renvatten?
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Odontologi, Medicin, Huddinge
Karolinska Stem Cell Organoids (KISCO) faciliteten har flyttat från Bionut till Labmed. KISCO-faciliteten fokuserar på tjänster relaterade till humana embryonala stamceller (hESC) och humana inducerade pluripotenta stamceller (hiPSC).
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin
Förvaringen av kopieringspapper och toners har flyttat på plan 7.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Medicin, Huddinge, Odontologi
De två tidigare samtalsrummen Betacellen och Levercellen på plan 7 är nu bokningsbara mötesrum och finns tillgängliga i Outlook-kalendern tillsammans med övriga mötesrum.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Medicin, Huddinge, Odontologi
I början av december började Rasa Sundelius som ekonomicontroller på institutionen för medicin, Huddinge (MedH).
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Huddinge
Stort grattis till de sex forskare från institutionen för medicin, Hudinge (MedH), som får bidrag från Hjärt- lungfonden 2024-2026! Tillsammans får de 9 300 000 kronor i bidrag.
Nyheter
Vi är glada att presentera: Margaret Sällberg Chen, ny forskargruppsledare på Labmed och avdelningen för patologi.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin
I slutet av november började Jenny Broman som ekonomicontroller på institutionen för medicin, Huddinge (MedH).
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Huddinge
Den 23-24 och 28 november kommer äntligen poddar och touchdownplatser installeras i ANA Futura.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Medicin, Huddinge, Odontologi
Vi gratulerar de tio forskare vid MedH som beviljats bidrag från Cancerfonden för perioden 2024-2026. Tillsammans beviljas MedH-forskarna anslag på drygt 33 miljoner kronor.
Nyheter
Snart blir vi fler i ANA Futura, vilket ska bli fantastiskt kul. Med anledning av det ökade antalet personer så kommer antalet sittplatser i mattorget kompletteras.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Medicin, Huddinge, Odontologi
Marta Butrym från Centrum för infektionsmedicin (CIM), vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling "Novel vaccines and antiviral treatments for enterovirus induced infections and disease" den 10 november 2023. Huvudhandledare är Malin Flodström Tullberg (MedH).
Nyheter
För att göra plats för poddarna som levereras i slutet av november behöver två skrivarstationer rivas i ANA Futura, en på plan 7 och en på plan 8. Se karta nedan.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Medicin, Huddinge, Odontologi
I Vetenskapsrådets (VR) senaste utlysning fördelades forskningsanslag om 69 000 000 SEK till 12 forskare vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) för åren 2023-2028.
Nyheter
Snart är det dags för leverans av möbler till touchdownplatser och poddar vilket i sin tur kräver tömning och flytt av förvaringsmöblerna i korridorerna på plan 7 och 8 i kontorshuset, ANA Futura.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Odontologi, Medicin, Huddinge
Vi gratulerar Virginia Stone som tilldelats 2023 års Johnny Ludvigsson-pris till yngre barndiabetesforskare i Sverige.
Nyheter
Våra gemensamma mötesrum i ANA Futura är flitigt bokade. Det är mycket bra att rummen används, men för att försäkra oss om att de används för rätt ändamål vill styrgruppen förtydliga de bokningsregler som gäller.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Medicin, Huddinge, Odontologi
Maria började arbeta i ANA Futuras serviceteam den 1 september och ersätter Micke Hammarstedt som nu har gått i pension. Läs mer om vem Maria är och hennes bakgrund.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Medicin, Huddinge, Odontologi
Den 28 augusti började Karin Vikström som kommunikatör på institutionen för medicin, Huddinge.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Huddinge
Anders Jahres pris till unga forskare på 400,000 norska kronor går 2023 till biträdande lektor Marcus Buggert vid Karolinska Institutet.
Nyheter
I Vetenskapsrådets (VR) senaste utlysning fördelades forskningsanslag om 91 558 000 SEK till 15 forskare vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) för åren 2023-2027. Vi gratulerar:
Nyheter
65 forskare vid Karolinska Institutet fick KID-medel i utlysningen 2022. Fyra av dessa är aktiva forskare vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH).
Nyheter
Malin Ernbergs forskargrupp får 140 000 USD per år (ca 4,5 milj kr totalt) under tre år för att kartlägga nervfibrer i käkmuskler och käkleder.
Nyheter
Jonas Fuxe har fått uppdraget som prefekt vid institutionen för laboratoriemedicin (LabMed), med början 1 januari 2023.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin
Från och med idag 1 juli så har institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) utökats med en enhet - enheten för terapeutisk immunologi och transfusionsmedicin.
Nyheter
Tyler Sandberg vid Centrum för infektionsmedicin (CIM), institutionen för medicin Huddinge, försvarar sin avhandling "B cell responses to human flavivirus vaccination and SARS-CoV-2 infection" den 18 mars 2022. Huvudhandledare är Professor Hans-Gustaf Ljunggren.
Nyheter
KI forskaren Myriam Aouadi tilldelas Leif C. Groop-priset för sin forskning om mekanismer bakom utvecklingen av fettleversjukdom hos överviktiga personer med typ 2-diabetes. Priset delas ut till en yngre och framstående forskare som bidrar till kunskap till nytta för patienter med diabetes.
Nyheter
KI-forskaren Marcus Buggert har tilldelats det europeiska forskningsrådets prestigefulla anslag ERC Starting Grant för sin forskning om cell-medierad immunitet i människokroppen mot virussjukdomar. Totalt investerar nu ERC 619 miljoner euro i anslag till 397 unga forskningsledare.
Nyheter
Vi gratulerar alla forskare vid institutionen för medicin i Huddinge som beviljas medel från Barncancerfonden 2022-2024.
Nyheter
Helena Bergsten vid Centrum för infektionsmedicin (CIM), institutionen för medicin Huddinge, försvarar sin avhandling "Streptococcal and Staphylococcal Tissue Infections: Therapeutic Challenges and Opportunities" den 17 december 2021. Huvudhandledare är Professor Anna Norrby-Teglund.
Nyheter
Svenska Vetenskapsrådet (VR) har tilldelat institutionen för odontologi vid Karolinska Institutet ett anslag för utveckling av en innovativ metod för behandling av parodontit.
Nyheter
Vi gratulerar Marcus Buggert vid Centrum för infektionsmedicin som är ny docent vid MedH.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Huddinge
Niklas Björkström från institutionen för medicin, Huddinge (MedH), Karolinska Institutet, får NovoNordisk Fondens Ascending Investigator Grant på 13.5M SEK för projektet "Dissecting immune-endocrine mechanisms affecting endometrial physiology and pregnancy outcome".
Nyheter
Jaakko Patrakka och hans forskargrupp på institutionen för laboratoriemedicin vid Karolinska Institutet har tillsammans med professor Rickard Sandbergs grupp på institutionen för cell- och molekylärbiologi fått en studie publicerad i Nature Communications som handlar om enkelcellsekvensering som avslöjar molekylär identitet av sällsynta njurcelltyper.
Nyheter
I vissa fall kan immunceller i lungorna bidra till att förvärra ett virusangrepp. I en ny studie beskriver forskare vid Karolinska Institutet hur olika typer av immunceller, makrofager, i lungorna utvecklas och vilka som kan ligga bakom svåra lungsjukdomar. Studien som publicerats i Immunity kan komma att bidra till framtida behandlingar för covid-19 och andra sjukdomar.
Nyheter
Vetenskapsrådet tilldelar KI:s nya professor Margaret Sällberg Chen ett anslag om totalt 2,4 miljoner kronor för att forska om munnens och pankreasmikrobiomets roll i utveckling och behandling av cancer i bukspottskörteln.
Nyheter
Sammanfattning av publikation i CID av Helena Bergsten et al.
Nyheter
Enligt en forskarhypotes kan vissa virusinfektioner spela en roll i det autoimmuna angrepp som leder fram till typ 1-diabetes. Forskare vid Karolinska Institutet har nu, tillsammans med finska kollegor, tagit fram ett vaccin mot dessa virus, i förhoppning om att det ska kunna ge ett skydd mot typ 1-diabetes. Studien publiceras idag i den vetenskapliga tidskriften Science Advances.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har tillsammans med bland annat kollegor inom EU-finansierat projekt nyligen publicerat en artikel om en ny djurmodell för studier av lipoproteinmetabolism och farmakodynamik i människa. Studien är ett resultat från EU projektet HUMAN, där man använt av en ny djurmodell och nya teknologier för att studera åldrande och kardiometabola sjukdomar.
Nyheter
KI-forskare Thomas Gustafsson, professor på institutionen för laboratoriemedicin/avdelningen för klinisk fysiologi och Stefan Arver, docent på institutionen för medicin och överläkare på ANOVA Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, är ansvariga för en studie om förändring av muskelmassa, muskelsammansättning och styrka hos transpersoner som genomgår hormonbehandling.
Nyheter
– MedH är en institution med fantastiska möjligheter till banbrytande translationell forskning och att få leda en sådan institution är mycket lockande, säger Petter Höglund.
Nyheter
Den 20 maj invigdes KI:s forskningsmiljö ANA Futura i Flemingsberg. Det ombyggda huset rymmer medarbetare från fyra institutioner med delad infrastruktur och samverkan för translationell forskning och utbildning. Möt professor Mats Trulsson, prefekt för instutionen för odontologi och ordförande i styrgruppen för ANA Futura i en film från invigningsdagen.
Nyheter
Rodrigo Fernandez Gonzalo på avdelningen för klinisk fysiologi har fått ett spännande anslag på 4,5 MSEK från Rymdstyrelsen för sitt projekt om mekanismerna bakom de förändringar som sker i skelettmuskulaturen och immunförsvaret vid tyngdlöshet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin
KI webbförvaltning
2024-06-11