Publicerad: 2023-11-06 09:07 | Uppdaterad: 2023-11-16 10:27

Ny avhandling testar nya vaccins effekt mot enterovirus

Porträtt av Marta Butrym
Marta Butrym. Foto: Rafał Chałabis.

Marta Butrym från Centrum för infektionsmedicin (CIM), vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling "Novel vaccines and antiviral treatments for enterovirus induced infections and disease" den 10 november 2023. Huvudhandledare är Malin Flodström Tullberg (MedH).

Vad handlar din avhandling om?

Huvudfokuset i min avhandling var att testa nya vaccins effektivitet och säkerhet mot en enterovirusgrupp (coxsackie B-virus (CVB)), som har kopplats ihop med diabetes typ 1 (T1D) och försämrad lungfunktion hos människor med cystisk fibros. Jag undersökte också hur allmänt förekommande CVB är bland svenskar med cystisk fibros. Ett annat viktigt mål var att testa ett cancerläkemedels antivirala egenskaper mot det här och liknande virus.

Vilka är de viktigaste resultaten?

De viktigaste resultaten var att CVB-infektioner är vanligt förekommande vid cystisk fibros, och att ett CVB-vaccin skyddande mot CVB-infektion och skada på organ i en cystisk fibros-modell. Dessutom fann vi att CVB-vaccinet är säkert och inte påskyndar utvecklandet av diabetes i en modell av autoimmun diabetes typ 1. Däremot skyddade vaccinet mot påskyndad diabetes från infektion. Vi visade också att cancerläkemedlet har antivirala egenskaper och motverkade CVB-infektion i celler i tarmväggen och i insulinproducerande celler.

Hur kan den här kunskapen komma människor till nytta?

Studierna visar att de nya CVB-vaccinerna är säkra och effektiva. Våra resultat har bidragit till utvecklandet av ett liknande vaccin som går under namnet PRV-101, som uppvisat fantastiska resultat i en klinisk fas 1-studie. Om det godkänns för allmän användning så kommer vaccinet att skydda mot CVB-infektioner, som också kan orsaka luftvägsinfektion och hjärtmuskelinflammation. 

Det kommer även att skydda mot förvärrat sjukdomsförlopp bland riskgrupper, till exempel de med cystisk fibros, och framförallt kommer det att motverka CVB:s roll för utvecklandet av T1D. Infektionen startar i tarmväggen så därför visar våra resultat att cancerläkemedlet kan motverka lokal infektion och därmed att viruset sprids till andra organ. Det är ett exempel på en ny läkemedelsindikation, ett tillvägagångssätt som kan vara till nytta för allmänheten genom att påskynda införandet av läkemedlet som antiviral behandling, samt minska produktionskostnaderna. 

Men det viktigaste är att våra resultat kan bidra till en ny antiviral behandlingsform mot enterovirus.

Vilka mål har du för framtiden?

Min ambition för framtiden är att bidra till utvecklandet och införandet av nya förebyggande åtgärder mot och behandlingar av smittsamma och icke smittsamma sjukdomar.

Disputation

Fredagen den 10 november, kl. 09:30, rum 9Q, våning 9, Alfred Nobels Allé 8, Campus Flemingsberg / Online

Avhandling

Novel vaccines and antiviral treatments for enterovirus induced infections and disease