Publicerad: 2021-09-10 07:00 | Uppdaterad: 2021-09-10 07:00

Grattis Marcus Buggert-ny docent vid MedH

Vi gratulerar Marcus Buggert vid Centrum för infektionsmedicin som är ny docent vid MedH.

Porträtt av Marcus Buggert.
Marcus Buggert. Foto: Melker Dahlstrand.

Vad betyder utnämningen till docent för dig? 

Det är jätteroligt! Redan under mina studier på KI satt jag med som studentrepresentant i Docenturnämnden, så detta har varit ett långsiktigt mål. Docenturen är något av ett kvitto på att den forskning och utbildning jag har bedrivit håller god akademisk rang. 

Vad handlar din forskning om? 

Min grupp vid Centrum för infektionsmedicin (CIM) bedriver forskning på cellulär immunitet. Vi är specifikt intresserade av att förstå hur så kallade T-celler bekämpar virus och tumörer. Genom innovativa metoder och modeller, samt insamling av unika patientmaterial, försöker vi förstå hur virus och tumörer känns igen av olika minnes T-celler i kroppens olika organ.  

Varför har du valt att forska i immunologi? 

Redan under studierna och under min doktorandperiod på KI var jag fascinerad av kroppens immunförsvar. Vårt immunförsvar utgör en roll i så gott som alla sjukdomar, och kan bidra till både skydd men också uppkomst av sjukdom – det kan vara en hårfin balans många gånger. Immunologi är ett område som hela tiden bringar ny kunskap, vilket man inte minst har sett under den rådande covid-19 pandemin. 

Kort om din bakgrund

Efter studier på Biomedicinprogrammet på KI, började jag doktorera på Labmed under Dr. Annika Karlssons handledning år 2010. Jag disputerade år 2014 på en avhandling som handlade om hur T-celler bekämpar HIV-viruset. Samma år som min disputation flyttade jag till USA och University of Pennsylvania, där jag bedrev grundläggande studier på hur T-celler särskiljer sig i kroppens organ mot de som cirkulerar i blodet. Sedan 2018 är jag tillbaka på KI och MedH, där jag år 2019 blev forskargruppledare vid Centrum för infektionsmedicin, och därefter Biträdande lektor året därpå.