Publicerad: 2022-11-09 13:33 | Uppdaterad: 2022-11-21 08:13

15 MedH-forskare tilldelas över 90 miljoner kronor i Vetenskapsrådets senaste utlysning

Staplar med mynt och en växt högst upp på toppen.
Foto: Creative Commons CC0

I Vetenskapsrådets (VR) senaste utlysning fördelades forskningsanslag om 91 558 000 SEK till 15 forskare vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) för åren 2023-2027. Vi gratulerar:

Utlysning inom medicin och hälsa

Annika Bergquist, gastroenterologi och reumatologi, 3 000 000 SEK i projektbidrag för projektet: "Precisionsmedicin vid primär skleroserande cholangit och cholangiocarcinom genom multi-OMICS."

Johan Björkegren, metabolism, 4 800 000 SEK i projektbidrag för projektet: "En integrerad systemansats ner på cellnivå identifierar genregulatoriska kretsar nödvändiga för utvecklingen av precisionmedicinska strategier för hjärt-kärlsjukdom." 

Susanna Brighenti, Centrum för infektionsmedicin (CIM), 2 400 000 SEK i projektbidrag för projektet: "Utforskande av epigenetiska modulatorer designade att behandla och bota olika tuberkulos endotyper genom att förbättra antimikrobiell cellulär immunitet." 

Yenan Bryceson, Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM), 4 800 000 SEK i projektbidrag för projektet: "Precisionsdiagnostik för hyperinflammatoriska syndrom hos barn". 

Marcus Buggert, Centrum för infektionsmedicin (CIM), 9 000 000 SEK i projektbidrag och 10 000 000 SEK i konsolideringsbidrag för projektet: "Inverkan av lokalisering och genetik på human virus-specifik CD8+ T-cell differentiering och funktion." 

Mattias Carlsten, Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM), 2 400 000 SEK i projektbidrag för projektet: "Utveckling och utforskande av tumöruppsökande långlivade naturliga mördarceller för att uppnå hållbara behandlingssvar mot leukemi." 

Ingrid Dahlman, endokrinologi och diabetes, 2 400 000 SEK i projektbidrag för projektet: "Betydelsen av arvsanlag som reglerar fettvävsfunktion för risken att utveckla bukfetma och diabetes typ 2." 

Salwan Maqdasy, endokrinologi och diabetes, 6 000 000 SEK i etableringsbidrag för projektet: "Effekter av störd energiomsättning i fettceller och dess roll vid insulinresistens och typ 2 diabetes." 

Cecilia Morgantini, endokrinologi och diabetes, 6 000 000 SEK i etableringsbidrag för projektet: "Kartlägga immunologiska svaret hos diabetespatienter med kroniska fotsår." 

Anna Norrby-Teglund, Centrum för infektionsmedicin (CIM), 9 000 000 SEK i projektbidrag för projektet: "Precisionsmedicin vid sepsis." 

Hong Qian, Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM), 3 000 000 SEK i projektbidrag för projektet: "Det molekylära samspelet mellan leukemiska stamceller och deras mikromiljö - att övervinna läkemedelsresistens och återfall." 

Mikael Rydén, endokrinologi och diabetes, 9 000 000 SEK i projektbidrag för projektet: "Lipidomsättning vid kardiometabol sjukdom-studier av multihormonresistens." 

Emma Svennberg, hjärt-och lungsjukdomar, 6 000 000 SEK i Etableringsbidrag för projektet: "Digital diagnostik för behandling och uppföljning av förmaksflimmer."

Tim Willinger, Centrum för infektionsmedicin (CIM), 4 800 000 SEK i projektbidrag för projektet: "Mänskliga monocyters roll i lungskador och inflammation." 

Utlysning inom utvecklingsforskning

Susanna Brighenti, Centrum för infektionsmedicin (CIM), 4 498 000 SEK i projektbidrag för projektet: ”Immunprofilering och immun checkpoint modulering av multidrogresistent tuberkulos infektion (IPIM)”. 

Johan Sandberg, Centrum för infektionsmedicin (CIM), 4 460 000 SEK i projektbidrag för projektet: "Immunitet mot coronavirus före och under COVID-19 pandemin i Uganda".