Publicerad: 2021-04-28 10:01 | Uppdaterad: 2021-04-28 16:29

Niklas Björkström tilldelas 13,5 miljoner i stöd för sin forskning

Portrait of Niklas Björkström.
Niklas Björkström. Foto: Markus Marcetic

Niklas Björkström från institutionen för medicin, Huddinge (MedH), Karolinska Institutet, får NovoNordisk Fondens Ascending Investigator Grant på 13.5M SEK för projektet "Dissecting immune-endocrine mechanisms affecting endometrial physiology and pregnancy outcome".

Niklas Björkström är en av tre forskare från Skandinavien som tilldelats det årliga anslaget “Ascending Investigator Grant” från Novo Nordisk Fonden på 10 miljoner DKK, cirka 13.5 miljoner SEK.

Ascending Investigator Grant är ett femårigt karriäranslag inriktat mot forskare som är i konsolideringsfas 7-12 år efter disputation, inom ramen för NovoNordisk Fondens Research Leader Programme. Titeln på Niklas Björkströms projekt är "Dissecting immune-endocrine mechanisms affecting endometrial physiology and pregnancy outcome".  Projektet innefattar en analys av hur immunoendokrina funktioner påverkar endometriefysiologi och graviditetsutfall.

I projektet kommer Niklas Björkström och hans grupp undersöka hur immunsystemet reglerar biologiska och patofysiologiska processer i livmodern relaterat till graviditet. Livmodern innehåller ett stort antal immunceller som på ett koordinerat sätt svarar på könshormoner samt bidrar till att reglera moderkakan och dess blodflöde under graviditet. Från genetiska studier har Niklas Björkströms forskargrupp fått antydningar om att felaktig reglering av vissa immunceller tyvärr kan leda till graviditetskomplikationer. Ett andra mål i projektet är att man genom att studera grundläggande immunologiska mekanismer, även i framtiden kunna bidra till ökad förståelse av dessa komplikationer. Avslutningsvis kommer forskarna också att fokusera på övervikt och hur endokrinologisk dysreglering kopplat till övervikt påverkar endometriet i livmoderna samt fertilitet.