Publicerad: 2023-10-18 15:13 | Uppdaterad: 2023-10-19 15:03

Virginia Stone får pris från Barndiabetesfonden

Virginia Stone
Virginia Stone. Foto: Stefan Zimmerman.

Vi gratulerar Virginia Stone som tilldelats 2023 års Johnny Ludvigsson-pris till yngre barndiabetesforskare i Sverige.

Virginia Stone vid Centrum för infektionsmedicin (CIM), Institutionen för medicin, Huddinge tilldelas priset på 50.000 kronor för sitt arbete, som bidrar till utvecklingen av en potentiellt förebyggande behandling för typ 1-diabetes.

Priskommitténs motivering lyder:

”Priset tilldelas dr Virginia Stone för hennes insatser i arbetet med att belysa den roll enterovirus spelar för typ 1-diabetes, och då särskilt den viktiga prekliniska prövningen av vacciner mot enterovirus och därmed utvecklingen av en potentiellt förebyggande behandling för sjukdomen.”

– Det är en stor ära och ett privilegium att motta Johnny Ludvigssons pris 2023 till yngre forskare inom typ 1-diabetes. Vi arbetar hårt för att fullt ut förstå orsakerna till denna livslånga sjukdom, och detta pris fyller mig med inspiration att fortsätta mina forskningsansträngningar i sökandet efter förebyggande behandlingar för typ 1-diabetes, säger Virginia i ett pressmeddelande från Barndiabetesfonden

Professor Heikki Hyöty vid Tammerfors universitet i Finland tilldelas Johnny Ludvigsson nordiska pris på 250.000 kronor.