Publicerad: 2023-11-17 15:00 | Uppdaterad: 2023-11-17 15:03

33,5 miljoner till MedH-forskare från Cancerfonden

Spirande växt i glas med mynt
Foto: Michelle Henderson, Unsplash

Vi gratulerar de tio forskare vid MedH som beviljats bidrag från Cancerfonden för perioden 2024-2026. Tillsammans beviljas MedH-forskarna anslag på drygt 33 miljoner kronor.

Evren Alici, avdelningen för hematologi/HERM
Titel: iPSC-Derived Natural Killer Cell Therapies and modulation of host immune escape
Belopp beviljat 2024-2026: 2 400 000 SEK.

Annika Bergquist, Avdelningen för gastroenterologi och Reumatologi
Titel: Studier av diagnostiska och prognostiska markörer och effekt av statinbehandling vid primär skleroserande kolangit – en premalign sjukdom.
Belopp beviljat 2024-2026: 3 000 000 SEK.

Niklas Björkström, Centrum för Infektionsmedicin (CIM)
Titel: Dissecting tissue resident lymphocyte homeostasis in human cancer.
Belopp beviljat 2024-2026: 4 500 000 SEK.

Yenan Bryceson, avdelningen för hematologi/HERM
Titel: Understanding and harnessing lymphocyte cytotoxicity against cancer.
Belopp beviljat 2024-2026: 5 250 000 SEK.

Benedict Chambers, Centrum för Infektionsmedicin (CIM)
Titel: Adhesion molecule JAML in anti-tumor immune responses.
Belopp beviljat 2024-2026: 2 400 000 SEK.

Sten Eirik Jacobsen, avdelningen för hematologi/HERM
Titel: Surveillance and targeting of cancer stem cells in myeloid dysplastic syndromes.
Belopp beviljat 2024-2026: 3 750 000 SEK.

Hans-Gustaf Ljunggren, Centrum för Infektionsmedicin (CIM)
Titel: Cancer immunotherapy: Fate of ex vivo expanded autologous NK cells following adoptive transfer to patients with hematological malignancies.
Belopp beviljat 2024-2025: 2 500 000 SEK.

Jakob Michaelsson, Centrum för Infektionsmedicin (CIM)
Titel: Dissecting the functional regulation of lung tumor infiltrating human NK Cells.
Belopp beviljat 2024-2026: 3 000 000 SEK.

Hong Qian, avdelningen för hematologi/HERM
Titel: Identifying potential therapeutic targets in microenvironment to overcome drug resistance and relapse in chronic myeloid leukemia.
Belopp beviljat 2024-2026: 3 750 000 SEK.

Johan Sandberg, Centrum för Infektionsmedicin (CIM)
Titel: The potential of innate-like MAIT cells in cancer: Immunobiology, tissue-specific specialization and immunotherapy.
Belopp beviljat 2024-2026: 3 000 000 SEK.