Publicerad: 2022-09-15 16:22 | Uppdaterad: 2022-09-20 08:51

Jonas Fuxe ny prefekt på institutionen för laboratoriemedicin

Jonas Fuxe har fått uppdraget som prefekt vid institutionen för laboratoriemedicin (LabMed), med början 1 januari 2023.

Beslutet undertecknades av KI:s rektor Ole Petter Ottersen den 6 september 2022. Jonas tar över som prefekt efter Matti Sällberg den 1 januari 2023, och utnämningen gäller i fem år.

Photo of Jonas Fuxe, Senior researcher, Department of Laboratory Medicine, Division of Pathology
Jonas Fuxe, forskare, institutionen för laboratoriemedicin, avdelningen för patologi. Foto: Filippa Fuxe

– Jag är väldigt glad och tacksam att få förtroendet som prefekt för LabMed. Det ska bli spännande att tillsammans med kollegor arbeta för att ytterligare stärka vår translationella forskningsmiljö och skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra anställda att trivas och utvecklas. Jag ser även fram emot att arbeta med strategiska frågor gentemot KI:s ledning och övriga institutioner, säger Jonas Fuxe.

Har gått läkarprogrammet

Jonas har sitt ursprung på KI (läkarprogrammet) och disputerade 2001 med en molekylärbiologisk avhandling om hur tumörsuppressorgener reglerar cellulär transformation och senescence. Han och familjen flyttade därefter till San Francisco där han under en treårig postdoc på University of California San Fransisco (UCSF) bytte spår och studerade vaskulära förändringar vid kronisk luftvägsinflammation. Väl hemma igen startade han en forskargrupp på KI som studerar mekanismer för hur inflammation är kopplat till cellulär plasticitet och cancermetastasering. Han undervisar även i tumör- och inflammationspatologi inom flera av KI:s olika utbildningsprogram och är Labmeds koordinator för det nya läkarprogrammet.

2020 flyttade Jonas med sin forskargrupp från institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) till institutionen för laboratoriemedicin. Den 1 januari 2022 blev han chef över avdelningen för patologi och den 1 januari 2023 tar han över som institutionens prefekt.