Publicerad: 2023-11-02 14:46 | Uppdaterad: 2023-11-23 10:20

Nära 70 miljoner från Vetenskapsrådet till MedH-forskare

Idea money finance
Foto: Kseniya Hartvigsson.

I Vetenskapsrådets (VR) senaste utlysning fördelades forskningsanslag om 69 000 000 SEK till 12 forskare vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) för åren 2023-2028.

Utlysning inom medicin och hälsa

Johan Sandberg, Centrum för infektionsmedicin (CIM), 9 000 000 SEK i projektbidrag för projektet: "MAIT cellers immunbiologi vid hälsa och sjukdom". 

Mattias Svensson, Centrum för infektionsmedicin (CIM), 2 400 000 SEK i projektbidrag för projektet: "Kartläggning av fibroblasters förmåga att modellera makrofager i vävnad".

Sten Eirik Jacobsen, Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM), 9 000 000 SEK i projektbidrag för projektet: "Stamceller i normal och malign blodbildning".

William Nyberg, 6 000 000 SEK i etableringsbidrag för projektet: "Generering av CAR-T-celler in vivo genom genetisk målstyrning".

Arnika Wagner, Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM), 6 000 000 SEK i etableringsbidrag för projektet: "Att generera CD38-modifierade NK-celler för kombinationsterapi med CD38-rantikroppar vid multipelt myelom".

Jakob Theorell, Centrum för infektionsmedicin (CIM), 6 000 000 SEK i etableringsbidrag för projektet: "De autoimmuna encefaliternas epidemiologi och cellulärimmunologi ". 

Paul Petrus, endokrinologi och diabetes, 6 000 000 SEK i etableringsbidrag för projektet: "Kartlägga kommunikationen mellan interna klockor och deras roll i multimorbiditet".

Alastair Kerr, endokrinologi och diabetes, 6 000 000 SEK i etableringsbidrag för projektet: "Långa icke-kodande RNA som en finjustering av fettcellsfunktion". 

Lucas Massier, endokrinologi och diabetes, 6 000 000 SEK i etableringsbidrag för projektet: "Studier av fibroblastheterogenitet i fettväven och dess roll i metabol sjukdom".

Utlysning inom virus och pandemier

Niklas Björkström, Centrum för infektionsmedicin (CIM), 5 400 000 SEK i projektbidrag för projektet: "Utnyttjande av klinisk intervention vid svår Covid-19 för att förstå behandlingsmekanismer och patogenes". 

Hans-Gustaf Ljunggren, Centrum för infektionsmedicin (CIM), 3 600 000 SEK i projektbidrag för projektet: "Studier av SARS-CoV-2 mRNA vaccin-inducerad immunitet i immundefekta patientgrupper samt kapacitetsuppbyggnad för att kunna hantera utbrott av nya SARS-CoV-2 virus-varianter"

Malin Flodström Tullberg, Centrum för infektionsmedicin (CIM), 3 600 000 SEK i projektbidrag för projektet: "En plattform för utveckling och testning av nya effektiva vacciner mot enterovirusinfektioner".