Publicerad: 2023-12-08 14:11 | Uppdaterad: 2023-12-08 14:11

Sex MedH-forskare får bidrag från Hjärt- lungfonden

Staplar med mynt och en växt högst upp på toppen.
Foto: Creative Commons CC0

Stort grattis till de sex forskare från institutionen för medicin, Hudinge (MedH), som får bidrag från Hjärt- lungfonden 2024-2026! Tillsammans får de 9 300 000 kronor i bidrag.

Bo Angelin, avdelningen för endokrinologi
Projektets titel: Finding novel causes and new cases of hereditary dyslipidemia in Sweden.
Belopp beviljat 2024-2025: 1 200 000 SEK.

Malin Flodström Tullberg, Centrum för Infektionsmedicin (CIM)
Projektets titel: CFTR Modulator Treatment and New Vaccines for Intervention and Prevention of Lung Disease in Cystic Fibrosis.
Belopp beviljat 2024-2026: 2 100 000 SEK.

Hannes Hagström, avdelningen för gastroenterologi och reumatologi
Projektets titel: Relationen mellan hjärta och lever: studier av ett mångfacetterat problem.
Belopp beviljat 2024-2025: 1 200 000 SEK.

Johan Sandberg, Centrum för Infektionsmedicin (CIM)
Projektets titel: Unconventional T cells as mediators and biomarkers of immune defense and immunopathology in the lung.
Belopp beviljat 2024-2026: 1 200 000 SEK.

Emma Svennberg, Avdelningen för hjärt- och lungsjukdomar
Projektets titel: Waiting on Atrial fibrillation Intervention Therapy (WAIT) Study: Optimering av riskfaktorer inför intervention mot förmaksflimmer.
Belopp beviljat 2024-2026: 1 200 000 SEK.

Frieder Braunschweig, Avdelningen för hjärt- och lungsjukdomar
Projektets titel: Hemmonitorering av patienter med hjärtsvikt och/eller förmaksflimmer.
Belopp beviljat 2024-2026: 2 400 000 SEK.