Publicerad: 2024-05-28 09:13 | Uppdaterad: 2024-05-28 14:15

Centrum för infektionsmedicin förvärvar ny teknik som kan leda till banbrytande upptäckter

Färgade prickar i ett obestämt mönster visar olika proteiner i ett vävnadsprov.
Bild av vävnadsprov från MACSima. Foto: Mattias Svensson

Som första forskningsenhet i Norden har Centrum för Infektionsmedicin vid Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), förvärvat MACSima™, en teknik som möjliggör avancerad immunofluorescerande avbildning och spatial biologi. Den nya tekniken samlar in mikroskopidata för en mängd olika parametrar utan att skada provet och kan bidra till banbrytande forskning.

Centrum för Infektionsmedicin (CIM) vid Institutionen för medicin, Huddinge (MedH) har förvärvat MACSima™. En teknologisk plattform från Miltenyi Biotec som möjliggör immunofluorescerande avbildning av hundratals proteinmarkörer i ett enda prov med subcellulär upplösning. Den nya tekniken gör det möjligt för forskare att avbilda alla typer av prover, oavsett om det är vävnadsprover eller enskilda celler. CIM är den första forskningsenheten i Norden som införskaffat denna typ av teknisk plattform.

Samlar in en mängd data utan att skada proverna

MACSima™-tekniken använder cyklisk färgning med olika fluorokromkonjugerade antikroppar för att samla in mikroskopidata för en mängd olika parametrar, utan att skada provet. Processen består av tre huvudsteg som utförs av MACSima™ på ett helt automatiserat sätt. Efter färgning med fluorokromkonjugerade antikroppar och bildinhämtning av det färgade provet raderas den fluorescerande signalen genom antingen fotoblekning eller fluorokromfrisättning.

Eftersom vävnadsproverna lämnas intakta är MACSima™ också kompatibel med andra tekniker och utgör därmed ett första steg för omfattande innehållsanalyser av enskilda celler för grundforskning samt en grund för liknande innehållsanalyser av enskilda celler i patologisk vävnadsmiljö. 

Helkroppsbild av en man och en kvinna som ser in i kameran och ler.
Mattias Svensson (CIM) och Nienke Herbst (Miltenyi) vid ett seminarium på CIM där MACSima presenterades. Foto: Karin Vikström

Gör det möjligt för forskare att utforska tidigare okända områden

MACSima™ möjliggör identifiering och djupgående fenotypning av cellundergrupper samt identifiering av nya celltyper, deras spatiala fördelning och interaktioner. Förutom att identifiera immun- och icke-immunceller i vävnader gör tekniken det också möjligt att undersöka cellernas metabola status. Den analytiska plattformen har stor potential att öka förståelsen av cell- och vävnadsbiologi och potentiellt identifiera nya biomarkörer och mål för immunterapi.

MACSima™-tekniken har potential att överbrygga de begränsningar som finns med dagens multiparametriska tekniker och komplettera encellsanalyser. 

- Tekniken innebär ett stort steg framåt inom vårt område. Dess kapacitet tillåter oss att ta oss an tidigare outforskade områden, upptäcka dolda mönster och få djupare insikter i komplexa vävnadsmiljöer kopplade till hälsa och sjukdom. Den här tekniken gör det möjligt för forskare att göra banbrytande upptäckter och att ligga i framkant i forskningen inom spatial biologi, säger Mattias Svensson, forskare vid CIM.

Kan främja nya forskningsvägar och samarbeten 

MACSima™ gör det möjligt för forskare att genomföra mer omfattande experiment och grundliga undersökningar, vilket leder till solida resultat. Att utnyttja tekniken för att ta itu med forskningsfrågor på unika sätt kan leda till nya upptäckter, vilket kommer att ha en positiv inverkan på forskning och innovation på CIM.

Med MACSima™-plattformen ger man studenter och forskare på MedH som är i början av sin karriär unik spetskompetens. Genom att lära sig att navigera i avancerade verktyg och analysera komplexa data blir de väl förberedda för en framtida karriär inom den akademiska världen eller i industrin. 

- Tekniken kan också främja nya samarbeten där forskare med olika bakgrund kan mötas, utbyta idéer och gemensamt ta sig an vetenskapliga frågor. Denna typ av samarbeten förstärker vår möjlighet att göra betydelsefull forskning och breddar våra vetenskapliga nätverk, säger Mattias Svensson.