Publicerad: 2022-01-10 12:21 | Uppdaterad: 2022-01-12 12:04

Han får ERC:s startanslag för forskning om mördar-T-celler i kroppens organ

Porträtt av Marcus i labbmiljö
Foto: Melker Dahlstrand, SSMF

KI-forskaren Marcus Buggert har tilldelats det europeiska forskningsrådets prestigefulla anslag ERC Starting Grant för sin forskning om cell-medierad immunitet i människokroppen mot virussjukdomar. Totalt investerar nu ERC 619 miljoner euro i anslag till 397 unga forskningsledare.

Syftet med ERC:s startanslag är att stödja särskilt framstående och begåvade forskare tidigt i karriären så att de kan arbeta nyskapande och utvecklas till morgondagens forskningsledare. Marcus Buggert som är verksam vid institutionen för medicin, Huddinge tilldelas 1,5 miljoner euro fördelat över fem år för sitt projekt kallat TRACE. 

– Jag är oerhört tacksam för att ha blivit tilldelad ERC:s startanslag. Det här anslaget kommer ge oss möjligheten att besvara hur mycket ett blodprov kan berätta om det antivirala immunsvaret i vävnader. Ett långsiktigt stöd likt detta är oerhört viktigt för oss om vi ska kunna se utanför boxen och bryta ny mark, säger Marcus Buggert. 

Projektets titel: Tracing virus-specific CD8+ T cell clonotype zonation and function in humans (TRACE).

Kort beskrivning: Covid-19-pandemin har belyst vikten av att förstå hur immunförsvaret kan generera skydd mot olika virusformer, som hela tiden omger oss. Ett problem inom forskningen om hur kroppens så kallade mördar-T-celler bekämpar virus har dock varit att majoriteten av studier utgått från blodet – trots att de flesta virus och immunceller finns i kroppens olika organ. Med stöd av ERC:s startanslag ska Marcus Buggert och hans grupp nu använda sig av nya enkelcellstekniker för att studera hur mördar-T-celler agerar mot sars-cov-2 och andra virus, både akuta och kroniska, i unika prover från mänskliga organdonatorer. Målet är bland annat att skapa en referenskarta över var i kroppen det finns större ansamlingar av mördar-T-celler och hur den omgivande miljön påverkar dessa immuncellers funktionella egenskaper. En viktig del i projektet är också att översätta den nya kunskapen till covid-19-fältet för att försöka förstå hur mördar-T-celler känner igen just sars-cov-2. På längre sikt hoppas Marcus Buggert kunna besvara hur mycket ett blodprov kan berätta om immuniteten mot olika virus i kroppen. 

Fakta om ERC:s startanslag 2021

ERC Starting Grants delas ut inom tre områden: livsvetenskaper; fysik och teknik; samt samhällsvetenskap och humaniora. Totalt inkom 4066 ansökningar i 2021 års utlysning och delas nu ut 397 startanslag, varav 1113 ansökningar respektive 111 utdelade anslag inom området livsvetenskaper.

Anslag delas denna gång ut till universitet och forskningsorganisationer i 22 länder. Tyskland erhåller flest anslag (72), följt av Frankrike (53) och Storbritannien (46). Sverige erhåller totalt 14 anslag och tar därmed ledningen i den ”nordiska ligan” framför Norge (9), Finland (8) och Danmark (7).

Av de forskare som får startanslag är 43 procent kvinnor, vilket är en ökning från 37 procent 2020 och den högsta andelen någonsin. Enligt ett pressmeddelande från ERC kommer 13 forskare att flytta från USA till Europa med stöd av startanslaget, som också uppges skapa cirka 2000 jobb inom den akademiska sektorn.