Publicerad: 2022-01-31 08:57 | Uppdaterad: 2023-03-09 14:41

Myriam Aouadi belönas med pris för framstående forskning om typ 2-diabetes

Gaffel invirad i ett måttband mot gul bakgrund.
Foto: Diana Polekhina on Unsplash

KI forskaren Myriam Aouadi tilldelas Leif C. Groop-priset för sin forskning om mekanismer bakom utvecklingen av fettleversjukdom hos överviktiga personer med typ 2-diabetes. Priset delas ut till en yngre och framstående forskare som bidrar till kunskap till nytta för patienter med diabetes.

Leif C. Groop-priset delas årligen ut av Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) till en ung och framstående forskare i Norden som bedrivit forskning som syftar till att hjälpa patienter med diabetes. Myriam Aouadi, forskare vid institutionen för medicin, Huddinge, tilldelas priset för 2022 för framstående diabetesforskning inom immunmetabolism och får motta 100 000 kronor.

Grattis Myriam! Varför är din forskning viktig?

Jag ser priset som ett viktigt erkännande av forskningen som jag bedriver tillsammans med min forskargrupp vid Centrum för infektionsmedicin. Vi strävar efter att förstå immunsystemets roll vid leversjukdom hos överviktiga patienter med prediabetes och typ 2-diabetes. Överviktiga eller feta individer löper stor risk att utveckla fettleversjukdom, och för närvarande finns inga läkemedel för att behandla dessa. Därför är en viktig målsättning att bidra till utvecklingen av nya behandlingsmetoder.

Vilka är studiens huvudsakliga resultat?

Vi undersöker de celler i immunsystemet som kallas för makrofager och deras roll vid sjukdomen fettlever. Makrofager är en viktig celltyp i immunsystemet som finns överallt i kroppen och är kända för att försvara kroppen mot infektionssjukdomar. 

Makrofagerna har tidigare ansetts bidra till fettlever genom att öka inflammationen i levern. Men vi har sett att levermakrofager istället bidrar till oxidativ stress hos patienter med fettlever. Oxidativ stress uppstår när det finns en obalans mellan skadliga fria radikaler och antioxidanter som ska skydda kroppens celler från nedbrytning.

I vår senaste forskning har vi sett att makrofagerna producerar en molekyl som blockerar ett protein, som kontrollerar kroppens försvar mot oxidativ stress vid fettlever. Molekylen är ett mikroRNA, som kallas mir144, vilket produceras i förhöjd nivå i levern hos överviktiga patienter med oxidativ stress. Fynden är viktiga eftersom den visar att vi behöver hitta andra metoder för att motverka fettlever, snarare än att utveckla antiinflammatoriska behandlingar.

Vad blir nästa steg i forskningen?

Det är av stor betydelse att vi fortsätter studera makrofagernas roll vid fettlever, då prevalensen av typ 2-diabetes ökar och i många fall leder till just fettlever. Förhoppningen är att vi ska kunna utveckla nya behandlingar för fettlever och andra allvarliga leversjukdomar.

Nyhetsartikeln är baserad på ett pressmeddelande från LUDC.