Publicerad: 2022-03-14 09:26 | Uppdaterad: 2022-03-14 09:29

Ny avhandling om B-cellers reaktion mot SARS-CoV-2

Försvar mot coronaviruset konceptbild
Foto: Getty Images

Tyler Sandberg vid Centrum för infektionsmedicin (CIM), institutionen för medicin Huddinge, försvarar sin avhandling "B cell responses to human flavivirus vaccination and SARS-CoV-2 infection" den 18 mars 2022. Huvudhandledare är Professor Hans-Gustaf Ljunggren.

Fotografi av man mot grön bakgrund.
Tyler Sandberg, CIM, institutionen för medicin, Huddinge. Foto: Tyler Sandberg

Vad handlar din avhandling om?

Min avhandling handlar om hur B-celler reagerar och producerar antikroppar efter vaccinering med olika typer av vaccin, eller efter infektion med SARS-CoV-2. B-celler är en del av vårt immunförsvar som producerar antikroppar, vilket hjälper till att förhindra framtida infektioner.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Studierna som ingick i min avhandling, fokuserade på hur B-celler blir aktiverade och producerar antikroppar antingen efter vaccinering mot flavivirus såsom gula febern, TBE, och japansk encefalit, eller under pågående och efter SARS-CoV-2 infektion. Vi använde oss av blodprover från inlagda patienter och analyserade hur B-cellerna i blodet reagerade mot SARS-CoV-2. Vi kunde även mäta antikroppsnivåerna under infektionen och upp till nio månader efteråt. Det visade sig att alla patienter hade antikroppar och minnes B-celler, samt minnes T-celler nio månader efter infektionen. T-celler är vita blodkroppar som försvarar kroppen mot sjukdomsframkallande mikroorganismer. 

Hur kan kunskapen bidra till att förbättra människors hälsa?

När COVID-19 pandemin bröt ut i Sverige, kunde vi använda vår kunskap kring B-celler för att bidra till förståelsen för hur B-celler svarar mot pågående SARS-CoV-2 infektion i svårt sjuka patienter. Det vi lärt oss kan bidra till att designa nya och effektiva vaccin eller behandlingar mot olika virussjukdomar.

Vilka mål har du för framtiden?

Efter disputationen börjar jag jobba på det svenska biotechföretaget Mabtech som tillverkar monoklonala antikroppar för olika forskningssyften. Genom att erbjuda antikroppar och andra produkter till forskare inom akademin och företag som bedriver forskningsarbete, kommer mitt arbete framöver förhoppningsvis att kunna leda till ny kunskap inom immunologi, infektioner, cancer och andra områden.

Disputation

Disputation fredagen 18 mars kl 09:30 via Zoom / 9Q Månen, Alfred Nobels Allé 8, Huddinge, Våningsplan 9

Kontakt

Tyler Sandberg Postdoktor