Publicerad: 2022-10-27 09:54 | Uppdaterad: 2022-10-27 09:56

Fyra forskare från MedH fick KID-medel i utlysningen 2022

Bild på Eurosedlar i olika valörer.
Foto: Markus Spiske, Unsplash

65 forskare vid Karolinska Institutet fick KID-medel i utlysningen 2022. Fyra av dessa är aktiva forskare vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH).

Grattis till de fyra mottagarna av KID-medel vid MedH!

Anna Norrby Teglund, Professor, Centrum för Infektionsmedicin (CIM).

Projekttitel:
Precisionsmedicin vid sepsis

Arnika Wagner, Biträdande lektor, Hemtologi.

Projekttitel:
Strategier för att motverka NK‐cell resistens i immunterapi

Yenan Bryceson, Professor, Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM).

Projekttitel:
Orsak och mekanismer till hyperinflammatoriska primära immunbrist sjukdomar

Johan Sandberg, Professor, Centrum för Infektionsmedicin (CIM).

Projekttitel:
Rollen för okonventionella T celler i kronisk lungsjukdom