Publicerad: 2023-06-13 16:26 | Uppdaterad: 2023-06-13 16:29

Marcus Buggert tilldelas Anders Jahres pris för unga forskare

Porträtt av Marcus Buggert
Marcus Buggert, vid institutionen för medicin, Huddinge. Foto: Ulf Sirborn

Anders Jahres pris till unga forskare på 400,000 norska kronor går 2023 till biträdande lektor Marcus Buggert vid Karolinska Institutet.

Marcus Buggert vid institutionen för medicin, Huddinge tilldelas priset till unga forskare för sina framgångsrika studier kring hur så kallade T-celler i kroppens vävnader kan bekämpa virusinfektioner som HIV och SARS-CoV-2. Resultaten är viktiga för vår förståelse för hur immunsystemet fungerar under covid-19. Det stora medicinska priset tilldelas Professor Maiken Nedergaard vid Köpenhamns universitet. 

Anders Jahres medicinska priser uppmärksammar framgångsrik forskning inom grundläggande och klinisk medicinsk forskning. Priserna delas ut av Universitetet i Oslo och är bland de största inom nordisk biomedicinsk forskning. Årets prisceremoni sker den 9 november 2023.