Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V) tillsammans med Forskarskolan i Hälsovetenskap (FiH) bjuder in till en heldag för doktorander och handledare den 7 oktober 2021 på campus Flemingsberg.
Nyheter
Grattis till Marco Gerling, Andreas Lennartsson och Staffan Strömblad vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut), som har fått the Translational Seed Funding grant / Blue Sky Research grant från Cancer Research KI.
Nyheter
2021 års Ulf von Euler-föreläsning; "Molecular genetic studies of central nervous system vascular development and disease" hålls av Professor Jeremy Nathans, Professor i molekylär biologi och genetik, neurovetenskap och oftamologi på Johns Hopkins University School of Medicine (Baltimore, MD. USA).
Nyheter
Det internationella kunskapsläget visar tydligt sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö och anställdas hälsa. Kunskapsläget om relationen mellan arbetsmiljön och produktivitet är dock bristfällig. I tidigare studier har vår forskargrupp kunnat påvisa att arbetsmiljöproblem orsakar större produktionsbortfall än hälsoproblem. Mot denna bakgrund visar vi i en ny rapport att det finns faktorer i arbetsmiljön som påverkar akademisk produktivitet.
Nyheter
Allt fler företag börjar planera för återgång till sina arbetsplatser efter en lång tid av distansarbete. Att gå tillbaka till så som det var innan pandemin, där kontoren var företagens centrum för det dagliga arbetet, är det få som känner sig sugna på. Istället är det den hybrida arbetsplatsen som på långt sikt ser ut att bli det nya normala. Läs vad Irene Jensen vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, säger om framtidens arbetsplats i en intervju med Previa.

Nyheter
Hallå där, Elin Jakobsson, doktorand vid sektionen för arbetsterapi! Den 1 september försvarar du din avhandling ”Voices in the wake of eHealth: older adults’ and occupational therapists’ perceptions of using information and communication technology”. Vad handlar den om?
Nyheter
Om du känner dig orolig eller begränsad på grund av flimret, är du välkommen att anmäla dig till Karolinska Institutets studie där forskare undersöker om kognitiv beteendeterapi (KBT) kan öka livskvaliteten hos personer med förmaksflimmer. Det är lätt att ansöka och inga fysiska besök krävs.
Nyheter
Nyligen visade forskare vid Karolinska Institutet att magnetkameraundersökning (MR) kan förbättra prostatacancerscreeningen genom att minska överdiagnostiken. Nu publicerar samma forskargrupp en studie i The Lancet Oncology som visar att tillägg av ett nytt blodprov, Stockholm3-testet, kan spara en tredjedel av alla MR-undersökningar som görs och ytterligare minska antalet ofarliga tumörer som upptäcks.
Nyheter
Professor Staffan Josephsson vid sektionen för arbetsterapi, NVS, har fått en replik på en debattartikel på DN Debatt publicerad. Repliken bemöter debattartikeln där Mats Alvesson bland annat tar upp akademiseringen av vårdyrken.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet, i samarbete med German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE) samt Columbia University Irving Medical Center, har hittat en oväntad funktion i ryggradens motoriska nätverk. Studien publicerades nyligen i Nature Communications.
Nyheter
I podcasten Medicinvetarnas avsnitt "Är kaffe bra för hälsan?" svarar Bertil Fredholm, Professor i farmakologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi, på lyssnarnas frågor.
Nyheter
Upptäckten att narkosmedlet ketamin kan hjälpa personer med svår depression har väckt förhoppningar om att hitta nya behandlingsmöjligheter av sjukdomen. Nu har forskare vid Karolinska Institutet kartlagt i detalj hur läkemedlet utövar sin antidepressiva effekt. Resultaten har publicerats i tidskriften Molecular Psychiatry.
Nyheter
Att fettceller kan påverka vår känslighet för insulin är känt sedan tidigare. Nu har forskare vid Karolinska Institutet kommit fram till att det finns tre olika undertyper av mogna fettceller i vit fettvävnad. En av dessa, kallad AdipoPLIN, reagerar särskilt på insulin och kan vara relevant för framtida behandlingar av metabola folksjukdomar som typ 2 diabetes.
Nyheter
PUF-V och FiH ordnar en heldag för doktorander och handledare den 7 oktober 2021 i Flemingsberg
Nyheter
Spindeltråd är ett av de starkaste materialen som finns och forskare har under lång tid försökt ta fram konstgjord spindeltråd för exempelvis medicinsk och industriell användning. I en studie som publicerats i Materials Today har nu forskare vid Karolinska Institutet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklat en spindeltråd som kan framställas i större volymer utan starka kemikalier.
Nyheter
Patienter med D-vitaminbrist som fick D-vitamintillskott hade ett minskat behov av smärtlindring och lägre grad av trötthet vid palliativ cancerbehandling, visar en randomiserad och placebokontrollerad studie av forskare vid Karolinska Institutet. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Cancers.
Nyheter
För att en cell ska kunna växa och dela på sig behöver den tillverka nya proteiner. Detta gäller även för cancerceller. I en ny studie som publicerats i Science Advances har forskare vid Karolinska Institutet undersökt proteinet eIF4A3 och dess roll i cancercellers tillväxt. Studien visar att genom att blockera eller minska tillverkningen av detta protein, uppstår andra processer som gör att cancercellernas tillväxt och celldelning upphör och att de så småningom dör.
Nyheter
Den 29 juli kom antagningsbesked i andra urvalet inför höstterminen 2021. För andra året i rad ökar antalet antagna till höstens utbildningar något jämfört med föregående år. 3556 studenter har antagits till KI jämfört med 3082 personer 2020.
Nyheter
Som tidigare år samlas flera av Stockholms lärosäten i en gemensam paroll under pride-veckan för att uppmärksamma hbtqi-frågor. Academic Pride 2021 arrangerar ett seminarium om könskategoriseringar och språk samt sociala evenemang för studenter. Prideflaggan kommer även att hissas på samtliga deltagande lärosäten under hela festivalveckan.
Nyheter
Karolinska Institutet har skrivit ett samarbetsavtal med Ungerns nationella institut för onkologi, NIO. Det planerade samarbetet ska främst ske inom ramen för Karolinska Comprehensive Cancer Centre tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset.
Nyheter
Fetma ökar risken för cancer i matsmältningsorganen och det är mängden kroppsfett snarare än personens storlek som är den främsta fetmarelaterade riskfaktorn för dessa cancertyper. Det visar en ny studie som publiceras i tidskriften PLOS Medicine av forskare vid universitetet i Cambridge och Karolinska Institutet.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har tagit fram en detaljerad molekylär atlas över hjärnans fosterutveckling. Studien som publiceras i topptidskriften Nature bygger på så kallad enkelcellsteknik och är gjord på möss. På detta sätt har forskarna identifierat nästan 800 olika celler som är aktiva under fosterutvecklingen – mångdubbelt fler än vad som tidigare varit känt.
Nyheter
Både människor och andra djur lär sig snabbt om faror i sin omgivning genom att observera beteendet hos andra individer. Nu visar forskare vid Karolinska Institutet att både råttor och människor kan använda sig av sådan social information för att återaktivera rädslo-minnen som lärts in genom egna erfarenheter.
Nyheter
Det internationella samfundet måste se till att tidigare KI-forskaren och läkaren Ahmadreza Djalali omedelbart friges och får tillgång till medicinsk vård. Karolinska Institutet ställer sig bakom ett upprop som uppmanar Europeiska unionen, de europeiska regeringarna och USA:s regering att agera omedelbart för att rädda Djalali innan det är för sent.
Nyheter
Att avgöra vem som är biologisk pappa till ett barn är ett känsligt ämne, men svaret kan vara avgörande i viktiga frågor. I en rikstäckande studie som publicerats i Journal of Internal Medicine, har forskare från Karolinska Institutet genom två olika modeller kunnat visa att andelen felaktigt fastställda faderskap i Sverige är så pass låg som 1,7 procent, en siffra som dessutom minskat över tid.
Nyheter
Med hjälp av en ny tredimensionell bildteknik har forskare vid Karolinska Institutet upptäckt att en del av det autonoma nervsystemet i levern genomgår en kraftig degenerering i samband med icke-alkoholrelaterad fettleversjukdom. Studien som utförts på möss och levervävnad från människa visar att graden av neurologisk förändring sammanfaller med hur allvarlig leversjukdomen är. Resultaten publiceras i tidskriften Science Advances.
Nyheter
Joanna Zawacka-Pankau, forskare vid MedH och Centrum för Hematologi och Regenerativ Medicin (HERM), får stipendium på 50.000 kronor från Cathrine Everts stiftelse för forskning som syftar till effektivare behandling av obotlig blodcancer som Akut myeloisk leukemi (AML).
Nyheter
Barn och unga vars mammor hade BMI över 30 under tidig graviditet löper en ökad risk att drabbas av fettlever. Det visar en registerbaserad studie från Karolinska Institutet och Harvard University som publiceras i tidskriften Journal of Hepatology. I takt med att förekomsten av fetma ökar riskerar allt fler unga att utveckla fettlever, menar forskarna.
Nyheter
KOMMENTAR: Att göra upp med sin historia är viktigt och därför har Karolinska Institutet (KI) tagit flera initiativ och genomfört en rad olika åtgärder, inte minst för att belysa de mörka kapitlen i vår historia. Det är angelägna frågor som även förmedlas i en artikel i DN den 18 juli (E-DN 17 juli). Karolinska Institutets över 200 år långa historia rymmer aspekter som med dagens synsätt är oetiska, ovetenskapliga, eller präglade av en hierarkisk och i vissa fall rasistisk syn på människor.
Nyheter
IMM:s Petter Ljungman ger råd om hur man skyddar sig mot värmens skadliga effekter i SVT:s Morgonstudio.
Nyheter
Det har varit ett högt söktryck till Karolinska Institutets utbildningar och idag, den 16 juli 2021, publicerades det första antagningsbeskedet för höstens utbildningar.
Nyheter
Vid bakteriella mjukdelsinfektioner är snabb diagnos avgörande för att minska risken för svåra skador och amputation. Vaga symptom och en heterogen patientgrupp ökar risken för feldiagnos. Nu har forskare vid bland annat Karolinska Institutet med hjälp av AI identifierat en ny biomarkör som verkar mycket lovande jämfört med dagens diagnosverktyg. Studien som publicerats i Journal of Clinical Investigation kan få betydelse för både diagnostik och behandling.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har tillsammans med brittiska kollegor gjort den hittills största studien i jakt på genetiska markörer vid Hortons huvudvärk. På sikt kan det förhoppningsvis bana väg för mer effektiva behandlingar. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Annals of Neurology.
Nyheter
Den evolutionära förmågan att identifiera sjuka individer är viktig för att minska smittspridning och på så sätt öka chanserna att överleva. De flesta djur klarar det, men det har länge diskuterats om människan har detta beteendeimmunförsvar. Nu visar forskare vid Karolinska Institutet att jägar-samlar-grupper med stor säkerhet identifierar sjuka från Västeuropa. Studien har publicerats i Proceedings of the Royal Society B.
Nyheter
Tre forskare vid NVS medverkar i en debattartikel i Läkartidningen, med uppmaning om att bidra till att främja fysisk aktivitet för att skydda mot svår covid-sjukdom med respiratorisk svikt.
Nyheter
Marianne van Hage, professor i klinisk immunologi vid institutionen för medicin Solna, har erhållit ett EU-anslag på 6 miljoner kronor för att undersöka mikro- och nanopartiklars effekt på allergi och astma. Projektet syftar mer specifikt till att ta fram mer kunskap om hur mikro- och nanoplaster interagerar med allergener i vår omgivning och med vårt immunsystem.
Nyheter
Nationell screening för prostatacancer har inte införts i Sverige eftersom dagens metoder medför överdiagnostik som leder till att många vävnadsprover tas i onödan. En ny studie från Karolinska Institutet, som publiceras i New England Journal of Medicine, visar att magnetkameraundersökning (MR) och riktade vävnadsprover har potential att halvera överdiagnostiken. Resultaten presenteras idag på den stora urologikongressen EAU21.
Nyheter
På torsdag den 8 juli debatterade och röstade Europaparlamentet om en resolution som väntades kräva frisläppandet av den dödsdömde svensk-iranske läkaren och forskaren Ahmadreza Djalali från iranskt fängelse. Med stark majoritet i röstningen uppmanar nu resolutionen till frisläppandet av Djalali.
Nyheter
I mars 2020 förenades tusentals forskare runt om i världen för att besvara frågan varför vissa covid-19-patienter utvecklar svår, livshotande sjukdom medan andra klarar sig med milda eller inga symtom. En omfattande sammanställning av vad de kommit fram till hittills publiceras nu i tidskriften Nature. Resultaten, som bygger på analyser av närmare 50 000 patienter, avslöjar 13 genetiska riskfaktorer med stark koppling till allvarlig sjukdom.
Nyheter
Förutom Joana Pereira vid sektionen för klinisk geriatrik, har ytterligare fyra personer utsetts till nya forskargruppsledare vid NVS under våren. Det är Debora Rizzuto, Weili Xu, Grégoria Kalpouzos och Amaia Calderon Larrañaga, samtliga från sektionen för Aging Research Center (ARC).
Nyheter
Med utvecklingen av effektivare behandling mot barncancer har fertilitetsbevarande insatser blivit rutin. Samtidigt har det funnits frågor om risker för återfall vid återtransplantation av äggstocksvävnad vid vissa cancersjukdomar. Nu rapporterar forskare vid Karolinska Institutet om en kvinna som väntar sitt andra barn, efter att som tonåring behandlats mot leukemi och varit infertil. Studien som publicerats i Haematologica kan få stor betydelse för många unga kvinnor och deras familjer.
Nyheter
Chiara Zagami, forskare anknuten till Institutionen för medicin Solna, är en av tre forskare som kommer att få sin forskning animerad av Fair Journal efter att ha vunnit en tävling i vetenskaplig kommunikation.
Nyheter
I en nyligen publicerad reviewartikel i Nature Reviews Endocrinology sammanfattar forskare vid institutionen för Fysiologi och Farmakologi på KI var forskningsfältet står idag gällande orsaker bakom, och utveckling av, Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) samt hur epigenetiska processer kan bidra till utvecklingen av syndromet.

Nyheter
Vuxna med adhd löper ökad risk att drabbas av ett stort antal fysiska åkommor, bland annat sjukdomar i nervsystemet och luftvägarna samt muskuloskeletala och metabola sjukdomar. Det visar en stor registerbaserad studie från Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Lancet Psychiatry.
Nyheter
I år delar Hjärnfonden ut 106 miljoner kronor i forskningsanslag. Karolinska Institutet tilldelas 42% av dessa och däribland finns sju forskare vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) som mottagare.
Nyheter
Professor Per Svenningsson vid Karolinska Institutet erhåller medel för ett femårigt forskningsprojekt på 38 miljoner kronor från Nordstjernan Holding AB och Axel Johnson Gruppen. Satsningen går till fundamental forskning kring uppkomsten av Parkinsons sjukdom samt till kliniknära studier för att skräddarsy behandling nu och bromsa sjukdomsförloppet i framtiden.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet publicerar nya rön i tidskriften Cancer Discovery som visar hur aktiveringen av proteinet p53 ökar immunsystemets förmåga att bekämpa tumörer. Resultaten kan få betydelse för utvecklingen av nya kombinationsbehandlingar som ger fler cancerpatienter tillgång till immunterapi.
Nyheter
Ny översiktsartikel genomlyser beredskapen inför implementering av genomik-baserad precisionsmedicin vid komplexa sjukdomar. Det omfattande arbetet har letts av forskare vid Karolinska Institutet och Lunds Universitet och har genomförts tillsammans med ett 30-tal forskare över hela Sverige. Resultatet publiceras nu i Journal of Internal Medicine, JIM.
Nyheter
Årets Almedalsvecka genomförs i huvudsak digitalt under fyra dagar. Från Karolinska Institutet deltar personer i flera seminarier, föreläsningar och paneldebatter 5–7 juli. Här är hela listan på evenemang där KI deltar.
Nyheter
Försöken att skapa konstgjord spindeltråd fortskrider. Svenska forskare tror att en tillräckligt stark tråd kan finnas inom en överskådlig framtid. Konstgjord spindeltråd är tillverkad av samma slags protein som spindlarna har i bakkroppen och kan användas för extra slitstarka textilier, men också vid till exempel nervkirurgi. Lyssna på vad Anna Rising vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, säger i en intervju med SVT Nyheter.
Nyheter
KW
KI webbförvaltning
2021-06-08