Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Eivind Gottlieb vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi tilldelas priset för sin avhandling "Improved surgical treatment of oesophageal cancer"
Nyheter
The second time, on June 7-8, 2022, the Vascular Surgery Research Group organized this translational meeting for vascular science, this time with a focus on Critical Lower Limb Ischemia (CLTI).
Nyheter
Epigenetiska klockor baserade på DNA-metyleringsdata är en typ av biomarkörer som är användbara för att skatta biologisk ålder i populationsbaserade kohorter. Användbarheten har dock begränsats av delvis otillförlitliga skattningar p.g.a. brus i data. I en ny studie presenterar vi en lösning genom att introducera en metod som reducerar bruset i de epigenetiska klockorna för förbättrad precision i longitudinella analyser och kliniska studier.
Nyheter
Uppsala universitet och Karolinska Institutet anordnar DevRes-konferensen som syftar till att främja nätverkande och samverkan mellan forskare, offentliga myndigheter, beslutsfattare, organisationer och praktiker - för att hitta lösningar mot fattigdom och utveckla strategier för framtiden för hållbar utveckling.
Nyheter
KI hamnar på plats 41 i 2022 års Academic Ranking of World Universities (ARWU), också kallad Shanghai-rankningen. Det innebär att KI behåller positionen som ett av världens 50 högst rankade universitet där placeringen varierat mellan plats 38 och 45 under de senaste fem åren (2021: plats 42). KI är samtidigt ett av Europas och EU:s högst rankade universitet. ARWU bygger bland annat på publikations- och citeringsdata och vetenskapliga priser.
Nyheter
Forskare vid KI och SLU har lyckats skapa en lösning av spindeltrådsprotein som kan kopplas till biologiskt aktiva proteiner och ombildas till en gel vid kroppstemperatur. Målet är att utveckla en injicerbar proteinlösning som bildar en gel på plats i kroppen. En sådan skulle kunna användas vid vävnadsrekonstruktion och läkemedelsformulering samt för att effektivisera kemiska processer där enzymer används. Studien har publicerats i Nature Communications.
Nyheter
Annachiara Malin Igra forskar om hälsoeffekterna av metallexponering tidigt i livet hos barn i Bangladesh. Hennes forskning ger viktiga bevis för att barns tillväxt, benhälsa och pubertetsutveckling kan påverkas negativt av kadmium från livsmedel på exponeringsnivåer som är relevanta för miljontals barn runt om i världen. Nu vill hon se en ny riskbedömning för metallexponering där barns hälsa ingår.
Nyheter
Den 11 augusti presenterades två slutkandidater i jakten på ny rektor för Karolinska Institutet. Det blev Annika Östman Wernerson vid KI och Eva Tiensuu Janson vid Uppsala universitet som gick vidare bland drygt 100 intressenter. Konsistoriets ordförande Göran Stiernstedt i valkommittén och professor Erika Franzén i sökkommittén kommenterar rekryteringsprocessen.
Nyheter
Professor Annika Östman Wernerson vid Karolinska Institutet, och professor Eva Tiensuu Janson vid Uppsala universitet, är de två slutkandidaterna till rektorstjänsten vid Karolinska Institutet, som KI:s valkommitté har valt att lyfta fram.
Nyheter
Forskare på Karolinska Institutet presenterar nya insikter gällande rollen för små molekyler, mikro-RNA, i läkningen av hudsår. Studien, som publicerats i tidskriften eLife, lyfter fram möjliga framtida sätt att närma sig behandling av venösa sår, en vanlig typ av kroniska sår som inte läker.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet presenterar resultaten av ett förfinat kliniskt covid-19-test, som har använts för att spåra spridningen av omikron-varianten i realtid i den svenska befolkningen. Studien, publicerad i tidskriften Med, ger nya insikter om dominansövergången för underlinjer av omikron som inträffade konsekvent över hela världen.
Nyheter
Forskare vid bland annat Karolinska Institutet har studerat effekten av att lägga till ett beprövat läkemedel som ett målriktat medikament vid behandling av akut myeloisk leukemi (AML). Resultaten tyder på att hydroxyurea kan göra behandlingen mer effektiv till relativt låg kostnad. Resultaten, som publicerats i tidskriften Journal of Internal Medicine, skulle i framtiden kunna få stor betydelse för effektiv cancerbehandling även i låginkomstländer.
Nyheter
För att följa och analysera kejsarsnittstrender och på så sätt förbättra förlossningsvården används Robson-klassificeringen över hela världen. Nu visar en studie från Karolinska Institutet på skillnader mellan Sverige och Kanada, och att klassificeringssystemet kan vidareutvecklas för att ta hänsyn till fler viktiga variabler. Studien, som publicerats i PLOS Medicine, kan i framtiden bidra till en förbättrad och mer jämlik förlossningsvård.
Nyheter
Stockholm levde upp när regnbågsflaggorna åter vajade i vinden och Prideparaden svepte genom staden. Under Prideveckan i början av augusti hissades regnbågsflaggan över campus och Karolinska Institutet deltog i paraden tillsammans med flera andra lärosäten under Academic Prides flagg.
Nyheter
Anna-Mia Ekström har varit involverad i Centrum för hälsokriser från allra första början och är nu med i styrgruppen. Innan centrumet bildades var hon med i KI:s interdisciplinära resursgrupp för covid-19 (KIRP), och den task force som var med och skapade centrumet. Precis som med hennes många övriga engagemang så är hennes målsättning att göra skillnad, framför allt för de mest sårbara.
Nyheter
Om man hör ordet ‘krigsskada’ så tanker man kanske på skottskador, avslitna kroppsdelar eller brännskador från explosioner. Och samtidigt som dessa definitivt är en del av krigets fruktansvärda skadepanorama, så är verkligheten mer komplex, och kanske delvis också mindre filmisk.
Nyheter
I en nyligen publicerad reviewartikel i Cell, sammanfattar forskarna Jon Lundberg och Eddie Weitzberg på institutionen för fysiologi och farmakologi på Karolinska Institutet, forskningen inom kvävemonoxid (NO) med fokus på vad som händer just nu.
Nyheter
Att skruva ner värmen i rummet verkar göra det svårare för cancerceller att växa, enligt en studie på möss som forskare vid Karolinska Institutet har gjort. Studien, publicerad i tidskriften Nature, fann att kalla temperaturer aktiverar värmeproducerande brunt fett som tar upp det socker som tumörerna behöver för att växa. Liknande metabola mekanismer sågs hos en cancerpatient efter att rumstemperaturen sänkts.
Nyheter
Läkarstudentföreningen IFMSA driver kampanjen Vår hälsa brinner för att uppmärksamma och utbilda om klimatförändringarnas hälsoeffekter. Studenterna ser ett behov av att arbeta konkret med frågan och inte minst under sin vårdutbildning. De har tagit fram en alfabetsserie som illustrerar klimatets påverkan på folkhälsa och håller i utbildningsworkshops. Inte minst under Almedals-veckan där de höll i en workshop och delade ut posters med alfabetet till makthavare och andra intresserade.
Nyheter
För att undersöka den långsiktiga nyttan av hormonsänkande behandling har forskare vid Karolinska Institutet gjort en 20-årig uppföljning av premenopausala kvinnor med bröstcancer. Studien, som publicerats i Journal of Clinical Oncology, tyder på att behandlingen ger ett skydd även efter en längre tid samt att olika patienter verkar gynnas av olika hormonella behandlingar.
Nyheter
Barn med typ 1-diabetes och deras närmaste familjemedlemmar löper högre risk att drabbas av psykisk ohälsa jämfört med dem utan sjukdomen, enligt en stor studie av forskare vid Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Diabetes Care. Fynden understryker behovet av psykologisk rådgivning för barn och familjer i diabetesvården.
Nyheter
Kvinnor med nedsatt njurfunktion fick i lägre grad än män i samma situation diagnosen kronisk njursjukdom. Kvinnorna hade också mindre chans att få sin njurfunktion följd, att träffa en njurläkare och använda rekommenderade behandlingar för kronisk njursjukdom. Det visar en svensk studie av forskare från Karolinska Institutet, publicerad i Journal of the American Society of Nephrology.
Nyheter
Statens medieråd har i samarbete med NASP tagit fram en forskningsöversikt med fokus på självmord, internetbaserad kommunikation om självmord och hur självmordsnära individer kan identifieras på nätet.
Nyheter
Både antalet behöriga sökande och antalet antagna minskar något i år jämfört med i fjol, på KI såväl som generellt i landet. Detta stod klart efter att antagningsbeskedet för andra urvalet inför höstterminen 2022 publicerades den 28 juli. KI kan välkomna 3 135 studenter till hösten, jämfört med 3 556 hösten 2021. Däremot ökar antalet antagna till KI:s nybörjarprogram.
Nyheter
I en ny studie visar forskare vid Karolinska Institutet att aktiveringen specifika cellyteproteiner – kortisol, östrogen och A-vitamin – i möss med mänskliga neuroblastomceller resulterar i utmognad av cancerceller till nerver och därmed till minskad dödlighet. Resultaten, som publicerats i Journal of Experimental and Clinical Cancer Research, skulle i framtiden kunna leda till en mer skonsam och effektiv behandling av denna svåra cancerform hos barn.
Nyheter
Patienter som har kvarliggande urinvägskatetrar har ökad risk att drabbas av svårbehandlade bakterieinfektioner i urinvägarna. Nu har forskare vid Karolinska Institutet upptäckt att den syntetiska peptiden CD4-PP har en god bakteriedödande förmåga mot just urinvägsbakterier, även de som är resistenta mot antibiotika. Studien, som publicerats i tidskriften Cellular and Molecular Life Sciences, öppnar upp för nya möjliga behandlingsmetoder.
Nyheter
Petter Ljungman, senior forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM) och överläkare vid Danderyds sjukhus förklarar i SVT Aktuellt vad som händer i kroppen vid extrem värme.
Nyheter
I en studie som nyligen publicerats i Cell Reports Methods beskriver medförfattarna Björn Önfelt, Niklas Sandström och Valentina Carannante, forskare vid SciLifeLab och institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska Institutet, en ny miniatyriserad metod för screening, kombinerat med högupplöst mikroskopi, allt i samma mikrochip.
Nyheter
Professor Stefan Swartling Peterson vid institutionen för global folkhälsa har blivit invald i Kronprinsessparets Stiftelses expertråd för åren 2022-2025.
Nyheter
Patienter med multipel skleros (MS) som behandlades med läkemedlet rituximab hade betydligt lägre risk att drabbas av skov än MS-patienter som fick standardbehandling. Det visar en klinisk fas 3-studie av forskare vid Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus som publicerats i The Lancet Neurology. Rituximab är inte godkänt som MS-läkemedel, men har i mindre studier visat god effekt och förskrivs därför i stor utsträckning ”off label”.
Nyheter
Vissa nervcellstyper i hörselorganet är nödvändiga för att koda olika ljudegenskaper och föra dem vidare till hjärnan. Forskare vid Karolinska Institutet kan nu visa på en tidig neuronal aktivitetsoberoende uppkomst av de olika subtyperna av hörselnervceller, före födseln hos möss. Resultaten har nyligen publicerats i Nature Communications.
Nyheter
En studie från bland annat Karolinska Institutet presenterar teorin om att ägg-spermiefusion, ett avgörande moment i sexuell reproduktion hos växter och djur, kan ha sitt ursprung i en uråldrig form av genetiskt utbyte som involverade fusion av arkéer, bakterieliknande mikroorganismer. Resultaten, publicerade i Nature Communications, kan kasta nytt ljus över utvecklingen av sexuell reproduktion.
Nyheter
Nu har första antagningsbeskedet för dig som sökt utbildning vid universitet och högskola ht-22 publicerats. Ett stort grattis till alla er som kommit in på Karolinska Institutet!
Nyheter
Det svenska värnpliktsregistret innehåller data på cirka 2 miljoner individer. I samband med mönstring genomgår män och kvinnor en omfattande testning, vars data kan användas i epidemiologisk forskning. Nu publicerar forskare vid Karolinska Institutet, Uppsala Universitet och Lunds Universitet en översikt om registret i tidskriften European Journal of Epidemiology.
Nyheter
Karolinska Institutets silvermedalj 2018 tilldelas Fredrik Brolund och Lotta Widén Holmquist. Medaljen delas ut till personer som gjort särskilt goda insatser till stöd för KI:s verksamhet.
Nyheter
Ove Hagelin, Richard J. Heald, Hans Jörnvall, Lars Olson och Nancy Pedersen belönas med Karolinska Institutets Stora silvermedalj 2020. De tilldelas utmärkelsen för sina betydande insatser till stöd för universitetets verksamhet.
Nyheter
Enskilda faktorer som ålder, kön eller samsjuklighet kan inte avgöra hur svårt sjuk en patient med covid-19 blir. En ny studie från Karolinska Institutet har identifierat potentiella determinanter för sjukdomens svårighetsgrad på cellnivå med hjälp av avancerad systembiologisk analys. Resultaten, som publicerats i tidskriften Cell Systems, ger insikter i den metaboliska dragkampen i människokroppen och dess samband med sjukdomens svårighetsgrad.
Nyheter
Anna Kiessling på Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, tilldelas priset för sina goda insatser för pedagogiskt utvecklings- och förnyelsearbete inom Karolinska Institutets utbildningar.
Nyheter
Lars-Arne Haldosen vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära tilldelas priset för sitt mångåriga engagemang för utvecklingen av biomedicinprogrammen vid KI.

Nyheter
För att ett läkemedel ska vara effektivt och inte skadligt måste det ges i rätt dos. Vissa enzymer i kroppen eliminerar läkemedel, och aktiviteten hos dessa enzymer varierar mellan individer. Forskare vid Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi i Tyskland och Karolinska Institutet i Sverige har nu studerat två sådana enzymatiska varianter som eliminerar läkemedel mindre effektivt. De visar att dessa enzymvarianter är nedärvda från Neandertalarna.
Nyheter
Hagbergs stiftelse har beslutat att tilldela Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris och forskningsanslag till Elizabeth Arkema och Marcus Buggert. Priset består dels av ett personligt pris på 150 000 kronor och dels ett forskningsanslag om 320 000 kronor. Priset kommer att delas ut vid Karolinska Institutets installationshögtid i oktober 2021.

Nyheter
Eva Broberger vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle tilldelas priset för sin långa gärning som lärare och genuina intresse för pedagogik.
Nyheter
Jiayao Lei tilldelas Dimitris N. Chorafas pris 2020. Priset (5.000 USD) vänder sig till nydisputerade, alternativt doktorander under sista året av doktorandarbetet. Syftet är att stimulera unga, lovande forskare.
Priset delas ut i samband med Installationshögtiden den 15 oktober 2020 i Aula Medica, Karolinska Institutet.
Nyheter
I en ny rapport presenteras en översikt av gränsvärdessättning för kemiska carcinogener i arbetsmiljön. Flera rekommendationer presenteras, baserat på bland annat verkningssätt (mode of action) och tröskelmekanism.
Nyheter
Docent Tobias Nordström har tilldelats European Association of Urology (EAU) “Prostate Cancer Research Award 2022” för Stockholm3-testet, ett blodprov som på ett bättre sätt kan identifiera de män som har en ökad risk för prostatacancer.
Nyheter
Från och med idag 1 juli så har institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) utökats med en enhet - enheten för terapeutisk immunologi och transfusionsmedicin.
Nyheter
Inom precisionsmedicin kan möjligheten att förutsäga risken för en händelse under en viss period hjälpa till att till exempel identifiera patienter som behöver tidig förebyggande behandling. Moderna metoder för maskininlärning inom datavetenskapen är idealiska för att kunna göra dessa förutsägelser.
Nyheter
Vi gratulerar de tre forskare från CLINTEC som fått ta del av CIMED projektbidrag 2023-2025
Nyheter
Grattis till forskarna vid BioNut som mottagit projektbidrag från CIMED för 2023-2025.
Nyheter
Vi gratulerar dessa duktiga forskare vid MedH och Campus Flemingsberg som mottagit CIMED:s projektbidrag under perioden 2023-2025.
Nyheter
KW
KI webbförvaltning
2022-06-08