Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

En nyligen publicerad studie från programmet Patienten i förarsätet på Karolinska Institutet, visar att gruppträffar inom psykiatrin med egenerfarna ledare hjälpte deltagarna att gå från passiva mottagare av vårdinsatser, till aktiva och engagerade i sin vård och egenvård.
Nyheter
Tillsammans med Unicef var Karolinska Institutet värd för konferensen Bold Ideas for Brighter Futures den 15–16 maj. Klas Bergling, pappa till Tim Bergling med artistnamnet Avicii, var en av dem som höll tal om sina erfarenheter av psykisk ohälsa hos unga.
Nyheter
Kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi, termin 7 på läkarprogrammet har avslutats med bland annat en muntlig examination av de färdigheter som studenterna lärt sig under terminen. Kursen omfattar de kliniska ämnena allmän kirurgi, anestesiologi, ortopedi, urologi och bilddiagnostik, och det var inom dessa områden som studenterna examinerades. En stor del av studenternas undervisning sker i verksamhetsförlagd utbildning, VFU.
Nyheter
Zebrafiskar har en anmärkningsvärd förmåga att läka sin ryggmärg efter skada. Nu har forskare vid Karolinska Institutet avslöjat en viktig mekanism bakom detta fenomen – något som kan få betydelse för behandlingen av ryggmärgsskada hos människa.
Nyheter
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är förknippad med en något ökad risk för hjärtsvikt upp till 20 år efter diagnos. Det visar en omfattande registerstudie från Karolinska Institutet som publicerats i European Heart Journal.
Nyheter
Lördag den 25 maj hölls en återbegravningsceremoni för Christina Larsdotter, den kända samiska kvinna vars kvarlevor återfanns i KI:s anatomiska samling 2022, i Malå. KI:s begäran om att få återlämna Larsdotters kvarlevor till Malå sameförening och Malå sameby beviljades av regeringen i september 2023.
Nyheter
Välkommen till Emilie Heltes disputation på avhandlingen ”Exposures through drinking water and risk of chronic disease” den 24 maj.
Nyheter
Sophie Walton Bernstedt från avdelningen för gastroenterologi och reumatologi, vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling "Risk factors for colorectal cancer and the impact on life in Lynch syndrome", den 24 maj, 2024. Huvudhandledare är Ann-Sofie Backman (MedH).
Nyheter
Jacob Hollenberg, Mattias Ringh och Leif Svensson, vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset vid Karolinska Institutet, belönas för att de med innovativ teknik har utvecklat en enastående app och metod, som ökar chansen till överlevnad hos människor som har drabbats av hjärtstopp.
Nyheter
Camilla Björkegren har fått uppdraget som prefekt vid institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB), med början 1 juni 2024.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en målsökande cancerbehandling som utnyttjar kroppens egen flaskpost – små membranbubblor som våra celler kommunicerar med. En ny studie publicerad i tidskriften Nature Biomedical Engineering visar att behandlingen minskar tumörtillväxten och förbättrar överlevnaden hos möss.
Nyheter
Madeleine Lehander från avdelningen för hematologi/HERM, vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling "Exploring T Cell Mediated Immunotherapy against Therapy Resistant Leukemic Stem Cells", den 24 maj, 2024. Huvudhandledare är Petter Woll (MedH).
Nyheter
Caroline Ran är en av tre forskare som får Pfizers och Svenska Huvudvärkssällskapets nyinstiftade forskningsstipendium inom migrän för sin forskning kring samband mellan migrän och psykisk ohälsa. Stipendiet delas ut vid SHS årsmöte i Halmstad den 15 maj 2024.
Nyheter
Docenturnämnden beslutade den 20 mars 2024 att anta Caroline Gahm som docent i oto-rhino-laryngologi.
Nyheter
En studie genomförd i samarbete med Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) har analyserat sambandet mellan skärmtid på sociala medier, ångest och självkänsla hos högstadieflickor i Stockholms län.
Nyheter
Karolinska Institutet har tecknat en avsiktsförklaring med läkemedelsbolaget Chiesi, som har kontor på KI Science Park. Parterna har kommit överens om att stärka insatser som kan påskynda forskning och utveckling inom bland annat luftvägssjukdomar, sällsynta sjukdomar och neonatologi.
Nyheter
Nära fyrahundratusen svenskar lider idag av ätstörningar. De kliniska utmaningarna vid behandling är komplexa, samsjukligheten hög och kompetensen varierande. Kunskapen om ätstörningar har ökat väsentligt men vi har fortfarande lång väg att gå för att bryta ned stigman och öka förståelsen för dessa sjukdomar.
Nyheter
När knopparna slagit ut och vårsångerna sjungits närmar vi oss examenstider. Torsdag och fredag 30 och 31 maj betyder examensceremoni för KI:s samtliga utbildningsprogram. Inspireras av fyra examenstudenters minnen av studietiden och planer för framtiden.
Nyheter
Välkommen till två-dagarssymposiet ”Astrocytes in Brain Function and Disease” på Nobel Forum, campus Solna den 10-11 juni 2024. Intressanta talare från hela världen medverkar. Se det fullständiga programmet nedan. Sista anmälningsdag 20 maj!
Nyheter
Under 2023 lanserade Strategiska forskningsområdet i Vårdvetenskap (SFO-V) en satsning på framtidens forskare inom vårdvetenskap genom en öppen utlysning av medel till postdoktorala tjänster för vårdvetenskaplig forskning. Målsättning med satsningen, SFO-V Fellows, är att främja högkvalitativ vårdvetenskaplig forskning och att säkerställa återväxten av forskare inom området.
Nyheter
Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm sjöd av liv och samtal när sällskapet, tillsammans med Centrum för hälsokriser på KI, torsdagen den 2 maj 2024 arrangerade ett seminarium om attacker på hälso-och sjukvård i konflikter och krig. De som inte hade möjlighet att ta sig till huvudstaden deltog online. Presentationer och paneldiskussioner med experter och hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i krigsområden, belyste denna viktiga fråga och väckte engagemang.
Nyheter
Vill du inspirera framtida och befintliga studenter på KI? Ta chansen att söka ett roligt och avlönat uppdrag som studentambassadör på KI_studenter på Instagram.
Nyheter
Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) och ordförande för World Psychiatric Association (WPA), medverkar i en intervju med spanska dagstidningen El Pais – i ett samtal om den ökande psykiska ohälsan, självmord och de globala utmaningar vi står inför.
Nyheter
Välkommen till Jessica Edstorps disputation på avhandlingen "Infections, antibiotics, tobacco, genetic factors and risk of LADA – latent autoimmune diabetes in adults, and type 2 diabetes" vid Karolinska Institutet den 17 maj.
Nyheter
Forskare från Karolinska Institutet har tillsammans med Pixelgen Technologies utvecklat och applicerat en teknik som gör det möjligt att kartlägga proteiner i enskilda celler på ett helt nytt sätt, enligt en ny studie i Nature Methods. Inte bara går det nu att mäta proteinmängden, utan även hur de fördelas i cellens membran och hur de interagerar med varandra.
Nyheter
Den 23 april hade det så blivit dags för NVS att få besök av KI:s nya ledning, som är ute på en turné och besöker KI:s alla institutioner under senhösten 2023/ våren 2024.
Nyheter
Reumatikerförbundet delar ut över 15 miljoner kronor till forskning om reumatiska sjukdomar för 2024. Av totalt 98 beviljade projekt, återfinns 34 vid Karolinska Institutet som får dela på 6,5 miljoner kronor.
Nyheter
Kursen ”Medicinpedagogiskt utvecklingsprojekt: en fördjupningskurs” skapar förutsättningar för KI:s lärare med kompetenshöjning och ökat nätverkande som följd.
Nyheter
På uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten har forskarna Lena Dahlberg och Mariam Kirvalidze gjort en kunskapsöversikt om informellt omsorgsgivande och ensamhet. Mer specifikt undersöker rapporten ensamhet hos äldre som vårdar sin partner i åldern 65 år och äldre, vilka faktorer som ökar risken för ensamhet i denna grupp, konsekvenserna av ensamhet och hur de själva upplever ensamhet.
Nyheter
Vid docenturnämndens sammanträde den 23 april 2024 beslutade man att anta Filip Asp som docent i experimentell oto-rhino-laryngologi.
Nyheter
Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och AstraZeneca inleder ett trepartssamarbete för att främja utvecklingen av precisionsmedicin i Sverige. Ambitionen är att patienter i hela landet ska få tillgång till skräddarsydd prevention, diagnos, behandling och uppföljning.
Nyheter
En preklinisk studie från Karolinska Institutet ger hopp om att behandla svåra neurodegenerativa sjukdomar med ett befintligt läkemedel. Studien antyder att läkemedlet mot lepra, clofazimine, kan vara effektivt i behandlingen av Huntingtons sjukdom.
Nyheter
I samband med den 12:e Tissue and Motion konferensen återvände Karolinska Institutets forskare till Djurönäset den 16-17 april 2024 för att diskutera forskning, nätverka och njuta av Stockholms skärgård.
Nyheter
I en artikel publicerad i Nature presenterar forskare från Karolinska Institutet en karta över den tidiga genetiska utvecklingen av hjärnan. Kartan kan bland annat användas för att hitta vad som har gått fel vid utvecklingen av hjärntumörer hos barn och även för att hitta nya behandlingar.
Nyheter
I fredags promoverades 150 nya KI-doktorer och två hedersdoktorer vid en högtidlig ceremoni i Stadshuset. Kvällen bjöd på stämningsfull underhållning, högtidlig akademisk tradition – och en vicerektor i Barbra Streisand-peruk.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet kan ha hittat ett nytt sätt att behandla obesitas och besläktade tillstånd genom att rikta in sig på cellernas kraftverk, mitokondrierna. En studie publicerad i Nature Metabolism visar att en specifik klass av läkemedel som blockerar mitokondriernas funktion kan motverka obesitas, fettlever och diabetes hos möss.
Nyheter
Forskare vid gruppen Thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet har i en studie analyserat patienter som genomgått byte av aortaklaff under perioden 2003-2018.
Studien är publicerad i JAMA Network Open och visar på varierande prestanda mellan olika mekaniska hjärtklaffar.
Nyheter
Nyblivna föräldrar stod i fokus när KI Impact Challenge arrangerades under en helg, ett studentevenemang för att främja innovation. Drygt 40 studenter arbetade under två dagar med utmaningen att förbättra föräldrars hälsa och välbefinnande.
Nyheter
I en nyligen publicerad artikel in Nature Communications, introducerar forskare från CMM konceptet Global Patient co-Owned Cloud (GPOC). Dr Niklas Lidströmer med medförfattare undersöker de tekniska och säkerhetsmässiga aspekterna av GPOC. De belyser dess delägarskapsmodell av medicinska journaler för patienter, samt dess molnbaserade infrastruktur, kryptering och blockchain-skydd.
Nyheter
Bakteriell meningit är en förödande infektionssjukdom eftersom de flesta överlevande, även om de botas, lever med permanenta neurologiska funktionsnedsättningar såsom motorisk nedsättning, kognitiv försening, hörsel- och synnedsättning, kramper och psykiatriska störningar på grund av neuronal skada orsakad av infektionen. Forskare vid Karolinska Institutet kan nu avslöja nya insikter om mekanismerna för bakteriell hjärninvasion och neuronal skada vid bakteriell meningit.
Nyheter
Forskare vid bland annat Karolinska Institutet har utvecklat en webbaserad plattform som ger en helt ny inblick i människokroppen på cellnivå. Målet är att det ska bli en ovärderlig resurs för forskare över hela världen för att öka kunskapen om mänsklig hälsa och sjukdom. Studien har publicerats i tidskriften Genome Biology.
Nyheter
Den 25 april var det åtta år sedan Ahmadreza Djalali, svensk medborgare som doktorerat i katastrofmedicin vid Karolinska Institutet, greps under ett besök i Iran. Karolinska Institutets rektor Annika Östman Wernerson och prorektor Martin Bergö uppmanar i ett öppet brev till Sveriges utrikesminister, kabinettsekreterare och utbildningsminister att använda alla tillgängliga medel för att öka pressen på Iran att frige doktor Djalali och andra svenska medborgare som är offer för ett cyniskt spel.
Nyheter
Dominika Radziun, tidigare doktorand vid Karolinska Institutet och för närvarande postdoktor vid Donders Institute i Nederländerna, har nyligen tilldelats Glushko Dissertation Prize för sin doktorsavhandling med titeln "Body perception and brain plasticity in blind and sighted individuals".
Nyheter
Vi gratulerar Annika Sjövall vid forskargruppen kolorektal kirurgi som uppmärksammas med årets Eldsjälspris av Nätverket mot gynekologisk cancer.

Annika Sjövall är docent, överläkare och kirurg på Kolorektalsektionen vid Karolinska Universitets­sjukhuset och ordförande i den nationella arbetsgruppen för bäckencancer­rehabilitering.
Nyheter
I sommar äger den 27:e nordiska gerontologikongressen rum. I år är temat ”Åldrande i en föränderlig värld” och kongressen genomförs den 12-14 juni i KI:s regi. Det är 20 år sedan den hölls i Stockholm och senaste gången den var i Sverige var 2014 i Göteborg.
Nyheter
Ett internationellt forskarlag, under ledning av Tibor Harkany och Robert Schnell vid Karolinska Institutet och MedUni Vienna's Center for Brain Research, har sökt efter mekanismer för att minska stressreaktionerna vid posttraumatiskt stressyndrom. I deras omfattande tester fann de sekretagogin och kunde visa att denna molekyl reglerar frisättningen av CRH, ett hjärnhormon som kontrollerar stressaxeln.
Nyheter
I en studie som nyligen publicerades i tidskriften Nature undersökte ett internationellt forskarlag, under ledning av Karolinska Institutet och MedUni Wien, hur och varför akut exponering för värme, under förhållanden som påminner om ett bastubad eller begränsad exponering för solen, leder till minskat matintag.
Nyheter
Neuropeptider, som allmänt anses modulera synaptisk kommunikation, kan ha unika och livslånga effekter på hjärnans utveckling och särskilt för uppbyggnaden av neuronala kretsar. Forskare vid Karolinska Institutet och MedUni Wien visar nu att närvaron av neuropeptiden galanin, under en kritisk period av hjärnans utveckling, är avgörande för att nervcellerna ska kunna koppla upp sig effektivt mot varandra. Studien är publicerad i Nature Communications.
Nyheter
Ett stort antal experter inom cancerforskning från KI och Karolinska Universitetssjukhuset deltog i Karolinska CCC-dagen. Årets tema var cancerprevention, med fokus på forskningens framsteg och återstående utmaningar, men också på betydelsen av delaktiga patienter för hög vårdkvalitet.
Nyheter
Davide Liborio Vetrano får EU-finansiering inom ramen för Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) Doctoral Networks för sitt projekt med titeln "UnderstandiNg fraIlty tOwards a future of healthy ageing (UNION)". Europeiska kommissionen finansierar forsknings- och innovationsprojekt för att främja toppforskares karriärer genom rörlighet och innovativ doktorand- och postdoktorutbildning. Projektet kommer att starta 2025 och Davide Liborio Vetrano är ansvarig forskare vid Karolinska Institutet.
Nyheter
KI webbförvaltning
2024-06-11