Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Psykisk hälsa är ett prioriterat forskningsområde hos Forte. Sedan 2021 bedrivs ett nationellt forskningsprogram om psykisk hälsa för att öka kunskapen om ämnet och aktivt bidra till att bygga upp kunskapsbasen i Sverige. Nu får flera nya forskningsprojekt finansiering från programmet, bland annat kommer Forte och Försäkringskassan att stödja forskning inom psykisk ohälsa med 42 miljoner kronor.
Nyheter
I vår öppnar Tekniska museet en filial i Hagastaden i Stockholm - The Cell – med KI som kunskapspartner. The Cell blir en plats där vetenskap möter konst genom intressanta och inspirerande aktiviteter med målet att öka förståelse och engagera fler i utvecklingen av framtidens life science.
Nyheter
Kommittén för forskning på Karolinska Institutet har beslutat att årets Jonas Söderquist stipendium för grundforskning inom virologi och immunologi ska tilldelas Tessa Campbell, Benedikt Strunz och Takuya Sekine vid Institutionen för medicin, Huddinge.
Nyheter
Allt fler forskare förstår vikten av att ha med patienternas erfarenheter vid planeringen av vetenskapliga studier. Möt tre personer som anlitats som experter på sin egen sjukdom.
Nyheter
Grattis till de åtta forskare vid institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut), Karolinska Institutet, som fått anslag från Vetenskapsrådet. Tillsammans fick de mer än 27 miljoner totalt.
Nyheter
Det mest effektiva sättet att förebygga livmoderhalscancer är att ge HPV-vaccin till både pojkar och flickor, visar en studie publicerad i tidskriften Cell, Host and Microbe av forskare från bland annat Karolinska Institutet. Förutom den individuella immuniteten som vaccinet ger skapar det även en flockimmunitet som leder till att de cancerframkallande virustyperna utrotas snabbare.
Nyheter
I Vetenskapsrådets (VR) senaste utlysning för medicin och hälsa samt naturvetenskap och teknikvetenskap 2023, fördelades forskningsanslag om 26 197 750 SEK till 6 forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik för åren 2023-2028.
Nyheter
SSMF (Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning) vänder sig till forskare inom alla medicinska områden och stödjer grundforskning såväl som tillämpad forskning. Hösten 2023 har sju forskare från Karolinska Institutet beviljats anslag.
Nyheter
I Vetenskapsrådets (VR) senaste utlysning för medicin och hälsa 2023, fördelades forskningsanslag om totalt 49 645 000 SEK till 11 forskare vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi för åren 2023-2028.
Nyheter
KI-forskarna Anders Kvanta och Fredrik Lanner erhåller tio miljoner i forskningsanslag från Erling-Perssons Stiftelse. Anslaget avser en klinisk fas 1-studie om ögon- och folksjukdomen åldersförändring i gula fläcken (makuladegeneration). Genom att transplantera näthinneceller från embryonala stamceller hoppas forskarna förhindra ytterligare synförlust och i förlängningen återge förlorad syn.
Nyheter
MedTechLabs har beviljat 35 miljoner kronor för två nya medicintekniska forskningsprogram. I det ena tas en ny metod fram för att övervaka syresättningen hos fostret under förlossningen. Det andra ska utveckla en ny metod för tidig diagnostik av hjärnsjukdomar med hjälp av MR-elastografi.
Nyheter
Salen i Biomedicum fylldes snabbt av intresserade KI-medarbetare, när Centre of Excellence for Sustainable Health och Centrum för hälsokriser hälsade välkomna till ett första policy lab den 26 oktober. Målet var att mötas för att samtala och lära sig mer om hur forskning kan påverka politik och samhälle. Fokus den här gången låg på hur det nationella svenska politiska systemet är uppbyggt kring hälso- och sjukvårdsfrågor och vilka vägar som finns för att nå in med inspel från universiteten.
Nyheter
Vetenskapsrådet har fattat beslut om ett antal utlysningar inom medicin och hälsa 2023.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet får närmare 93 miljoner kronor i Fortes årliga öppna utlysning. Projekten, som ska pågå fram till 2027, spänner över alla Fortes områden – hälsa, arbetsliv och välfärd. I år har totalt 20 projekt på KI beviljats anslag.
Nyheter
Personer med högre biologisk ålder än deras faktiska kronologiska ålder har signifikant ökad risk att drabbas av stroke och demens, framför allt vaskulär demens. Det visar en studie från Karolinska Institutet som publiceras i Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry.
Nyheter
Marta Butrym från Centrum för infektionsmedicin (CIM), vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling "Novel vaccines and antiviral treatments for enterovirus induced infections and disease" den 10 november 2023. Huvudhandledare är Malin Flodström Tullberg (MedH).
Nyheter
Skörhet är ett åldersrelaterat tillstånd som kännetecknas av fysiologisk nedgång och är en stark prediktor för funktionshinder och dödlighet. Forskare försöker nu öka vår förståelse av skörhetens biologi och att hitta sätt att identifiera sköra äldre för att förbättra individualiserad vård och omsorg vid skörhet.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har avslöjat den molekylära logiken som ligger till grund för uppbyggnaden av ryggmärgskretsar som styr förflyttningshastigheten hos vuxna zebrafiskar. Studien har nyligen publicerats i Nature Neuroscience.
Nyheter
Kvinnor som får ett falskt positivt resultat vid mammografiscreening har en högre risk att under de kommande 20 åren utveckla bröstcancer. Risken är högst för kvinnor i åldrarna 60 till 75, samt de som har låg brösttäthet. Dessa fynd publiceras i tidskriften JAMA Oncology av forskare från Karolinska Institutet.
Nyheter
Vi gratulerar Anna Wedell, Pernilla Lagergren, Lynn Butler och Ljubica Matic, forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, MMK, som får anslag från Vetenskapsrådets utlysning i medicin och hälsa 2023.
Nyheter
I Vetenskapsrådets (VR) senaste utlysning fördelades forskningsanslag om 69 000 000 SEK till 12 forskare vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) för åren 2023-2028.
Nyheter
Den 1 november 2023 besökte statsminister Ulf Kristersson och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson Genomic Medicine Sweden (GMS) för att ta del av arbetet med precisionsmedicin för en bättre cancervård. Några av de frågor som lyftes var bred gensekvensering som en del av individanpassad vård, samt behandling och tillgängliggörande av data.
Nyheter
Här sammanfattar KI:s presstjänst medieuppmärksamhet kring KI och personer verksamma vid KI.
Nyheter
En nyligen publicerad studie har undersökt huruvida skärmtid bland unga påverkar deras psykiska hälsa, i vilken det framkom att längre skärmtid är förknippat med ökande depressionsnivåer - till följd av en minskad benägenhet att hantera stress.
Nyheter
Ett tidigt steg i processen att utveckla Alzheimers sjukdom är att energiomsättningen ökar i en del av hjärnan som kallas hippocampus, enligt en musstudie publicerad i Molecular Psychiatry av forskare från Karolinska Institutet. Fynden öppnar för möjliga framtida vägar att tidigt angripa sjukdomen.
Nyheter
Vi gratulerar Anna Martling, professor i kirurgi vid gruppen kolorektal kirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, samt överläkare Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset som utnämnts till hedersmedlem i American College of Surgeons.
Nyheter
Tolv internationella masterstudenter från tio länder mottog Karolinska Institutets globala stipendium under ceremoni i Aula Medica.
Nyheter
Staffan Josephsson, avdelningen för arbetsterapi, och Marie Kierkegaard, avdelningen för fysioterapi, får båda nästan fem miljoner kronor var i projektbidrag från Forte.
Nyheter
I en nyligen publicerad studie i Nature Communication har forskare från Karolinska Institutet och Institute of Molecular Biotechnology identifierat en ny molekyl i cellerna som är nödvändig för att Ebola- och Marburgvirus ska kunna infektera och sprida sig i kroppen.
Nyheter
23-24 oktober 2023 genomfördes för första gången en personlighetspsykiatrisk kongress vid Karolinska Institutet. Syftet var att öka kunskapen och erbjuda uppdateringar om diagnostik, behandling och implementering. Kongressen, som genomfördes i samarbete med Psykiatri Sydväst, var helt fulltecknad med reservlista.
Nyheter
Psykologisk träning kan hjälpa idrottare att prestera bättre. Men mycket av nuvarande forskning på området har metodbrister. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Sports Medicine.
Nyheter
En forskare vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, har fått 4.97 miljoner SEK i projektanslag från FORTE för ett projekt med den engelska titeln: “A mHealth intervention to promote healthy lifestyle behaviours from the start of life: The Health4Life trial”.
Nyheter
Institutet för miljömedicin (IMM) har tillsammans med Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) utvecklat en infrastruktur för att koppla miljö- och yrkesexponering med individens eller befolkningens hälsa för forskare vid och utanför Karolinska Institutet.
Nyheter
Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) har lanserat en fjärde upplaga av Att förebygga självmord: Ett stödmaterial för yrkesverksamma inom media. Stödmaterialet är en översatt och anpassad version av Världshälsoorganisationens (WHO) originalupplaga och handlar om de effekter rapportering om självmord i media kan ha samt hur yrkesverksamma kan rapportera om självmord på ett balanserat och ansvarsfullt sätt.
Nyheter
En ny avhandling från Karolinska Institutet förespråkar vård i livets slutskede som prioriterar högsta möjliga livskvalitet, undviker onödiga eller förebyggbara risker och respekterar patientens egna önskemål.
Nyheter
Hólmfríður Ásbjarnardóttir, student och digital ambassadör på KI, har tilldelats utmärkelsen Årets arbetsterapeutstudent 2023. Utmärkelsen går till personer som har visat värdet av arbetsterapi på etablerade och nya arenor.
Nyheter
Forskare vid bland annat Karolinska Institutet har kartlagt förekomsten av långtidsbesvär hos nordbor upp till två år efter sars-cov-2-infektion. Framför allt drabbades de som haft svår covid-19, medan forskarna inte såg någon ökad förekomst av långtidscovid hos personer som inte varit sängliggande alls. Studien har publicerats i tidskriften The Lancet Regional Health – Europe.
Nyheter
Projektet EPIC (Eukaryotic Post-TranscrIptional Code) har tilldelats ett ERC Synergy Grant på 10 miljoner euro som delas mellan Vicente Pelechano, Karolinska Institutet, och hans två forskarkollegor Kevin Verstrepen, VIB-KU Leuven, Belgien, och Julien Gagneur, Münchens tekniska universitet, Tyskland.
Nyheter
Projektet CartoHostBug (Funtional cartography of intestinal host-microbiome interactions) har tilldelats ett ERC Synergy Grant på 10 miljoner euro som delas mellan fyra forskare, bland dem Eduardo Villablanca, senior forskare vid Karolinska Institutet. Syftet med projektet är att kartlägga hur störningar i tarmens mikrobiom kan leda till inflammatorisk tarmsjukdom och kolorektal cancer.
Nyheter
Projektet D2Smell (Digitising Smell: From Natural Statistics of Olfactory Perceptual Space to Digital Transmission of Odors) har tilldelats ett ERC Synergy Grant på 11,8 miljoner euro som delas mellan tre forskare: Johan Lundström, Karolinska Institutet, Noam Sobel, Weizmann Institute of Science, Israel, och Jonathan Williams, Max Planck Society, Tyskland. Det tvärvetenskapliga samarbetet syftar till att digitalt överföra dofter för att återskapa dem på en annan plats.
Nyheter
Aging Research Center (ARC) är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum inrättat år 2000 av Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Det är även en avdelning vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på KI. Nu finns också webbplatsen under ki.se vilket ökar synligheten.
Nyheter
Times Higher Education i Storbritannien har publicerat sin ämnesrankning World University Rankings by Subject 2024. Rankningen bygger på både hårddata och anseendeundersökningar. KI har förbättrat sin position inom "Clinical and Health" både i Europa och i världen.
Nyheter
Forskare från bland annat Karolinska Institutet har utvecklat en prognostisk modell som identifierar de barn som löper störst risk att insjukna i allvarlig RSV-infektion. Studien som publicerats i Lancet Digital Health kan visa vilka barn som har störst nytta av nya metoder för att förebygga en allvarlig infektion.
Nyheter
Under de senaste åren har det skett snabba framsteg inom området för beräkningspatologi, vilket inbegriper tillämpningen av artificiell intelligens (AI) inom patologi. Traditionell patologi innebär studiet av sjukdomar genom att undersöka vävnadsprover. I beräkningspatologi analyseras digitala patologibilder med hjälp av datoralgoritmer för att extrahera relevant information.
Nyheter
KI-forskaren Carl Sellgren får Bjarne Ahlströms Minnesfonds pris 2023 för sin forskning inom klinisk neurologi och hur förlust av synapser (kontakter mellan celler) i hjärnan skulle kunna vara en möjlig orsak till schizofreni.
Nyheter
Max Gordon, docent vid institutionen för kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet, och överläkare vid Danderyds sjukhus, belönas för sin forskning om artificiell intelligens (AI) i sjukvården. Priset Årets AI svensk delas ut till en person som bidragit till utvecklingen och synliggörandet av svensk AI.
Nyheter
En solig eftermiddag i oktober samlades flera hundra personer i Aula Medica på Karolinska Institutet i Solna. Studiedeltagare i den omfattande studien SNAC-K hade bjudits in av Stiftelsen Stockholm läns Äldrecentrum och Karolinska Institutet (KI) för att få höra om de senaste forskningsrönen från studien.
Nyheter
Maria Creignou från avdelningen för hematologi (HERM) vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling "Improving prognostication for patients with myelodysplastic syndromes" den 27 oktober 2023. Huvudhandledare är professor Eva Hellström Lindberg (MedH).
Nyheter
Hallå där Lisa Herulf Scholander, doktorand vid avdelningen för arbetsterapi. Den 10 november försvarar du din avhandling ”Narrative relations: resources for meaning-making and person-centred practices in geriatric care”. Vad handlar den om?
Nyheter
Ett kapacitetsbyggande utbildningsprogram inom mödra- och förlossningsvård som KI genomför med partners i Kenya, Malawi, Etiopien och Uganda har lett till förändringar i bland annat nationella riktlinjer.
– Programmet har en jättestor påverkan, säger Dr. Miriam C.A. Wagoro, lektor vid University of Nairobi i Kenya och medlem i programmets samordningskommitté.
Nyheter
KI webbförvaltning
2023-06-09