Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskare vid KI kan från och med den 1 juni publicera sig med förbetald Open Access i de tre egna tidskrifter som ges ut av förlaget Rockefeller University Press.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Karolinska Institutet disponerar medel ur ett stort antal stiftelser och från donationer. Ur dessa utdelas forsknings- och resebidrag.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskare vid KI kan från 1 april 2024 (eLife och Copernicus) och 1 juni (JMIR) publicera artiklar open access utan avgift i alla tidskrifter utgivna av förlagen JMIR, eLife och Copernicus. Avtalen finansieras av Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Läkaren och KI-alumnen Åke Olsson, tidigare verksam vid Södertälje samt Nacka sjukhus, testamenterade år 2009, 50 miljoner kronor för bildandet av Dr Åke Olssons stiftelse för haematologisk forskning. Stiftelsens ändamål är att främja Karolinska Institutets forskning inom haematologi, företrädesvis avseende myelom- och leukemisjukdomarna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Vilken påverkan kommer EU-valet att ha på forskning och utbildning i Europa? Och hur arbetar Universitetsalliansen Stockholm trio med att påverka EU:s forskningsagenda? Vi ställde tre frågor till Dan Andrée, senior rådgivare på universitetsalliansens kontor i Bryssel.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Tips från KI Grants Office om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Karolinska Institutet disponerar medel ur ett stort antal stiftelser och från donationer. Ur dessa utdelas forsknings- och resebidrag.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Doktorander och forskare: Kalendern är uppdaterad och fylld med presentationer och workshops!

Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 25 januari anordnades en metodstödsdag för att introducera forskare för det samordnade metodstödet som erbjuds för forskare inom KI och Region Stockholm och går under namnet Clinicum. Mötet hölls i Sune Bergströms aula på Karolinska Universitetssjukhuset.
Nyheter
Under 2023 har KI:s uppföljning och rapportering av EU-finansierade forskningsprojekt decentraliserats från enheten GMO till institutionerna. Det innebär att institutionerna tar ett större ansvar för att administrera projekten, med stöd av specialiserade samordnare på GMO som bland annat granskar den finansiella regelefterlevnaden.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I januari, började Erin Flanagan på Institutionen för global folkhälsa i en ny roll som grant writer, där hon bland annat kommer hjälpa till med att identifiera relevanta utlysningar och anslagsmöjligheter och erbjuda operativt stöd vid anslagsansökningar. Vi passade på att ställa några frågor till henne för att höra mer om den nya rollen och lära känna henne lite bättre.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Global folkhälsa
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskare vid KI kan från 1 januari 2024 publicera artiklar open access utan avgift i alla tidskrifter från förlagen Frontiers, MJS Publishing (tidigare Medical Journals Sweden) och PLOS. Avtalen finansieras av Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment) drivs av olika EU-aktörer med målet att utveckla hur forskning bedöms för att öka dess kvalitet, transparens och genomslagskraft. Nu har KI tillsammans med ett flertal andra svenska lärosäten skrivit på överenskommelsen.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Alla medarbetare och anknutna har en personlig profilsida på ki.se. På kvällen den 14 december ersätts din nuvarande sida med en ny som hämtar all information från KI RIMS. Har du gjort ändringar i texten på din nuvarande sida efter 7 september behöver du göra om dem i KI RIMS.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I oktober lämnade Karolinska Institutet över sitt inspel till regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition som kommer att presenteras i slutet av 2024. KI lyfter vikten av grundforskning och fri konkurrens om forskningsmedel samt satsningar på utbildning i form av ökad ersättning per student och fler utbildningsplatser. KI föreslår även ett nationellt forskningsprogram för life science där forskning och den tekniska utvecklingen är central.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Utmaningar med utveckling och testning av de tekniska miljöerna gör att KI RIMS-projektet behöver mer tid att arbeta. Det innebär att publiceringen av de nya profilsidorna på ki.se skjuts fram, från den 9 november till kvällen den 14 december.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI RIMS är Karolinska Institutets nya Research Information Management System. Från och med 25 oktober kan du som medarbetare eller anknuten gå in och se och hantera den information som samlats om dig.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Fysiologi och farmakologi
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Med bara sex år kvar till 2030 då de globala hållbarhetsmålen ska uppnås, arrangerades årets Sustainability Forum med fokus på universitetens roll i hållbarhetsarbetet. Arrangörer var Universitetsalliansen Stockholm trio.
Nyheter
Svara på enkät som syftar till att utvärdera användarnas upplevelser av KI:s core-faciliteter. Enkäterna ska skickas ut vartannat år för att följa upp tidigare kartläggning och analysera vårt förbättringsarbete.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
The course aims to give doctoral students an opportunity to reflect on the importance of academic research and how this can lead to societal change.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under höstterminen har universitetsbiblioteket haft förmånen att kunna bjuda in en extern föreläsare för att diskutera ämnet "patent och publicering".
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
CLINICUM är en del av den regionövergripande satsning som syftar till att stärka kvalitéten på klinisk och translationell forskning. I sin helhet består CLINICUM av en central funktion samt sju noder vilka representerar vårdgivarorganisationerna i Region Stockholm samt SLSO. Nodernas verksamhet syftar till att erbjuda vetenskaplig rådgivning samt att tillhandahålla metodologiskt stöd och vägledning vid planering och utförande av forskningsprojekt.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Medicinsk biokemi och biofysik, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Fysiologi och farmakologi, Neurovetenskap, Cell- och molekylärbiologi, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Regeringen har tillsatt en ny forskningsberedning - en grupp experter som ska fungera som rådgivare åt regeringen. KI-forskaren Anna Wedell är en av de femton invalda ledamöterna.
Nyheter
KI webbförvaltning
2024-06-11