Publicerad: 2024-01-31 14:12 | Uppdaterad: 2024-01-31 16:14

Lyckad metodstödsdag för forskare på KI och Region Stockholm

Hörsal med publik som deltar i Clinicums metodstödsdag
Foto: Maja Rudolphson.

Den 25 januari anordnades en metodstödsdag för att introducera forskare för det samordnade metodstödet som erbjuds för forskare inom KI och Region Stockholm och går under namnet Clinicum. Mötet hölls i Sune Bergströms aula på Karolinska Universitetssjukhuset.

Syftet med metodstödsdagen var att ge en introduktion till Clinicum, presentera modellen och berätta mer om hur forskare kan få hjälp med biostatistik, bioinformatik och hälsodatafrågor i sin forskning. Erik Melén som är ordförande i Clinicums styrgrupp inledde dagen med att introducera Clinicum och dess bakgrund. 

– Det har länge funnits en efterfrågan av ett organiserat metodstöd till forskare på KI och Region Stockholm, och i september lanserades stödet som har varit väldigt uppskattat, vilket även märktes genom intresset för metodstödsdagen. Hittills har det inkommit 80 förfrågningar från 15 institutioner inom ämnen som biostatistik, bioinformatik, statistisk programmering, epidemiologi, datahantering maskininlärning, AI med mera, säger Erik Melén.

Därefter fortsatte Sandra Eloranta, senior forskare och projektledare för Clinicum, med att beskriva modellen för metodstödet. Den har inspirerats av liknande modeller från till exempel Mayo Clinic, Harvard och andra världsledande universitet och finns nu tillgänglig för forskare på KI genom sju lokala noder hos vårdgivare inom Region Stockholm. 

Annica Dominicus, biostatistiker, presenterade Clinicums rådgivningsnätverk och beskrev vilken typ av hjälp som kan ges, samt hur Clinicum arbetar för att koppla forskare med rådgivare som har erfarenhet också från det medicinska forskningsområdet. 

Experterna som ingår i Clinicums rådgivningsnätverk har sammantaget en bred kompetens och är specialiserade på att ge stöd inom biostatistik, bioinformatik, AI samt maskininlärning. Modellen gör det också möjligt att erbjuda ett multidisciplinärt stöd till projekt vid behov.

Utöver metodstöd syftar Clinicum även till att erbjuda ett forum för forskare och experter där också specifika metodologiska utmaningar kan diskuteras. Paul Dickman, professor i biostatistik, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid KI, och medlem i Clinicums styrgrupp, avslutade dagen med en presentation som ger en statistikers perspektiv på vetenskapligt samarbete mellan medicinska forskare och biostatistiker och som baserade sig på hans långa erfarenhet av att ge vetenskapligt stöd till kliniska forskare.

Fem tips till forskare för ett lyckat metodstöd

  1. Ta kontakt tidigt! Om en expert involveras tidigt i forskningsprojektet ökar möjligheten att få bra stöd samt att hitta rätt kompetens för området och behov från början.
  2. Ditt projekt är aldrig för litet eller för outvecklat för att söka stöd via Clinicum! Vi har full respekt för kliniker som forskar och samtidigt är verksamma i kliniskt arbete. Clinicum finns för att stötta er!
  3. Du behöver inte ha en fullt utvecklad forskningsplan innan du pratar med våra experter.
  4. Se mötet med Clinicums experter som en form av vetenskapligt samarbete snarare än som en servicetjänst. Clinicums experter är också forskare vid KI. 
  5. Bjud in experten till kliniken eller labbet. Metodexperter är mycket intresserade av kliniska tillämpningar och relevans. En inbjudan att besöka er klinik eller ert labb är alltid välkommet för att hjälpa oss att förstå er forskning på ett djupare plan.