Publicerad: 2023-10-11 20:21 | Uppdaterad: 2023-10-11 20:43

Universiteten viktiga för att uppnå globala hållbarhetsmål

talade om statusen på arbetet med att nå hållbarhetsmålen
Åsa Persson från Stockholm Environment Institute (SEI) Foto: Jens Lasthein

Med bara sex år kvar till 2030 då de globala hållbarhetsmålen ska uppnås, arrangerades årets Sustainability Forum med fokus på universitetens roll i hållbarhetsarbetet. Arrangörer var Universitetsalliansen Stockholm trio.

Stockholm trio är en allians mellan de tre universiteten KI, KTH och Stockholms universitet, och varje år samlar de gemensamt akademin, näringsliv och andra samhällsaktörer till ett årligt Hållbarhetsforum för att driva på omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Årets Hållbarhetsforum hölls den 4 oktober under rubriken ”Universities and the 2030 Agenda: taking stock and moving forward". Cirka 450 besökare fanns på plats och minst lika många följde evenemanget digitalt under dagen.