Publicerad: 2023-04-04 15:37 | Uppdaterad: 2023-05-23 13:07

Enklare än någonsin att hitta forskarstöd på KI

Forskarstöd träd
Design: Kseniya Hartvigsson.

Webbsidan "Forskarstöd" har nyligen utvecklats för att ge en överblick över det stöd och de specialiserade kompetenserna som finns för alla forskare, både på deras institutioner och på andra enheter vid KI.

Vilket stöd finns tillgängligt för forskare?

Mål Goal Target

Denna nya presentation av forskarstöd är ett resultat av Lotsen - ett av de viktigaste delprojekten inom programmet Ett sammanhållet verksamhetsstöd. Lotsen-projektet syftade till att sammanfatta, omstrukturera och komplettera information för att underlätta för forskare att hitta och förstå vilket stöd som finns tillgängligt för dem inom olika områden. Projektet drevs av en grupp från Universitetsförvaltningen (UF) tillsammans med tre mentorer från institutioner.

Projektmål:

 • Sammanfatta och komplettera den kompetens och det stöd som erbjuds till forskare inom olika områden.
 • Bidra till ökad förståelse för vad forskare behöver göra och när det behöver göras samt vem man kan kontakta för frågor. 
 • Koppla samman verksamhetsstödet vid institutionerna med verksamhetsstödet Universitetsförvaltningen så att forskarstödsprocesser är sammanlänkade och effektiva.
   
 • Utveckla en modern webbsida som presenterar allt tillgängligt forskarstöd, inklusive innehållsutveckling inom följande områden:
  1. Samarbete & innovation
  2. Juridik, regler & etik
  3. Forskningsfinansiering
  4. Hantering av forskningsdata
  5. Kommunikation & nyttiggörande
  6. Infrastruktur & resurser
  7. Klinisk forskning
  8. Publicering & arkivering

RSO - Avdelningen för forskarstöd  

Avdelningen för forskarstöd (RSO – Research Support Office) är en ny avdelning vid Universitetsförvaltningen (UF) som etablerades i januari 2021. RSO har samordnat arbetet inom Lotsen-projektet samt fortsätter att utveckla innehåll inom olika områden av forskarstöd. 

Vår arbetsgrupp

Under 2023-2024 fortsätter vi arbeta med att tydliggöra vilket forskarstöd som erbjuds, och underlätta för forskare att hitta vem som ger vilket stöd. Vi fokuserar på att utveckla effektiv kommunikation, enkel webb navigering, samt att ta fram modernt pedagogiskt material (filmer, bilder, arbetsflöden) som syftar till att öka förståelsen för olika processer och tillgängligt stöd. 

Arbetsgruppledare

Profile image

Björn Kull

Chef för Avdelningen för forskarstöd (RSO). Jag har ett övergripande ansvar för arbetet med forskarstöd. Kontakta mig om du är intresserad av ett samarbete.
+46852486035

Digital innehållsutveckling

Profile image

Kseniya Hartvigsson

Innehållsutvecklare - kontakta mig om du har feedback på webbdesign och navigering, övergripande innehåll eller mediamaterial (filmer, arbetsflöden och annan grafik).

Hantering av forskningsdata

Profile image

Nikolaos Volakakis

Samordnare - kontakta mig om du har feedback på webbsidan Hantering av forskningsdata.

Forskningsrelaterade avtal

Profile image

Richard Cowburn

Chef för External Engagement Office (EEO) och delprojektledare för forskningsrelaterade avtal.

Mentorer från institutioner 

Följande administrativa chefer har varit involverade för att bidra till Lotsen-projektets arbete:

Profile image

Karin Wallin Blomberg

Administrativ chef vid Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS)
Profile image

Thomas Tinglöv

Administrativ chef vid Institutionen för biovetenskap och nutrition (BioNut)
Feedback

Har du feedback? 


Webbsidan Forskarstöd kommer att fortsätta att utvecklas.

 • Har du idéer om vilka områden och innehåll som kan förbättras? 
 • Eller vill du bli medlem i vår referensgrupp för att kunna bidra till utveckling av webbsidan? 

Kontakta gärna vår arbetsgrupp!