Publicerad: 2020-09-02 11:00 | Uppdaterad: 2021-11-03 10:17

Så ska KI:s strategi för informationshantering bli verklighet

Närbild server/lagring.
Foto: Pexels

KI:s strategi för informationshantering togs fram under våren 2019 och är en del av Strategi 2030. Syftet med informationshanteringsstrategin är att skapa konkreta, gemensamma och förankrade vägar framåt för hantering av information och data på Karolinska Institutet.

Sabine Koch. Foto: Sherry Fahimi

Vi träffade Sabine Koch, styrgruppsordförande under framtagning av strategin och del av programledningen för genomförandet, tillika professor i hälsoinformatik vid institutionen för lärande, informatik, management och etik och bad henne berätta lite mer om programmet som ska se till att strategin bli verklighet.

Vad menar ni egentligen med informationshantering?

– Informationshantering handlar om att samla in, organisera, lagra och förvalta informations att den kan användas på ett ändamålsenligt och säkert sätt.

Vilka är de huvudsakliga områden ni jobbar med just nu?

– För närvarande rör det sig om tre huvudområden; processen för hantering av forskningsinformation, datauttag från Region Stockholm och samarbete med Centrum för hälsodata, samt övergången till samordnat IT.

Hur kommer detta att påverka mig som användare?

– Enkelt uttryckt så ska det bli lättare att göra rätt. Ambitionen är att de ska bli enklare att hitta information om KI:s forskning, tillhandahålla bättre stöd för säker lagring av forskningsdata och distansåtkomst till KI:s IT-infrastruktur.

– Dessutom kommer en stödstruktur för hantering av klinisk forskning att byggas upp - Cinicum.

– Supporten för basala IT-tjänster kommer även att styras centralt dock med lokala "helpdesks" utplacerade på campus.

Vad är din roll i projektet?

– Min roll är att försöka tillgodose forskares och lärares behov och se till att de IT-stöd och processer som kommer att införas verkligen stödjer verksamheten och inte utgör några hinder. Just nu har vi involverat cirka 80 forskare och lärare för att säkerställa att rätt prioriteringar görs och inte minst återanvändningen av redan befintliga och framgångsrika strukturer, idéer och tankar.

Hur har du spenderat sommaren?

– I år blev det hemester i Sverige med en hel del aktiviteter ute i naturen.

Kontakt

Sabine Koch Professor
+46852487149