Publicerad: 2023-03-14 13:18 | Uppdaterad: 2023-03-14 15:57

Nästan fyra miljoner läsare under KI:s första två år med The Conversation

Dekorativ bild
KI-forskare har skrivit över 40 artiklar för The Conversation sedan 2021. Foton: Getty Images

Antalet läsningar av nyhetsartiklar skrivna av KI-forskare för The Conversation ökade med 62 procent 2022 från året innan. Under KI:s första två år som medlemmar har 43 forskare skrivit 42 artiklar och nått närmare 3,8 miljoner läsare över hela världen. ”Jag har aldrig varit med om så mycket respons på min forskning tidigare,” säger postdoktor Filip Gedin.

The Conversation är en internationell nyhetsplattform som erbjuder ett nytt sätt för akademiker att interagera med media. Här skriver forskare själva populärvetenskapliga artiklar med hjälp av en nyhetsredaktör. Många artiklar återpubliceras av andra medier, inklusive välkända mediehus som CNN, BBC, Washington Post och Le Monde.

Läsarna är mestadels icke-akademiker och medelålders eller yngre, så stor vikt läggs vid att se till att språket är anpassat för en allmän publik.

Förra året skrev KI-forskare bland annat om hur man kan minska förlossningsbristningar, hur man påverkas av långvarigt luktbortfall och varför datorspelande kan bidra till högre intelligens hos barn.

Två av de mest lästa artiklarna baserades på nya forskningsresultat som visade att 1) cannabis inte är mer effektivt än placebo mot smärta och 2) att Alzheimers sjukdom kan ha ett oväntat ursprung.

"Otrolig spridning"

Filip Gedin, postdoktor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, skrev cannabis-artikeln och säger att han blev överväldigad av responsen.

– Den fick en otrolig spridning, mycket mer än något annat jag har gjort, säger han om artikeln som har över en halv miljon läsare. Den återpublicerades också ordagrant i flera stora medier och spreds i deras sociala medier-kanaler.

– Nyhetskanaler från hela världen hörde av sig. Jag var med i radio i Nya Zeeland och Australien och vår artikel blev omskriven i Polen, Danmark, USA, Kanada och flera andra länder. National Geographic gjorde en omslagsartikel om vår forskning och enbart deras Instagram-inlägg om artikeln fick över 500,000 gilla-markeringar, säger Filip Gedin.

Filip Gedin
KI-postdoktor Filip Gedin skrev en artikel om placeboeffekten vid cannabisbruk för smärta som uppmärksammades av flera stora medier bland annat National Geographic. Foto: Stefan Zimmerman / Kurt Mutchler

Harvard Medical School bloggade om artikeln och Forskning.se, Vetenskapsrådets sajt för populärvetenskapliga nyheter, lyfte den. Forskargruppen blev också inbjuden till Narkotikapolitiskt center för att diskutera sina upptäckter med beslutsfattare.

– Att synas på plattformar som stora forskningsfinansiärer uppmärksammar är ovärderligt för oss. Likaså att kunna prata direkt med beslutsfattare som har möjligheten att påverka och faktiskt förändra saker i världen. Vi lägger jättemycket jobb på dessa studier så det är väldigt roligt när det får ett sådant stort genomslag – och jag tror inte att vi hade fått samma resultat utan The Conversation, säger Filip Gedin.

Översattes till flera språk

För Kariem Ezzat, forskare vid institutionen för laboratoriemedicin, hade idén om att skriva för The Conversation funnits ett tag. Så när han och hans studiemedförfattare fick frågan om de ville skriva en artikel om deras alzheimerforskning, tog de chansen.

– Allt fler människor lär sig om forskning genom den här plattformen, och jag är en stark förespråkare för samverkansuppgiften. Jag tycker att det är viktigt att forskare berättar om sina resultat så att människor förstår att pengarna går till något bra och så att vi får fortsatt stöd för forskning från samhället och regeringen, säger Kariem Ezzat, som också driver en populärvetenskaplig blogg.

Kariem Ezzat
Kariem Ezzat skrev en artikel som översattes till flera språk inklusive franska. Foto: Privat bild

Artikeln översattes från engelska till franska och har nästan 800,000 läsare. Den översattes också till spanska av en nyhetsbyrå och fick omfattande spridning i Spanien.

– Översättningarna gjorde att vi kom i kontakt med en läsekrets som vi vanligtvis inte har så mycket kontakt med. Vi jobbade också rätt hårt med att undvika tekniska termer för att säkerställa att forskningen var lätt att förstå. Jag tror att det hjälpte till att öka antalet läsningar och delvis förklarar varför artikeln gick så bra i sociala medier. Det skapade en hel del publicitet och ökat intresse för vår forskning, säger Kariem Ezzat.

Är du intresserad av att skriva för The Conversation?

Läs mer om hur du kan gå till väga på vår medarbetarportal eller mejla dina frågor och idéer till KI:s kommunikationsavdelning på the-conversation@ki.se. Som medlemsuniversitet kan KI-forskare också delta i workshoppar arrangerade av The Conversations redaktörer. I workshopparna tränar man på att skriva populärvetenskapligt och på att hitta nyhetspotentialen i den egna forskningen.

Nästa tillfälle är den 20 april kl 9:30-11:30 på Campus Solna, då det även finns möjlighet för enskilda avstämningar med en av redaktörerna för The Conversation. Mer information om anmälan hittar du här.