Publicerad: 2019-09-19 10:21 | Uppdaterad: 2019-09-19 16:50

Claes Frostell nytt vetenskapligt ombud på KI

Professor Claes Frostell är utsedd till vetenskapligt ombud vid KI för en period av två år fr.o.m. den 1 september 2019. 

Photo of Claes Frostell, professor/senior physician at the Department of Clinical Sciences, Danderyd Hospital, and scientific representative at KI.
Claes Frostell, professor/överläkare vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, samt KI's vetenskapliga ombud.

KI:s vetenskapliga ombud finns till för alla medarbetare som behöver vägledning och rådgivning kring frågor rörande exempelvis sampublicering och författarskap. Ombudet ska verka för att sprida kunskap kring forskningsetiska koder, lagar, föreskrifter, regler och riktlinjer, informera om nya regler och viktigare principiella avgöranden för verksamheten.