Publicerad: 2021-02-19 12:59 | Uppdaterad: 2021-10-19 14:39

KI-forskare har beviljats NIH-stöd för HIV-vaccinforskning och -design

Person med munskydd blir vaccinerad i armen
För sin forskning inom HIV-vaccin och -design tilldelas professor Gunilla Karlsson Hedestam NIH-stöd. Foto: Getty Images

För sin forskning inom HIV-vaccin och -design tilldelas professor Gunilla Karlsson Hedestam vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi 15 miljoner kronor i programstöd för tvärvetenskapliga, långsiktiga forskningsprogram (P01) från National Institutes of Health (NIH).

Klassiskt porträttfoto i studio.
Gunilla Karlsson Hedestam vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi Foto: Erik Flyg

Det totala beloppet på närmare 100 miljoner kronor ska delas mellan fem forskargrupper. Professor Karlsson Hedestam samarbetar med Dr. Guido Silvestri vid Emory University (USA) och Dr. Ian Wilson, Dr. Andrew Ward och Dr. Richard Wyatt vid The Scripps Research Institute (US) kring detta stöd, med Dr. Wyatt som forskningsledare.

Syftet med projektet är att utvärdera B-cellsvar mot strukturellt definierade virus spike-protein med mål att stimulera neutraliserande antikroppar mot konserverade ytor på annars mycket olikartade HIV-1-stammar. Eftersom endast en mycket liten andel B-celler i vår totala B-cellsrepertoar kan skapa sådana antikroppar krävs genetiska analyser för att karaktärisera B-cellrepertoaren innan och efter vaccination. Professor Gunilla Karlsson Hedestams laboratorium vid Karolinska Institutet har utvecklat metoder som är avgörande för projektet och möjliggör djupsekvensering av antikroppsrepertoarer samt analys av immunglobulin VDJ-gensegment på genomisk nivå för att förstå skillnader mellan individer. Metoderna publicerades nyligen i JEM (2020) och Immunity (2021).