Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Professor Per-Olof Berggren tilldelas ERC Proof of Concept-anslag från Europeiska forskningsrådet (ERC). Medlen kommer att användas till att vidareutveckla en teknologi där Langerhanska cellöar transplanterade till främre ögonkammaren används som screeningverktyg för att identifiera nya läkemedelsbehandlingar mot diabetes.
Nyheter
Under julhelgen inträffade ett fryshaveri i Neo-byggnaden på KI:s campus Flemingsberg. Den automatiska påfyllningen till kryotankarna av flytande kväve avbröts av okänd anledning. Följden blev att temperaturen i 16 av 19 kryofrysar steg och stora mängder biologiskt forskningsmaterial har förstörts. Nu pågår en utredning med interna och externa experter som ska ta reda på hur detta haveri har kunnat ske.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
GVS Gemensamt verksamhetsstöd, BioNut, Medicin, Huddinge
Tigist Wodaje från avdelningen för endokrinologi, vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling "Hereditary hypercholesterolemia and cardiovascular disease: functional and epidemiological aspects", den 14 december, 2023. Huvudhandledare är Jonas Brink (MedH).
Nyheter
Antireumatiska läkemedel som används mot ledgångsreumatism skulle kunna vara effektiva för att förhindra utvecklingen av autoimmun sköldkörtelsjukdom, visar en ny observationsstudie av forskare från Karolinska Institutet publicerad i Journal of Internal Medicine.
Nyheter
Anna Sjöström är doktorand vid forskargruppen Experimentell och klinisk neuroendokrinologi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi. Hon disputerar den 24 november 2023 då hon försvarar sin avhandling "Severe COVID-19 and routine biomarker patterns".

Huvudhandledare är Charlotte Höybye.
Nyheter
Vi vill gratulera professor Eckardt Treuter, vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, som har mottagit Novo Nordisk Foundation Project Grant in Endocrinology & Metabolism 2023, för ett projekt med den engelska titeln "Role of monocyte enhancers and silencers in inflammatory type 2 diabetes" (2 år, 2 miljoner DKK).
Nyheter
Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är en vanlig hormonstörning hos kvinnor. Studier har visat att med hormonförändringen följer även variationer hos immunförsvarets B-celler. Nu kan forskare vid Karolinska Institutet slå fast att det inte är B-cellerna som orsakar syndromet, men deras roll är fortfarande oklar. Studien publicerades i eLife.
Nyheter
Suad Efendic, Stockholm, internationellt erkänd ledande klinisk forskare inom diabetes har efter en lång tids sjukdom avlidit i en ålder av 85 år. Han efterlämnar närmast hustru Mensura, sönerna Nedim och Enes med familjer.
Nyheter
För att förbättra förståelsen för psykisk hälsa behöver dagens symtombaserade diagnoser kompletteras med biologiska kriterier som tar hänsyn till skillnader mellan individer och kön. Ett stort EU-finansierat forskningsprojekt, koordinerat av Uppsala universitet, ska genom en tvärvetenskaplig approach försöka utveckla bättre strategier för att skydda utsatta individer från psykisk ohälsa. Tre forskargrupper vid Karolinska Institutet deltar i projektet.
Nyheter
En artikel i "Dagens Nyheter" (DN), den 9 november 2022, handlar om varför fler kvinnor än män drabbas av psykisk ohälsa, så som depression och ångest. Den tar upp olika omständigheter som kan ha betydelse för varför det är så, som exempelvis hormoner, miljö, förväntningar, samt benägenhet att söka hjälp för psykiska problem. Några forskare vid Karolinska Institutet medverkade som experter vad gäller dessa olika faktorer.
Nyheter
Depression är vanligt hos individer med endokrina-metabola sjukdomar och vice versa. I en studie av 2,2 miljoner individer i den svenska befolkningen, såg forskare vid Karolinska Institutet att de med endokrina-metabola sjukdomar också har en ökad förekomst av depression. Forskarna fann dessutom högre frekvenser av depression hos gruppens syskon. Studien är publicerad i American Journal of Psychiatry.
Nyheter
Joachim Nilsson vid forskargruppen Endokrin kirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Avidity-guided radionuclide therapy for thyroid cancer" den 30 september 2022. Huvudhandledare är Catharina Ihre Lundgren.
Nyheter
För att undersöka den långsiktiga nyttan av hormonsänkande behandling har forskare vid Karolinska Institutet gjort en 20-årig uppföljning av premenopausala kvinnor med bröstcancer. Studien, som publicerats i Journal of Clinical Oncology, tyder på att behandlingen ger ett skydd även efter en längre tid samt att olika patienter verkar gynnas av olika hormonella behandlingar.
Nyheter
I en ny studie publicerad i Nature Metabolism, visar KI-forskare hur störningar i energiomsättningen i människans fettceller kan leda till utveckling av inflammation och insulinresistens.
Nyheter
Den 9 november 2021 fick Rolf Luft Forskningscentrum för Diabetes och Endokrinologi, Karolinska Institutet, besök av Kronprinsessan Victoria. Hon fick ta del av aktuell forskning som pågår kring diabetes, vad som händer när man får sjukdomen och hur följdsjukdomar kan förebyggas.
Nyheter
Anna Koman vid forskargruppen endokrin kirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Primary hyperparathyroidism: nonclassical symptoms and benefits of parathyroidectomy" den 15 oktober 2021. Huvudhandledare är Inga-Lena Nilsson.
Nyheter
Tre forskare vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, har fått anslag från Novo Nordisk Fonden för sin forskning inom endokrinologi.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har undersökt hur en nyutvecklad algoritm i samband med genanalys kan utnyttjas för att förbättra möjligheterna att förhindra prematur kärlsjukdom och död hos individer med den ärftliga blodfettrubbningen familjär hyperkolesterolemi. Resultaten har publicerats i tidskriften Journal of Internal Medicine och visar hur metoden kan leda till snabbare och mer kostnadseffektiva utredningar i sådana släkter.
Nyheter
Vi gratulerar Jakob Skov vid forskargruppen Experimentell och klinisk neuroendokrinologi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som får Svenska Endokrinologföreningens pris för Bästa Svenska Endokrina Avhandling 2020.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har lyckats kartlägga vilka slags nervceller som ingår i mag-tarmkanalens nervsystem hos möss. De har också beskrivit hur de olika nervcellerna bildas under fosterutvecklingen. Det sker enligt andra principer än nervcellerna i hjärnan, enligt studien, som publiceras i dag i den vetenskapliga tidskriften Nature Neuroscience.
Nyheter
Fredrik Karlsson vid forskargruppen Endokrin kirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Epidemiological and experimental studies on sarcoma with focus on gastrointestinal stromal tumors" den 11 december 2020. Huvudhandledare är Robert Bränström.
Nyheter
Niklas Mejhert har precis kommit tillbaka till MedH efter fem år som postdoc på Harvard T.H. Chan School of Public Health (Farese & Walther lab).
Nyheter
Många nervceller i hjärnregionen hypotalamus har ett oväntat ursprung och går igenom komplexa utvecklingsfaser, där miljontals nervceller fogas ihop till exakta nätverk efter födseln. Det visar en studie i möss av forskare vid bland annat Karolinska Institutet och Medicinska Universitetet i Wien som publicerats i tidskriften Nature. Fynden kan bidra till en ökad förståelse av hormonella sjukdomar och deras uppkomst, enligt forskarna.
Nyheter
Två kliniska forskare vid Karolinska Institutet har i år utsetts till Wallenberg Clinical Scholars. Anca Catrina och Mikael Rydén får vardera 15 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för att fördjupa sin forskning och föra ut resultaten i vården.
Nyheter
Professor Franz Matschinsky vid Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia har utsetts till mottagare av Rolf Luft Award 2020. Han får priset för sin betydande forskning om hur den pankreatiska betacellen reglerar insulinsekretionen beroende på sin glukosmetabolism. Professor Matschinsky har karaktäriserat enzymet glukokinas som den viktigaste regulatorn.
Nyheter
Döttrar till kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) har femfaldigt ökad risk att diagnostiseras med PCOS i vuxen ålder; höga nivåer av manligt könshormon under graviditeten bidrar till att syndromet förs vidare till nästkommande generationer. Det rapporterar forskare vid Karolinska Institutet. Resultaten som bygger på registerbaserade och kliniska studier samt djurstudier i tre generationer publiceras nu i Nature Medicine.
Nyheter
Genom att använda experimentella tekniker som optogenetik och kalciummätningar med hög hastighet har forskare vid Karolinska Institutet kunnat visa hur de så kallade deltacellerna i en del av bukspottkörteln – de Langerhanska öarna – indirekt påverkar blodsockerregleringen vid till exempel diabetes. Resultaten som publiceras i tidskriften Nature Communications förklarar något som länge varit en gåta för forskarna.
Nyheter
Professor Mitchell Lazar vid Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia har utsetts till mottagare av Rolf Luft Award 2019.
Nyheter
Fetma och höga halter av manliga könshormoner under graviditeten kan leda till oroligt beteende hos avkomman, visar en studie på möss från Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften FASEB Journal. Enligt forskarna ger fynden nya ledtrådar till varför barn till kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) har en ökad risk att utveckla oro i vuxen ålder.
Nyheter
Per-Olof Berggren, professor i experimentell endokrinologi vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, har valts in som medlem i American Academy of Arts & Sciences.
Nyheter
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har genom experiment på möss hittat en ny möjlig behandling för att minska hjärnskador efter stroke hos patienter med diabetes typ 2. Det aktuella läkemedlet är redan godkänt för att användas mot diabetes typ 2. Forskarna hoppas nu att den nya kunskapen, som presenteras i vetenskapstidskriften Diabetes, även ska öppna för behandling av andra högriskgrupper för stroke.
Nyheter
KI webbförvaltning
2024-06-11