Publicerad: 2022-12-20 11:39 | Uppdaterad: 2022-12-20 14:36

Till minne av professor Suad Efendic

Professor emeritus Suad Efendic
Professor emeritus Suad Efendic, avled den 20 november 2022, vid 85 års ålder

Suad Efendic, Stockholm, internationellt erkänd ledande klinisk forskare inom diabetes har efter en lång tids sjukdom avlidit i en ålder av 85 år. Han efterlämnar närmast hustru Mensura, sönerna Nedim och Enes med familjer.

Suad Efendic föddes 1937 i Jugoslavien och kom 1967 som ung forskningsintresserad läkare till professor Rolf Luft, Karolinska Institutet och Universitetssjukhuset. Han utnämndes till professor i diabetesforskning 1985 och var 1988-1995 klinikchef vid kliniken för endokrinologi och diabetes. 1995 utnämndes han till professor i endokrinologi vid Karolinska Institutet. Suad var medlem i Nobelförsamlingen (1991-2004) vid Karolinska Institutet och i Kungliga Vetenskapsakademin (1996-2004) samt adjungerad professor i fysiologi vid universitetet i Toronto, Kanada, tillika professor i medicin vid universitetet i Zagreb, Kroatien.

Suad Efendic har forskat och undervisat inom diabetes, endokrinologi och metabolism. Hans forskning var banbrytande och ledde till flera nya läkemedel/behandlingar bland annat GLP-1 receptor agonister vid diabetes typ 2, somatostatin-behandling vid neuroendokrina tumörer och ny metod, som idag används i hela världen, att förbättra det postoperativa förloppet. Tillsammans med medarbetare identifierades nya peptider i tarmen och hjärna viktiga för insulinfrisättningen. Han har karakteriserat effekten av hormoner från magtarmkanalen, substans P, GIP, CCK, VIP, PHY, PYY, PP och GLP-1, isolerade från gristarmar av professor Victor Mutt vid Karolinska Institutet. Tillsammans med medarbetare var Suad Efendic först att på 1980-talet visa att GLP-1 har en markant antidiabetogen effekt. Senare fann man att det även ökade mättnad vid födointag och minskade vikten. Detta är idag en av världens ledande mediciner vid diabetes typ 2. Vi som var med vid dessa försök kommer ihåg spänningen och glädjen när vi såg resultaten av GLP-1. Vi trodde att detta skulle bli en lösning på diabetesbehandlingen vid typ 2-diabetes. Det är idag det för många patienter och dessutom skyddar medicinen mot allvarlig hjärtkärl-sjukdom vid diabetes. Hans forskning var också inriktad på att förebygga typ 2-diabetes.

Suad Efendic fick många internationella och nationella priser och utmärkelse under åren, ett av dem var Karolinska Institutets Stora Silvermedalj. Suad var en inspirerande kunnig kliniker, lärare, forskare och handledare. Han var också generös, omtänksam, vänlig och omtyckt av patienter, doktorander och personal på kliniken och i labbet. Vi hörde aldrig ett ont ord från honom. Han var mån om unga doktorer och doktorander och deras framtid. Det var alltid roligt att komma till hans rum och diskutera resultat och frågeställningar. Man glömde tid och rum. Vi saknar dessa intellektuella, inspirerande och givande stunder.

Kerstin Brismar

Kollegor, medarbetare och före detta doktorander