Publicerad: 2022-09-23 09:31 | Uppdaterad: 2022-09-23 09:36

Ny avhandling om jodaviditet vid tyreoideacancer

Läkare undersöker kvinnas hals
Palpation foto: National Cancer Institute on Unsplash

Joachim Nilsson vid forskargruppen Endokrin kirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Avidity-guided radionuclide therapy for thyroid cancer" den 30 september 2022. Huvudhandledare är Catharina Ihre Lundgren.

Joachim Nilsson, doktorand MMK
Joachim Nilsson, doktorand MMK

Vad handlar din avhandling om?

Avhandlingen handlar om vilka tyreoideacancrar som bibehåller förmågan att ta upp jod - en egenskap som redan idag används för att ge riktad strålbehandling till metastaser. Behandlingen ges i form av radioaktivt jod, som tas upp och strålar sönder tumörvävnaden. I nuläget är behandling efter kirurgi ofta baserat på storlek och utbredning av sjukdomen (enligt TNM-stadium). Min avhandling syftar till att utöka kunskapen om vilka metastaser som är jodavida - tar upp och behåller jod - vilket förutsäger hur god behandlingseffekten blir. Det kan komplettera dagens behandlingsstrategi som huvudsakligen baseras på risk för återfall.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vi har först utvecklat en unik metod för att uppskatta jodaviditet i operationsmaterial, vilken har visat sig vara pålitlig. Våra analyser av den detaljerade kvantitativa data som samlats in i avhandlingsarbetet har gjort att vi hittat några och bekräftat andra markörer för jodaviditet. Det har visat att histologiska, immunohistokemiska och genetiska analyser tillför mycket i att skilja ut de tumörer som förväntas svara dåligt på radiojodbehandling. Dessa markörer har visat sig ge bättre information än nuvarande riktlinjer där TNM är det avgörande.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

För patienter som har tumörer som sannolikt tar upp mindre radiojod vid behandling, kommer man kunna anpassa dosering efter detta. Det skulle kunna öka behandlingseffekten hos dessa patienter. Man kan förmodligen också sänka doseringen för en subgrupp av patienter som ändå kommer få fullgod effekt - men med mindre risk för biverkningar.

Resultaten kan också användas för att selektera en grupp patienter som förmodligen har störst nytta av framtida läkemedel. Dessa läkemedel har visat sig att begränsa tumörtillväxt men också kunna redifferentiera tumörvävnad så att de delvis återfår jodaviditet - vilket kan möjliggöra effektiv behandling.

Vilka mål har du för framtiden?

Jag arbetar vidare i min kliniska tjänst som fysiker på Nuklearmedicin i Solna. Jag är involverad i några andra projekt inom radionuklidterapi-området och kommer förhoppningsvis även fortsätta forska på tyreoideacancer. Målet är att bli bra på klinisk relevant forskning inom nuklearmedicin.

Disputation

Fredagen den 30 september 2022 kl 09:00, lokal Rehabsalen alt online via zoom

Avhandling  

Avidity-guided radionuclide therapy for thyroid cancer

Kontakt

Joachim Nilsson Anknuten till Forskning