Publicerad: 2020-12-07 10:42 | Uppdaterad: 2020-12-07 10:42

Ny avhandling med fokus på gastrointestinal stromacellstumör, GIST

Fredrik Karlsson
Fredrik Karlsson. Foto: N/A

Fredrik Karlsson vid forskargruppen Endokrin kirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Epidemiological and experimental studies on sarcoma with focus on gastrointestinal stromal tumors" den 11 december 2020. Huvudhandledare är Robert Bränström.

Vad handlar din avhandling om?

Sarkom, vilket är samlingsnamnet för en grupp ovanliga tumörer som utgår från så kallade mesenkymala celler och kan uppstå var som helst i kroppen i fettväv, bindväv, muskler mm. Det finns många typer av sarkom, t ex liposarkom, leiomyosarkom och angiosarkom.

Huvudfokus i avhandlingen är gastrointestinal stromacellstumör (GIST), det vanligaste sarkomet i buken, vilket drabbar cirka 150 personer per år i Sverige. Avhandlingen belyser dels en möjlig mekanism bakom resistensutveckling mot den vanligaste läkemedelsbehandlingen vid GIST, imatinib. Vi beskriver en ny metod för att mäta koncentrationen av imatinib i tumörceller och har även undersökt hur uttrycket av läkemedelstransportproteiner påverkar koncentrationer och effekt av imatinib.

Vidare har vi undersökt betydelse av kirurgisk teknik, och framför allt marginal av frisk vävnad kring tumören, vid operation av GIST. Slutligen har vi undersökt förekomst och prognos av sarkom i bröst och riskfaktorer för utveckling av dessa tumörer.

Vilka är de viktigaste resultaten?

  • Imatinibkoncentrationer är mätbara i tumörvävnad, men förefaller inte i vårt material vara korrelerade till behandlingssvar.
  • Uttryck av läkemedelstransportproteiner (ABCG2 och MDR1) är korrelerat till sämre effekt av behandling med imatinib vid GIST.
  • En så kallat vid marginal, med 2 cm eller mer frisk vävnad kring tumören, ger bättre prognos efter operation av GIST jämfört med mindre marginaler.
  • Antalet fall av angiosarkom i bröst har ökat i Sverige och tidigare genomgången bröstcancer är en riskfaktor, vilket möjligen kan förklaras av strålbehandling.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Sarkom är ovanliga sjukdomar och ökad förståelse för effekten av olika behandlingar, såväl kirurgiska som medicinska, är avgörande för att kunna erbjuda individualiserad vård. Det gäller även vid val av behandlingar som i sig kan medföra ökade risker för sena komplikationer såsom utveckling av nya tumörer.

Vilka mål har du för framtiden?

Jag planerar att fortsätta mitt kliniska arbete som endokrin- och sarkomkirurg parallellt med fortsatt forskning inom området. I dagsläget är jag involverad i uppstart av ytterligare två studier om bröstsarkom. Jag vill även sammanställa ett material om leiomyosarkom i livmodern, en diagnos som ofta missas inför operation för misstänkta myom, vilket kan ha fatala konsekvenser.

Disputation

Fredagen den 11 december 2020 kl 09:00 i Rolf Luft Auditorium, Anna Steckséns gata 53, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, alternativt digitalt via zoom.

Avhandling

Epidemiological and experimental studies on sarcoma with focus on gastrointestinal stromal tumors

Kontakt

Fredrik Karlsson Anknuten till Forskning