Publicerad: 2024-01-19 18:06 | Uppdaterad: 2024-02-16 14:24

ERC Proof of Concept till professor Per-Olof Berggren

Dekorativ bild.
Illustration: Getty Images.

Professor Per-Olof Berggren tilldelas ERC Proof of Concept-anslag från Europeiska forskningsrådet (ERC). Medlen kommer att användas till att vidareutveckla en teknologi där Langerhanska cellöar transplanterade till främre ögonkammaren används som screeningverktyg för att identifiera nya läkemedelsbehandlingar mot diabetes.

Diabetes är världens snabbast växande folksjukdom och i Sverige har idag över 500 000  personer diabetes. Professor Per-Olof Berggrens forskning fokuserar på typ 2-diabetes mellitus (T2DM), som är den vanligaste typen av diabetes och omfattar cirka 90 procent av alla diabetiker. 

I de allra flesta fall uppstår diabetes när de insulinproducerande betacellerna i de Langerhanska öarna i bukspottkörteln inte fungerar optimalt. 

Per-Olof Berggren. Foto: Stefan Zimmerman.

– Betacellernas funktion varierar mellan olika sjukdomsundergrupper, och för att uppnå bra behandlingsresultat behöver behandlingen individualiseras för varje patient. Befintliga behandlingar och läkemedel ger inte tillfredställande resultat och kan medföra bieffekter. Därför finns det ett stort intresse att undersöka hur betacellernas funktion kan förbättras, säger Per-Olof Berggren, professor i experimentell endokrinologi vid Rolf Luft forskningscentrum för diabetes och endokrinologi på institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.

Fönster in i kroppen

En stor utmaning i all forskning handlar om att översätta information som erhålls från isolerade celler i provröret i laboratoriet till de komplexa förhållanden som råder i den levande människan. 

Genom Per-Olof Berggrens tidigare forskning har en unik teknologi utvecklats som innebär att de Langerhanska öarna transplanteras till främre ögonkammaren. Ögat har visat sig vara en bra miljö för att öka de insulinproducerande betacellernas funktion och överlevnad. 

– Till skillnad från andra transplantationsmiljöer, exempelvis levern, har cellerna visat sig ha en mycket högre överlevnadsgrad i ögonkammaren. Dessutom ger ögat oss en unik fördel; vi kan använda hornhinnan som ett naturligt fönster in i kroppen för att i detalj studera dessa celler, exempelvis hur de påverkas av olika läkemedel. Den innebär att forskningen redan tidigt i processen kan göras in vivo utan invasiva ingrepp, skada eller obehag, säger Per-Olof Berggren.

Anslag för vidareutveckling

Tekniken används redan idag i kliniska studier för att transplantera högpresterande betaceller till patienter med diabetes. Tack vare det nya anslaget som omfattar EUR 150 000 kommer nu Berggrens forskargrupp på KI att vidareutveckla den tekniska plattformen med mål att även göra den applicerbar när det gäller fler sjukdomar och andra mediciner. 

– Tekniken medför många fördelar, framför allt möjligheten att kunna spåra och validera hur betacellerna reagerar på olika läkemedel och se hur dessa fungerar över tid i ett levande kroppsorgan. Målet är att kunna skräddarsy behandlingar i framtiden och förhoppningsvis behandla diabetes med hjälp av den här plattformen, avslutar Per-Olof Berggren.

Syftet med programmet ERC Proof of Concept är att fånga upp idéer som uppstår inom forskningsprojekt som redan finansieras av ERC och som har potential att utvecklas till produkter eller på annat sätt komma samhället till nytta.