Publicerad: 2012-12-04 00:00 | Uppdaterad: 2021-12-09 16:53

Diabetesmedicin kan minska hjärnskador efter stroke

Forskare vid Karolinska Institutet har genom experiment på möss hittat en ny möjlig behandling för att minska hjärnskador efter stroke hos patienter med diabetes typ 2. Det aktuella läkemedlet är redan godkänt för att användas mot diabetes typ 2. Forskarna hoppas nu att den nya kunskapen, som presenteras i vetenskapstidskriften Diabetes, även ska öppna för behandling av andra högriskgrupper för stroke.

Stroke innebär att en del av hjärnans nervvävnad skadas på grund av hämmad syretillförsel antingen till följd av en propp, eller bristning i ett blodkärl. Stroke drabbar personer med diabetes i högre utsträckning än den genomsnittliga befolkningen. Den behandlingsform som finns i dag för att förhindra bestående hjärnskador efter en stroke är så kallad trombolys, där man genom att snabbt sätta in blodförtunnande läkemedel kan lösa upp blodproppar i exempelvis hjärnan.

Men eftersom trombolys också kan ha kraftiga biverkningar, vanligen i form av hjärnblödning, är det bara cirka 10 procent av patienterna som kan få denna behandling. För just patienter med diabetes vet man också att trombolys fungerar sämre, eftersom diabetes i sig är en sjukdom som påverkar blodkärlens struktur och känslighet.

Säljs som antidiabetiskt läkemedel

Den substans som forskarna nu har undersökt heter linagliptin och säljs redan som antidiabetiskt läkemedel under ett varumärkesnamn. Linagliptin verkar genom att sänka blodsockret hos vuxna med typ 2 diabetes tillsammans med diet och motion. I sin studie har forskarna behandlat diabetiska möss med antingen linagliptin eller placebo, före och efter att dessa fått en experimentellt orsakad stroke. Studien är utformad så att den liknar omständigheterna för patienter med diabetes typ 2 som behandlas med linagliptin.

Resultatet visar att läkemedlet minskar skador i hjärnan efter en stroke, oberoende av dess blodsockersänkande effekt. Något som i sin tur talar för att diabetespatienter som redan behandlas med linagliptin kan ha en bättre prognos vid stroke än patienter som får annan typ av diabetesbehandling.

Den nu publicerade studien bygger på ett samarbete mellan forskare vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset och läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim GmbH & Co, som marknadsför linagliptin. Studien har initierats och utformats av dr Cesare Patrone och professor Åke Sjöholm, medan experimenten har letts av dr Vladimer Darsalia. Ytterligare studier behövs innan man säkert kan säga att resultaten är applicerbara på människor.

Publikation

The DPP-4 inhibitor linagliptin counteracts stroke in the normal and diabetic mouse brain: a comparison with glimepiride.
Darsalia V, Ortsäter H, Olverling A, Darlöf E, Wolbert P, Nyström T, et al
Diabetes 2013 Apr;62(4):1289-96